marți, 5 august 2014

Ce este Armaghedonul?


Cuvântul „Armaghedon“ trezeşte în mintea multor oameni imagini ale unei distrugeri în masă: un război nuclear, dezastre naturale de proporţii sau chiar un „Armaghedon ecologic“, cauzat de încălzirea globală. Însă termenul „Armaghedon“, aşa cum este folosit în Biblie, nu se referă la niciunul dintre aceste scenarii. Atunci ce este Armaghedonul despre care vorbeşte Biblia?


Termenul „Armaghedon“ („Har-Maghedon“) apare în cartea biblică Revelaţia. El se referă la un război cu totul deosebit, şi anume la „războiul zilei celei mari a Dumnezeului cel Atotputernic“, în care „regii întregului pământ locuit“ sunt adunaţi pentru o ultimă bătălie împotriva lui Dumnezeu. Despre acest război se vorbeşte şi în alte versete biblice (Revelaţia 16:14–16; Ezechiel 38:22, 23; Ioel 3:12–14; Luca 21:34, 35; 2 Petru 3:11, 12).
În ce va consta acest război? Iată ce ne spune cartea Revelaţia, folosind un limbaj simbolic: „Regii pământului şi armatele lor [s-au adunat] ca să facă război împotriva celui ce stătea pe cal şi împotriva armatei sale“. Cel „ce stătea pe cal“ este Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos, pe care Dumnezeu l-a numit să conducă legiuni de îngeri pentru a-i învinge pe duşmanii Săi (Revelaţia 19:11–16, 19–21). În Ieremia 25:33 ni se dezvăluie cât de mare va fi distrugerea celor răi: „Cei ucişi de Iehova vor fi în ziua aceea de la un capăt al pământului până la celălalt“.

De ce este nevoie de Armaghedon? Deoarece naţiunile refuză să recunoască suveranitatea lui Dumnezeu, proclamându-şi propria suveranitate (Psalmul 24:1). Atitudinea lor sfidătoare este descrisă în Psalmul 2:2: „Regii pământului se ridică şi demnitarii se adună ca un singur om împotriva lui Iehova şi împotriva unsului său“.

Aceşti oameni răzvrătiţi se aseamănă cu nişte locatari ilegali, care nu numai că ocupă o proprietate care nu le aparţine, dar o şi folosesc în mod greşit şi o ruinează. Naţiunile din prezent distrug pământul şi poluează mediul înconjurător. În Cuvântul lui Dumnezeu s-a prezis această situaţie deplorabilă: „Naţiunile s-au mâniat şi a venit mânia“ lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu ‘îi va distruge pe cei ce distrug pământul’ (Revelaţia 11:18). Armaghedonul este modalitatea prin care Dumnezeu a decis să rezolve controversa privitoare la cine are dreptul să conducă omenirea (Psalmul 83:18).
Când va avea loc Armaghedonul? Fiul lui Dumnezeu a spus clar: „Ziua şi ora aceea nimeni nu le ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl“ (Matei 24:36). Totuşi, vorbind despre Armaghedon, Regele războinic Isus Cristos a dat următorul avertisment: „Iată că eu vin ca un hoţ! Fericit este cel care rămâne treaz“ (Revelaţia 16:15). Astfel, acest război global este pus în legătură cu prezenţa lui Cristos, despre care profeţiile Bibliei arată că are loc în zilele noastre.

La Armaghedon vor fi distruşi numai oamenii răi care nu vor să se corecteze. „O mare mulţime“ de oameni va supravieţui acestui război (Revelaţia 7:9–14). Ei vor vedea împlinirea următoarelor cuvinte: „Încă puţin şi cel rău nu va mai fi, te vei uita la locul unde era şi nu va mai fi. Dar cei smeriţi vor stăpâni pământul şi îşi vor găsi desfătarea în belşug de pace“ (Psalmul 37:10, 11).


„Cei smeriţi vor stăpâni pământul şi îşi vor găsi desfătarea în belşug de pace“Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu