duminică, 7 decembrie 2014

PANTA RHEI ...Raul ConstantinescuTotul curge toate curg
din sori înspre Demiurg ...
tandru râu e universul
întrezărit în nescris versul
visat prin ani și zile
miraj scris de sibylle
din cerul ochiului sihastru
mă ning gândurile-albastru
asfințit pe mal surpat
dansul vântului turbat
vieții noastre mire
în hău să ne prefire
vii nisipuri în clepsidră
supte de a vremii hidră
în visul morții peste fire
vii pre morți să se înșire
coloană cruce înspre urse
memnon al ziorilor scurse
vibrând cântul în raze
silabe versuri fraze
sub cernerea luminii ninse
rostirea vârstelor aprinse
din runele cărții secrete
vagi bucurii arzând regrete
pur zborul albelor egrete
prin vămi abstracte și concrete
a scării  'nalte-nguste
înspre bolțile auguste,
flux deasupra tuturora
etern curge divă aurora
când cântă-n zbor măiastra
per aspera ad astra !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu