miercuri, 7 ianuarie 2015

Grupaj de poezii (24)

NIMIC MAI FRUMOS
Nuța Istrate Gangan


decât un umăr de femeie
umed
tremurând de dor şi aşteptare
în bătaia lunii
vara
îmi spui zâmbind


dinţii tăi se înfig
în mărul alb
din care ai muşcat o dată
şi încă o dată
durerea de-o clipă
îmi infioară carnea
genunchii ni se ating


tresar
sub surâsul
palmei tale
luna
se scaldă în lac
femeie goală lucind răcoros
sub raze palide
îmi usuci trupul cu buzele
şi-mi striveşti macii în pumni
umerii mei sunt verzi de iarbă
şi-n suflet îmi foşneşte pădurea


iubirea noastră
încă poartă blue-jeans
PLOUĂ GRI ȘI MULT...
Ioan Sabin Pop

Plouă gri și mult peste oraș
Cum plouă cu tristeți în mine.
Îmi amurgește dorul, abătut,
Că n-a găsit sălaș la tine.


De ce nu l-ai primit, femeie?
De ce l-ai alungat, pierduto?
Era flămând, era și întristat,
El te iubea, dar n-ai crezut-o.


Acum, s-a cuibărit în suflet
Ferindu-se de noi abisuri
Și curcubeul, după ploaie,
Așteaptă să-i apară-n visuri.


Plouă gri și mult peste oraș
Și-mi șterge orice gând de ură.
Încă sperând, te rog, femeie:
Scutește-mi dorul, de tortură!
Lângă tine ...
Aura Popa

N-am, la-ntrebări, răspunsuri niciodată.
Când mă priveşti, mereu mă fâstâcesc,
Găsesc cuvinte, dar le pierd pe dată,
Caut febril un sens şi mă-nroşesc


Probând expresii când prea largi, când strâmte
Şi-mi pun pe faţă-un zâmbet ştrengăresc.
Adun lumini buchet, dar toate-s frânte
Şi-n niciun colţ de gând nu-mi regăsesc


Culorile de mai din înţelesul
În care-ar trebui să zugrăvesc
Acest tablou de vis. Şchioapătă mersul
Iar drumurile-n tălpi se răsucesc


Înspre firescul lumii dintre rânduri.
Să te privesc şi eu?Nici nu-ndrăznesc!
Doar un oftat ce vine din străfunduri
Trezeşte-un zbor! Prind aripi şi plutesc…
PLÂNGERILE
Gabriel Constantin

Voi, acei ce în lacrimi n-aţi găsit alinare,
Voi, acei ce jelirăţi pe născuţii de-acum,
Va veni dintre stele o izbândă mai mare
Decât vorba deşartă prefăcută în scrum;
Va veni ca o rază minunată de lună,
Ca un tremur de ape revărsate-n amar,
Ca un freamăt de frunză, ca un bucium ce sună,
Ca o rouă de vară pe al inimii jar.


O, ce toamnă pustie se aşterne în ţară!
Ce furtună grozavă se ridică urlând!
Ca un vultur e moartea, ticăloasă, avară,
Care umblă ascunsă prin pereţi străbătând.
Floarea ţării păleşte sub îngheţul trufiei,
De-un cutremur al urii pomii cad la pământ,
Căci avarul urăşte înţelesul veciei
Ce îi spune că-i praful risipit în mormânt.


Şerpi cu dinţii de lapte se făcură balauri
Care sug de la sânul curat, românesc,
Şi din stepe străine năvălit-au centauri;
În pădurea credinţei tropotind se ivesc.
Întristarea cu chipul unei harpii smintite
Îi aruncă-n prăpăstii pe săracii smeriţi,
Prin frânturi de cuvinte de demult prorocite
Ni se-arată profeţii şi se fac auziţi.


În palate de fildeş până-n cer ridicate
Se aude căntare, veselie şi joc;
Babilonul încinge un cuptor de păcate;
Pe copii îi aruncă în sălbaticul foc
Şi în noaptea pustie dănţuiesc ca turbate
Dansatoare cuprinse de-al orgiei delir,
Ce spasmodic se mişcă cu priviri tulburate
Într-o grotă pătrunsă de miros de ghimbir.


Puneţi vălul uitării pe-ai mei ochi fără viaţă!
Puneţi lacrimi de înger pe-al meu suflet sleit!
Sodomeştile patimi fără glas ne învaţă
Să murim înainte de obştescul sfârşit;
Limpezeşte-mi, o, Doamne, a gândirilor apă!
Necurată e vremea ca o mălură rea
Care-n scorbura vieţii se-adânceşte şi sapă
Aruncând în afară tot frumosul din ea.


Ca un mal ce se surpă a ajuns biata ţară,
Ca un smârc între neguri nepătrunse de cer;
A ajuns siluită şi murdară fecioară
Ce ruşinea şi-o plânge aruncată în ger;
Se aprinde Gomora de a ghenei văpaie,
Vijelia de gânduri o aruncă-n desfrâu;
Precum focul ce arde o căruţă de paie,
Precum caii sălbatici, nărăvaşi, fără frâu.


Cu zburlitele aripi stă deasupra satana;
Pe-a sa frunte de smoală e înscris un blestem:
Sunt înscrişi lepădaţii nu cu fierul ori pana
Ci cu patimi cumplite ce i-au strâns în harem.
De la margini de lume se văd oştile morţii
Înnegrind orizontul vin oştenii călări;
Vin grăbiţi din adâncuri şi din negura sorţii
Ca o-ntindere rece de gigantice mări.


Sunt oştenii veciei rânduiţi să omoare
Şi să prade cetatea cea lipsită de har;
Toţi sunt mândri, puternici, cu armuri lucitoare,
Toţi au lănci ascuţite de-un război milenar;
Vor intra prin ferestre cu-ai lor cai ca şi vântul
Iar mulţimea în ţipăt va fugi înspre munţi,
Vor ucide pe tineri şi vor arde pământul
Şi cu ochii-n ţărână vor sta palide frunţi.


Vai, ce zi de robie înecată în sânge!
Vai, ce strigăt de jale aud corbii în nori!
Zbuciumată mi-e ţara ca Rahela ce plânge
Pe-ai săi fii fără viaţă, pe-ai săi fii muritori.
Trec în lanţuri bătrânii fără vlagă în oase,
Înşiraţi câte unul cu privirea-n pământ
Şi rămaşii în viaţă scos-au morţii din case
Aruncându-i cu milă în acelaşi mormânt.


O, ce noapte prelungă! O, ce tul de-ntuneric
A cuprins ochiul zilei cel lipsit de vederi!
Căci pe tronul dreptăţii stă un prinţ luciferic
Ce preface în iarnă româneşti primăveri;
El c-un semn le aduce pe copile în funii
Între torţe aprinse desfrânaţii se-adun;
Dezgoliţi de mantaua cea sfioasă-a ruşinii –
E un tremur de trupuri în hazardul nebun.


Noaptea plânge întruna pe bărbaţi ce plecară
Din cetatea-n ruină sfărâmată de-acei
Ce v-au dat ca podoabă acea linişte-amară
Ca un semn de oacară, ca un răcnet de lei.
Suspinaţi precum harpa de-a mea plângere cruntă,
De necazul cel mare odrăslit în popor;
Iată, Domnul din ceruri se coboară şi-nfruntă
Ucigaşa minciună printr-un duh sfinţitor.


Şi-acel duh de nădejde pentru voi e lumină
Din făclia-nvierii înălţată în veci;
E mireasma dreptăţii ce amarul v-alină –
Izbăvirea de fiare şi de clipele reci.
Trâmbiţa-voi în versuri a mea jale nebună,
A mea neagră durere ca un crâng răvăşit,
Să se-audă în cerul nesfîrşit cum răsună
Acest cântec de pace pentru cel osândit:


Va lua Domnul porfira şi visonul cel moale,
Va lua Domnul găteala şi podoabe de-argint,
Vor fi feţele triste şi pierdute şi goale
A-mbuibaţilor lumii care fură şi mint;
Va fi aur pe uliţi fără nimeni să-l strângă
Şi cadavre pe drumuri aruncate vor fi,
Vor începe bogaţii să cerşească, să plângă
Ca să treacă o noapte să se facă iar zi.


Iar în ziua aceea sfinţitoare şi mare
Auzise-va glasul îngeresc şi divin,
Ca o umbră uşoară, ca un nor de răcoare,
Izbăvi-ne-va Domnul de-al urgiei pelin;
Atunci drepţii vor râde cu priviri înverzite
În dumbrăvi liniştite srăbătute de har,
În păduri fără margini cu izvoare-nsorite,
Atunci noaptea va trece precum gândul amar.


Vor bea mirul iubirii urgisiţii de soartă
Şi flămânzii şi robii din acelaşi pocal,
Vor privi nedreptatea cum e-nvinsă şi moartă
Depărtându-se-n neguri pe sălbatecu-i cal.
Bucuraţi-vă nouri! Bucuraţi-vă stele!
În răsunet de trâmbiţi vestitoare de-un vis
Unde cerul se strânge precum tomul de piele
Ce ascunde-n minune luminos paradis.


Căci El vine cu norii într-un car al dreptăţii
Între îngeri cu aripi înmuiate-n cleştar;
Vine Domnul cu semnul închinat libertăţii:
Cu-a sa cruce-a izbânzii luminată de har
Şi în palme El poartă mărturia iubirii
Ca o linişte dulce pentru ani chinuiţi
Iar în farmecul nopţii înfloresc trandafirii,
Pentru cei ce-L iubiră, pentru cei mântuiţi.
Pic cu pic
Tania Mariana Ianto

pic cu pic se face raul
pic cu pic
si inca-un pic...
si tot curge linistit
seva-i vine din izvor
pic cu pic
si-i fericit....
pic cu pic
ii fura norul
lacrima de rau cuminte
si-i evaporeaza dorul
sub soarele ce-i fierbinte
pic cu pic....
iar cand norii suparati
pling in pic, neconsolati
raul le aduna lin
si devine si mai plin
pic cu pic
iar malul ce verde este
te umbreste,racoreste
pic cu pic
linistindu-ti gandurile
pic cu pic....
si surasul il arunci
peste muntii ce uituci,
nu mai stiu ca sunt carunti
de-asteptare
a unui pic
ce se naste din nimic
si stau straja devotati
cu copacii ca soldati
raului ce mititel,
creste-n albie cu zel
pic cu pic
si inca-un pic !....
Abia acum !
Fritz Constantin

Abia acum am înțeles ce-i fericirea,
Când somnu îmi fură dulce sărutări.
Și mă trezesc că fredonez iubirea,
Pe acorduri nesfârșite de plăceri.


Abia acum am înțeles că nu știam,
Ce-nseamnă o iubire la puterea doi.
Și recunosc că doar mă amăgeam,
Până te-am întâlnit și-am devenit un ”noi”.


Abia acum,când am avut curajul,
Să-nfrunt o lume,până și pe mine.
Îmi potolesc încet,încet sevrajul,
De-a te iubi,și de a trăi cu tine.


Abia acum,las visele să zboare,
Căci realitatea parcă-i vis de vară.
Tu mi-ai adus în viață numai soare,
Și îmi faci zi de zi inima să tresară.


Abia acum când te-am găsit,iubire,
Știu că și viața-mi poate fii frumoasă.
Te vreau și te doresc,într-o smintire,
Și te provoc, nicicând tu nu mă lasă.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu