vineri, 19 februarie 2016

Dialoguri (27)

Corneliu Coposu cu Vartan Arachelian


Ieşirea din haos


Vartan Arachelian: 
Iată s-a împlinit un an de cînd funcţionează guvernul Petre Roman şi după cum am aflat din  interviul pe care l-a dat Televiziunii, este un guvern cu rezultate  istorice în aplicarea reformei "excepţionale" - ca să-l citez pe  domnul Roman -. Prin actuala guvernare, ni s-a spus, s-a redus la jumătate termenul de desfiinţare a economiei etatiste. 
Consider că sînt nişte afirmaţii absolut neîntemeiate, cele făcute de domnul Roman, în interviul de la Televiziune, dar oricum realitatea este că trăim într-un haos, iar după precizările domnului Roman, într-un haos foarte bine dirijat.
Cum vedeţi ieşirea din marasmul economic şi moral în care se află România?

Corneliu Coposu: 
Cred că actualul guvern, care şi-a dovedit în mod strălucit incapacitatea totală de a scoate ţara din impas şi din eşecul absolut al tuturor tentativelor lui de a urni din loc economia noastră şi de a încerca o restructurarea ei, nu mai poate avea pretenţia de a-şi mai prelungi agonia în lipsă totală de soluţii. Acest guvern n-a avut un program economic, nu a avut nici măcar o platformă. S-a întemeiat 
pe aşa-zisa calitate de emanat al revoluţiei, o revoluţie pe care a confiscat-o de la generaţia tînără, care a realizat prăbuşirea 
comunismului; el nu mai poate să facă faţă situaţiei şi ar fi trebuit de multă vreme să se retragă, urmînd sfaturile pe care le-a primit chiar de la politologii proprii. Faptul că el se cramponează în continuare de guvernare dovedeşte că are o aviditate şi o sete de putere care nu pot fi potolite, dar care nu este justificată prin nimic, nici prin programul pe care a încercat să-l realizeze, fără rezultat şi nici prin perspectivele care i se pun în faţă. Prin urmare soluţia ieşirii din impas este plecarea guvernului şi instalarea unui guvern, după opinia noastră, un guvern neutru, de independenţi, care să gireze afacerile curente pînă la asigurarea de alegeri libere. Rezultatul acestor alegeri ar urma să determine constituirea unui 
parlament care să aibă legitimitate şi care să fie reprezentativ.

Actualul   parlament este o adunătură de oameni nereprezentativi, un mozaic al cărui singur liant este un interes material de moment, care nu justifică existenţa lui.
Incapacitatea lui totală de a răspunde chemării în momentele grele prin care trece ţara, a fost dovedită cu ocazia dezbaterii proiectelor de legi de importanţă fundamentală pentru viitorul ţării.

Vartan Arachelian: 
Aş vrea să insistăm puţin asupra soartei guvernului Roman. Dumneavoastră credeţi că acest guvern ar părăsi la ora aceasta puterea în absenţa unor garanţii de imunitate juridică?

Corneliu Coposu: 
Sînt convins că în nici un fel de împrejurări nu ar fi dispus să părăsească puterea, decît ca efect al unor presiuni morale insuportabile. Nemulţumirea opiniei publice determinată de criza acută prin care trece ţara, combinată cu protestele energice şi cu grevele sindicatelor, sigur că vor pune capăt acestei guvernări, în lipsa acestor presiuni deosebite nu văd cum acest guvern, care şi-a dovedit dorinţa de a-şi prelungi existenţa prin orice mijloace, ar părăsi puterea. Dar s-ar putea ivi ocazia ca acest guvern să nu mai poată suporta presiunile excesive, manifestaţiile de stradă şi paralizarea economiei prin grevele ameninţătoare ale sindicatelor
 nemulţumite şi în ipoteza aceasta nu ar avea altă soluţie, decît să cedeze puterea unui guvern de tranziţie, unui  guvern neutru, care ar putea asigura alegeri libere. Fără îndoială că actualul guvern nu este în măsură să garanteze alegeri libere, pentru că, aşa cum a dovedit-o în 20 mai 1990, ar fi dispus să fraudeze din nou şi să mistifice alegerile. Nu se poate avea încredere în el. Mai cu seamă dacă ministerul de interne şi ministerul de justiţie nu ar fi neutralizate. Eu cred că pentru a asigura alegeri libere, ţara ar avea nevoie de un guvern neutru, de tehnocraţi şi de reprezentanţi supraveghetori ai alegerilor care ar trebui să se răspîndească în timpul campaniei electorale în toate părţile ţării. Ceea ce a 
reprezentat pentru alegerile trecute supraveghetorii veniţi din
străinătate a fost absolut inexpresiv pentru a asigura obiectivitatea alegerilor.
Repet, alegerile au fost viciate încă din campania electorală. Se putea prevedea, din timpul campaniei electorale, tendinţa opresivă a guvernului care urmărea anihilarea opoziţiei şi obţinerea de rezultate similare cu cele din timpul dictaturii lui Ceauşescu.
Este nevoie neapărat de observatori străini, în număr mare, care să fie prezenţi în toate centrele de votare dar şi de un guvern independent, care să dea o oarecare garanţie că opţiunile opiniei publice vor fi respectate. Nu aş putea avea nici cea mai mică încredere în obiectivitatea, în seriozitatea şi în onestitatea acestui guvern de a proceda la noi alegeri.
Chiar alegerile administrative, care sînt în perspectivă, trebuie să fie precedate, în mod obligatoriu, de desfiinţarea structurilor administrative feseniste,- care au înlocuit vechile structuri provizorii, cu alte structuri tot provizorii, dar de data aceasta ca o emanaţie a partidului de guvernămînt.
Aceste alegeri administrative nu se pot desfăşura in mod logic, decît în nişte condiţii stabilite în prealabil. Iar una dintre condiţii este desfiinţarea structurilor administrative actuale, structuri provizorii, care sînt constituite tot pe schema vechilor 
administratori comunişti. Aceste structuri comuniste, împreună cu Securitatea, transformată în SRI, nu sînt o garanţie pentru alegeri libere, oneste.

Vartan Arachelian: 
Discuţia pe care o facem, care este ultima din această carte, are loc la începutul zilei de l iunie 1991. Fac această precizare pentru că poate foarte multe din prognozele pe care încercăm să le schiţăm acum, vor fi, confirmate sau infirmate de viitorul imediat.
Cum vedeţi viitorul imediat al României, domnule preşedinte?

Corneliu Coposu: 
Eu cred că dacă nu vor interveni nişte confruntări violente, violenţe care nu sînt de dorit şi care ne-ar împinge într-un nou haos, din punct de vedere politic şi social, am putea evolua spre un stat de drept, spre instituţiile democratice, dacă s-ar respecta un minimum de practici politico-sociale aşa cum sînt cunoscute în ţările occidentale democratice. Dacă acest guvern, urmînd sfaturile foarte
serioase primite de la politologii lui proprii, ar găsi de cuvînt să se retragă şi să nu-şi prelungească guvernarea contestată de majoritatea opiniei publice, aşa cum rezultă chiar din sondajele guvernului, sondaje care nu îndrăznesc să atribuie în momentul de faţă un procentaj mai mare de 30 la sută Frontului, procentaj care cred că este exagerat, în trei, patru luni, după opinia mea acest procentaj se va evapora şi alegerile viitoare administrative vor găsi partidul de guvernămînt într-o pierdere totală de popularitate. Opinia publică care, fără îndoială, este în continuare dezinformată,
 a început însă să se dezmeticească, în toate întrunirile pe care le-am avut în ultima lună, am putut verifica pe viu această pierdere de popularitate a FSN şi o adeziune masivă spre partidul nostru, în general se observă lesne o orientare spre partidele de opoziţie, fie că este vorba de partidele istorice, fie că este vorba de Alianţa Civică, în orice caz este o orientare spre opoziţia democrată şi o adversitate care nu mai este ascunsă. Nu cred că motivul acestei adversităţi este numai criza economică. Cred că unul din motivele principale este instaurarea minciunii la rang de dogmă de guvernare. Lumea românească a început să-şi dea seama că a fost minţită şi acest guvern nu se mai bucură de nici un pic de credibilitate. La aceasta se mai adaugă şi incapacitatea totală pe care o manifestă în administrarea treburilor publice şi la falimentul
 pe care l-a demonstrat în încercarea de aplicare a propriului lui program, lucru ce a determinat nu numai o îndepărtare a opiniei publice de puterea politică actuală, dar chiar şi o ostilitate, care nu se mai ascunde, antipatie manifestata în toate ocaziile, în faimoasele fiefuri electorale ale FSN, unde înainte eram întîmpinţi cu pietre şi cu manifestaţii de ostilitate am fost primit cu flori şi cu urale. Această pierdere totală de credit a guvernului este justificată de împrejurarea că opinia publică indusă în eroare de acţiunile de dezinformare şi de calomnii, organizate în mod dirijat de puterea politică, FSN, guvernul şi bineînţeles Securitatea, această dezinformare s-a spulberat pentru că lumea s-a dezmeticit, a sesizat toate metodele demagogice practicate de guvern, a sesizat 
incapacitatea guvernului de a traversa o perioadă de criză gravă. Opinia publică îşi caută orientarea în altă parte. Această orientare nu este încă stabilită, nu este închegată; opinia publică ştie că nu mai vrea actualul FSN, nu se ştie încă în ce direcţie îşi va îndrepta însă opţiunile.

Vartan Arachelian: 
E foarte important ce spuneţi. Acest lucru mă face să vă pun o altă întrebare. Se vorbeşte foarte insistent că partidul pe care l-a emanat Vatra Românească şi Partidul România Mare sînt invenţii ale FSN încă din anul trecut. Puterea actuală ştia că va pierde foarte mult din popularitate prin reforma aceasta haotică aplicată în economia 
românească şi că oamenii care părăsesc baza electorală a FSN, se vor îndrepta, dacă nu în totalitate spre aceste două formaţiuni extremiste, oricum în bună măsură. De altfel nu întîmplător a apărut acest curent naţionalist, care este o diversiune clară pentru a abate atenţia de la mizeria materială şi morală în care se află poporul român. Ce părere aveţi?

Corneliu Coposu: 
Diversiunea la care se pretează actuala putere politică nu este o inovaţie. Totdeauna regimurile totalitariste recurg la diversiuni pentru a îndrepta în altă direcţie atenţia opiniei publice, obsedată de crizele politice, economice, sociale, morale, deşi, aceste diversiuni, dacă sînt bine dirijate, sînt în măsură să inducă în eroare opinia publică.
De data aceasta, marele detaşament de securitate, care se ocupă în mod special de lansarea de calomnii şi de întreţinere a campaniei de dezinformare a opiniei publice, a lansat, exacerbînd ideea, artificială, existenţa unor primejdii acute care pasc Ţara Românească şi integritatea ei teritorială.
Fără îndoială că românul, în special din Transilvania, care a trecut prin experienţa tragică a arbitrajului de la Viena, nu poate fi convins că pericolul dezintegrării frontierelor româneşti nu ar fi de actualitate, în special lumea mai puţin informată şi foarte sensibilă la ideea integrităţii teritoriale a României, a independenţei şi suveranităţii ei poate fi uşor cucerită cu o acţiune de dezinformare care vizează tocmai aceste puncte sensibile ale patriotismului existent în fiecare cetăţean, dar cu cît cetăţenii sînt mai desprinşi de realităţi şi mai puţin cunoscători ai istoriei, mai puţin informaţi asupra perspectivelor cu care poate fi confruntată ţara într-un viitor 
apropiat cu atît sînt mai dispuşi spre a recepţiona aceste false
argumentări care propagă calomnii privind existenţa unui pericol real pentru frontierele ţării. De aceea, nu în mod întîmplător, diversiunea a luat în atenţie tocmai aceste puncte sensibile pentru opinia publică. Din nefericire diversiunea prinde teren.
Cu acţiunile de fals patriotism pe care chiar guvernul le 
alimentează, fără îndoială că toate mijloacele acestea ultra naţionaliste, dăunătoare şi prestigiului ţării în străinătate şi
echilibrului şi armoniei în interior, sînt de natură de a cîştiga adepţi în special din rîndul opiniei publice mai puţin informate.


va urmaNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu