vineri, 19 septembrie 2014

Hai vino iubito!


Cristina Ciurlan

Hai vino iubito ! la mine cand luna
In nouri gàseste un cald asternut
Càci multe-am avut, ca tine nici una
Azi pot sà aleg bobul crud de nàut !Mai crede-mi odatà -ale mele cuvinte
Ce astàzi mai mult decat ieri le tràiesc
Nàscute din faguri de vechi oseminte
Din azi si din vremuri amar povestescFemei am avut mai devreme de tine
Ca tine nici una, de poti sà mà crezi
Iubite in nopti fàrà stele-ori senine
In brizà de mare, sau crude liveziNu esti mai frumoasà, nici slutà ca alta
Dar sufletu-mi joacà al vietii soroc
Se vede cà astazi, Màrita ea Soarta
Ruletà... a vietii... a fost cu noroc...Hai vino iubito la mine cand luna...
Eu multe-am avut... ca tine nici una...Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu