miercuri, 5 august 2015

Misiune dificila. Jurnal (25)


C.V.R. Schuyler
Luni, 10 septembrie 1945


Ziarele româneşti preiau din „Izvestia“ un articol critic la adresa „amestecului politic“ al Statelor Unite şi Marii Britanii în România 

Majoritatea ziarelor româneşti au reprodus, sub titluri cu litere de-o şchioapă, un articol apărut în ajun, în ziarul rusesc „Izvestia". Articolul era foarte critic la adresa activităţilor Statelor Unite în România. El proslăvea guvernul Groza, spunea că Rusia nu are nici o intenţie de a cere o schimbare şi că recentul gest al Regelui de a cere demisia lui Groza a fost instigat în întregime de reprezentanţii britanici şi americani în Comisia Aliată de Control din România. Se mai spunea că aceşti reprezentanţi şi-au desfăşurat activitatea fără a-i informa pe membrii ruşi ai Comisiei Aliate de Control şi că Regele însuşi a recunoscut că nu are nimic împotriva guvernului Groza şi că a cerut demisia acestuia pur şi simplu la sfatul britanicilor şi americanilor.


Consider că autorizarea de către cenzorii ruşi a publicării acestui articol în ziarele româneşti este un indiciu clar că cenzura practicată de Comisia Aliată de Control în România nu este făcută în interesul comun al celor Trei Puteri Aliate. îi adresez astăzi generalului Susaikov o scrisoare în care îl informez de acest fapt şi în care recomand ca orice tip de cenzură să fie complet desfiinţat, aşa cum s-a făcut în zonele controlate de americani în Austria şi Germania.


Membrii Organizaţiei „T“ daţi în judecată

In ultimul timp, s-a făcut foarte multă publicitate în jurul proceselor ce urmează a fi intentate anumitor membri ai aşa-numitei Organizaţii „T“ , care au fost arestaţi de către Siguranţă în urmă cu trei-patru săptămâni. Organizaţia „T“ se pare că este formată dintr-o grupare de tineri liberali şi câţiva naţional-ţărănişti, care au fost implicaţi în anumite activităţi clandestine îndreptate împotriva guvernului. Mai exact, ei au publicat şi difuzat un mic ziar, foarte critic la adresa politicii guvernului şi în care au încercat să împrăştie mai multe zvonuri care nu sunt, probabil, adevărate. Indiscutabil, aceşti tineri au fost imprudenţi şi impulsivi. Mai mulţi dintre ei au fost arestaţi pe neaşteptate, după care au dispărut timp de câteva săptămâni. Acum avem dovezi clare ce arată că, în această perioadă, au fost supuşi la o mulţime de torturi pentru a le fi smulse mărturisiri cu privire la alţi membri ai organizaţiei şi la scopul final al aşa numitului lor „complot fascist". Trei tinere din acest grup au fost atacate şi se spune că cel puţin una este gravidă. Se pare că bărbaţilor li s-au smuls unghiile de la mâini, au fost bătuţi la tălpi, li s-au pus beţe de chibrit aprinse la subsuori şi au fost supuşi şi altor metode de obţinere a mărturiilor false. Intrucât unul dintre acuzaţi este ofiţer al armatei române, întregul grup va fi judecat de către Curtea Marţială. O asemenea curte marţială a fost constituită vinerea trecută. Un grup format din peste 75 de avocaţi de marcă din România s-a oferit să-i apere gratuit pe acuzaţi şi multe dintre familiile de vază din oraş sunt foarte necăjite, căci unii dintre acuzaţi sunt de fapt copii sau rude de-ale acestora.


Reprezentanţi ai acestei Misiuni participă la toate şedinţele tribunalului. In prima zi, a ieşit la iveală faptul că avocaţilor apărării nu li s-a oferit practic nici o ocazie de a studia învinuirile aduse acuzaţilor, sau de a discuta personal cu aceştia. De aceea s-a cerut o amânare, care a fost acordată de către Curte. A doua şedinţă a Curţii a avut loc astăzi. S-a putut observa că toţi cei trei membri ai completului au fost schimbaţi între timp, probabil din cauza atitudinii relativ îngăduitoare faţă de acuzaţi adoptată de tribunal în prima sa şedinţă. Cel puţin doi dintre membrii actualului complet de judecată sunt persoane cu un trecut pătat, preşedintele fiind un fost inspector al penitenciarelor, pe vremea lui Antonescu. în cea de-a doua şedinţă a Curţii, avocaţii apărării au prezentat mai multe aspecte ce încercau să demonstreze neconstituţionalitatea procesului, iar Curtea a reuşit cu greu să justifice continuarea acestuia. Sala tribunalului era ticsită cu simpatizanţi ai acuzaţilor, printre care erau răspândiţi şi destui agenţi ai Siguranţei. Cu excepţia acestor agenţi, nu au fost de faţă membri ai guvernului sau simpatizanţi ai FND. Se pare că procesul se va desfăşura timp de mai multe săptămâni, înainte de a se putea lua o hotărâre. Se presupune că intenţia guvernului este de a da amploare acestui eveniment, mult peste adevărata sa importanţă şi, prin mărturii false, de a-i implica pe Maniu, Brătianu, Rădescu şi pe alţi lideri. Ziarele vorbesc deja despre Organizaţia „T“ ca despre un grup militant de liberali şi naţional-ţărănişti, care se înarmau împotriva guvernului şi care aveau de fapt planuri clare de iniţiere a unei mişcări revoluţionare.


Reprezentanţii Statelor Unite participă la o recepţie în cinstea răsturnării regimului nazist din Bulgaria

Acum câteva zile, am primit invitaţii la o recepţie organizată la reşedinţa ministrului Bulgariei, cu ocazia primei aniversări a răsturnării regimului nazist din Bulgaria. După ce m-am consultat cu dl Berry, am decis amândoi să mergem, ţinând cont de faptul că guvernul bulgar se află acum în termeni destul de amicali cu reprezentanţii noştri din Sofia, după ce a acceptat să amâne alegerile.


Ministrul bulgar este comunist şi a fost închis vreme de şase ani înaintea răsturnării regimului nazist. A părut destul de surprins când dl Berry şi cu mine ne-am făcut apariţia la petrecerea sa, dar, pe de altă parte, i-a făcut extrem de multă plăcere. Cea mai mare parte a oaspeţilor erau comunişti români sau simpatizanţi ai guvernului. Mai erau de faţă Vinogradov, Bogdenko şi alţi câţiva ruşi. Nu a participat nici unul din trimişii britanici. La plecare, ministrul a convocat mai mulţi lideri ai comunităţii bulgăreşti de aici, din Bucureşti şi, cu toţii au insistat să închinăm mai multe pahare în cinstea neîntreruptei prietenii dintre Bulgaria şi Statele Unite. Mai mulţi bulgari au propus apoi un toast pentru „democraţie ... de tip american." Acest toast a fost rostit în engleză, iar ministrul bulgar vorbeşte doar bulgăreşte. Cu toate acestea, când am băut, am observat mai multe priviri îngrijorate îndreptându-se către el. Dintr-o scurtă conversaţie avută cu mai mulţi bulgari prezenţi, a reieşit că la Sofia se exercită aceeaşi presiune a minorităţii comuniste, ca şi aici.


Marţi, 11 septembrie 1945


Procesul membrilor Organizaţiei „T“ continuă zi şi noapte

Procesul celor peste treizeci de membri ai Organizaţiei „T“ a continuat azi toată ziua şi tocmai am aflat că va continua şi la noapte. Se pare că guvernul a primit ordin să încheie acest caz foarte repede. Bănuim că majoritatea acuzaţilor, dacă nu chiar toţi, vor fi declaraţi vinovaţi, iar la convorbirile din cadrul Consiliului miniştrilor de la Londra acest verdict va fi folosit drept dovadă că Partidele Naţional Ţărănesc şi Liberal sunt organizaţii periculoase şi că vor trebui desfiinţate. Am mai aflat că va fi judecat şi un al doilea grup de îndată ce primul grup va fi fost condamnat şi că este foarte posibil ca din cel de-al doilea grup să facă parte Maniu, Brătianu şi Rădescu. Se pare că guvernul, la ordinul sovieticilor, este acum angajat într-o campanie de lichidare, o dată pentru totdeauna, a tuturor rămăşiţelor celor două partide istorice. Acesta este desigur un semn că Rusia este absolut hotărâtă să-şi continue actuala politică aici şi că nu are nici cea mai mică intenţie de a permite ca guvernul Groza să fie schimbat.


Rusia rămâne inflexibilă în atitudinea sa faţă de situaţia politică din România, după cum reiese din răspunsul său la cea de-a doua notă a Statelor Unite

O nouă dovadă a intenţiilor ruşilor a devenit evidentă astăzi, când dl Berry mi-a arătat răspunsul dat de Moscova la cea de-a doua notă a noastră, în care am sugerat demisia guvernului Groza, ca mijloc de repunere a României într-o poziţie constituţională. în răspunsul ruşilor se afirma foarte clar că Rusia nu are nici o intenţie de a permite demisia guvernului Groza şi se menţiona că Regele însuşi afirmase că nu are nimic împotriva guvernului Groza şi că solicitase demisia acestuia numai instigat de americani şi britanici. Se mai afirma că pretenţia noastră, că reprezentanţii Statelor Unite şi Marii Britanii nu interveniseră în afacerile politice româneşti, era incorectă, deoarece guvernul sovietic deţinea dovezi de necontestat că Regelui i s-a sugerat să ceară demisia guvernului Groza de către aceşti reprezentanţi ai Satelor Unite şi Marii Britanii. Este, bineînţeles, o minciună sfruntată, dar la această oră serveşte scopului sovieticilor şi evident că se pot simţi suficient de siguri de faptul că, probabil, nu li se va cere niciodată să aducă aceste dovezi în faţa vreunui tribunal. în răspunsul sovietic se mai afirmă că guvernul Groza nu fusese instaurat la instigarea dlui Vîşinski, aşa cum pretindeam noi, ci a fost mandatat ca urmare a cererilor marilor mase populare de a avea în România un regim democratic reprezentativ. Şi asta este desigur tot o minciună.


Comuniştii din Constanţa măcelăresc un ofiţer de marină român care ştia prea multe


Ieri mi-a mai fost supus atenţiei un alt mic element care dovedeşte panta pe care au apucat-o evenimentele aici. Se pare că, în urmă cu câteva zile, la Constanţa, un ofiţer de marină român a scos la iveală un scandal financiar oarecare, în care erau implicaţi comunişti locali şi lideri ai guvernului. El conducea o anchetă şi, lunea trecută, era pe punctul de a implica mai mulţi politicieni din FND. Luni după-amiază, când se îndrepta spre casă, o maşină cu trei sau patru persoane s-a oprit lângă el. Din maşină s-au tras patru sau cinci focuri de armă, iar ofiţerul a căzut mort. Chiar atunci a sosit o maşină-patrulă rusească, întrucât nu fuseseră preveniţi despre intenţiile „autorităţilor", ruşii i-au arestat pe ocupanţii maşinii şi i-au dus la statul major rus pentru investigaţii. La anchetă, la care au fost prezenţi mai mulţi români, a ieşit la iveală faptul că printre ocupanţii maşinii se aflau doi şoferi ai unor lideri de partid locali, un membru proeminent al Siguranţei din Bucureşti şi cel puţin încă un alt comunist binecunoscut. Acum se încearcă, desigur, muşamalizarea incidentului, iar Bodnăraş, şeful Siguranţei, s-a repezit personal ieri la Constanţa. Din nefericire pentru comunişti, detalii în legătură cu evenimentul sunt deja bine-cunoscute în oraş. Acest incident arată foarte clar până unde este dispus să meargă guvernul pentru a se menţine la putere.


Joi, 13 septembrie 1945


Procesul membrilor organizaţiei „T“ se apropie de încheiere

Procesul membrilor organizaţiei „T“ se îndreaptă spre sfârşit, mult mai devreme decât ne aşteptasem iniţial. Au avut loc mai multe şedinţe nocturne, iar guvernul încearcă în mod evident să accelereze procesul prin orice mijloc pe care îl are la dispoziţie. Au fost prezentate toate dovezile, iar guvernul şi-a expus pledoaria finală, care, între noi fie vorba, a fost extrem de slabă. Singura dovadă prezentată împotriva acuzaţilor a fost un exemplar al ziarului lor clandestin, care se ridicase împotriva multor măsuri adoptate de guvern, precum şi mărturisirile acuzaţilor. Pentru a le dezminţi, fiecare acuzat a depus mărturie în apărarea propriei persoane, relatând în detaliu cum le-au fost smulse mărturii prin tortură, ameninţări şi orice altă formă de constrângere posibilă. Una dintre fete a povestit cum a fost violată, iar câţiva bărbaţi şi-au scos hainele, dând la iveală arsuri, tăieturi, vânătăi şi multe alte dovezi ale unui tratament plin de cruzime. Un imens val de indignare împotriva întregii proceduri a cuprins Bucureştii, şi se pare acum că guvernul însuşi ar putea încerca să mai renunţe la o parte din intenţiile sale anterioare, ca urmare a nemulţumirii crescânde a maselor. După legea română, acuzatul are dreptul să vorbească la sfârşit, după ce avocatul său şi-a încheiat pledoaria; acestea sunt procedurile ce vor avea loc mâine. Ar fi posibil ca, în majoritatea cazurilor, să se dea doar pedepse uşoare, îndeosebi pentru ca guvernul să iasă cu faţa curată. Mai este posibil, totuşi, să se încerce traducerea în instanţă, sub aceleaşi capete de acuzare, a unui nou lot de oponenţi, printre care s-ar număra şi câţiva lideri ai partidelor istorice.


Este deosebit de interesant de menţionat că legea sub incidenţa căreia sunt judecaţi aceşti oameni a fost promulgată în vremea regimului Antonescu. Ea prevede aducerea în faţa Curţii Marţiale a persoanelor care susţin răsturnarea guvernului, autorizează pedeapsa cu moartea pentru această infracţiune şi recomandă, în mod specific, ca în cazul în care acuzatul este evreu, comunist sau orice altă persoană care nu este de naţionalitate română, pedeapsa să fie dublată. Toţi cei interesaţi au presupus că, o dată cu proclamaţia regală ce repunea în vigoare Constituţia României, toate legile asemănătoare acesteia, evident contrarii prevederilor constituţionale, vor fi nule şi neavenite; se pare că acest guvern nu este de aceeaşi părere. Acum câteva zile, i-am scris o scrisoare generalului Susaikov, atrăgându-i atenţia asupra caracterului discriminatoriu al legii în numele căreia au fost formulate acuzaţiile şi întrebându-1 dacă nu este de părere că o astfel de lege ar fi trebuit anulată potrivit Articolului 6 din Convenţia de Armistiţiu, care cere ca guvernul român să anuleze orice element legislativ discriminatoriu. Nu mi-a răspuns încă.


Demonstraţia „populară" organizată de comunişti în cinstea întoarcerii lui Groza de la Moscova

Groza.Tătărescu.Ghelmegeanu şi alţi câţiva membri ai guvernului s-au întors azi, cu avionul, de la Moscova. Comuniştii au organizat o demonstraţie colosală, cu această ocazie. In Bucureşti, jumătate de zi a fost declarată liberă, de-a lungul străzilor principale au apărut steaguri şi fanioane, iar la aeroport a fost adunată o gloată imensă, cerându-li-se pur şi simplu tuturor vatmanilor, lucrătorilor de la telefoane, muncitorilor din fabrici şi altor membri de sindicat să participe in corpore. Penalizarea aplicată pentru absenţă era pierderea slujbei sau o amendă substanţială, iar cei care nu au zbierat cât îi ţinea gura pentru guvern în timpul demonstraţiei, au fost bătuţi măr sau maltrataţi în vreun fel. Ca urmare a acestor măsuri, Groza şi ajutoarele sale s-au trezit, la sosire, în mijlocul unei demonstraţii „spontane" extraordinare. Diverşi lideri au ţinut discursuri pe tonul obişnuit, felicitând atât guvernul, cât şi Armata Roşie, manifestându-şi recunoştinţa cuvenită pentru tratamentul generos acordat României de Rusia sovietică. S-a anunţat deja în ziare că, printre rezultatele vizitei la Moscova, se numărau acorduri referitoare la eliberarea prizonierilor de război români, scutirea de anumite plăţi în cantităţi de grâu şi alte cereale prevăzută de Armistiţiu în schimbul suplimentării cantităţilor de produse petroliere, retrocedarea către partea română a controlului asupra căilor ferate şi alte măsuri privind colaborarea în domeniul culturii şi al educaţiei.

Din cauza agitaţiei provocate de întoarcerea guvernanţilor, întâlnirea noastră obişnuită în cadrul Comisiei Aliate de Control, programată să aibă loc în această după-amiază, a fost amânată fără a se stabili alt termen.


Vicemareşalul Aerului Stevenson îşi menţine atitudinea optimistă faţă de viitorul politic al României

Vicemareşalul a trecut să mă vadă azi-dimineaţă. El continuă să fie extrem de optimist şi crede că o victorie diplomatică asupra Rusiei, în privinţa României, este acum sigură. Consideră că Rusia este pe punctul de a ceda complet şi că, într-o săptămână-două, vom avea în România un guvern cu totul nou. Spune că, încă de la primul nostru protest împotriva guvernului Groza, înaintat în martie trecut, s-a simţit foarte încrezător şi nu s-a îndoit nici un moment de faptul că va fi demascată cacialmaua Rusiei, iar România va rămâne un stat capitalist, pe deplin independent, cu un guvern pe care să-l aleagă singură. Regret că nu-i pot împărtăşi încă optimismul, dar sper din toată inima să aibă dreptate.


Dl Berry chemat la Londra pentru a participa la Conferinţa Consiliului miniştrilor; Comisia Aliată de Control forţată să acorde permisiune de zbor în câteva ore

Dimineaţă, pe la orele 10,00, am primit radiogramă de la Caserta, prin care dl Berry este chemat de îndată la Londra. Pentru mine, acest mesaj era un semn încurajator, deoarece însemna că, în timpul discuţiilor de la Londra, vom face în aşa fel încât să avem la faţa locului un reprezentant bine informat în privinţa tuturor aspectelor situaţiei locale. El va putea astfel să combată oricare dintre argumentele lor şi să aducă dovezile necesare despre adevărata stare de lucruri de aici. Imediat după primirea radiogramei, am început munca de convingere a naşilor şi, după multe discuţii şi acţiuni hotărâte în trei-patru Secţiuni diferite ale Comisiei, am obţinut, în sfârşit, autorizare de decolare pentru avionul nostru, pentru această după-amiază. Totul s-a obţinut în două-trei ore. Din nefericire, deasupra Munţilor Balcani vremea este nefavorabilă; în consecinţă l-am expediat pe dl Berry cu avionul meu spre Grecia, cu plecare în jurul orelor 3,00. Ar trebui să ajungă la Caserta mâine, dis-de-dimineaţă, şi la Londra, probabil, mâine seară, cel târziu. întrucât, dl Melboume este în concediu în Italia pentru căsătorie, reprezentantul Departamentul de Stat în România, cu cel mai înalt grad, este acum tânărul Hulick. Este însă foarte capabil şi sunt convins că-şi va îndeplini obligaţiile până la întoarcerea dlui Berry sau a dlui Melboume.va urma
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu