sâmbătă, 1 noiembrie 2014

Opuse daruri înlănţuite


Anne Marie Bejliu
sus jos 
opuse înlănţuite daruri desfăşoară verbele 
în cuvinte simple
laşi un strigăt să-ţi scape 
apoi mişcarea se naşte 
ca o ploaie scăpată din scânteia amnarului
sensul cuvântului creşte
în flacăra candelei aprinsă reaprinsă
flacăra rămâne
nu se stinge 
răsuflarea se schimbă
ochiul îşi schimbă opacitatea privirii
cristal devine
îl creşti descreşti în floarea mereu viguroasă
şapte petale nouă petale
douăsprezece petale
galben praf de cer se răsfiră 
degetele împart spaţiul
planuri semiplanuri de trăiri de forţe mărunte
de forţe elementare 
din care cresc mereu armurile gândurilor
povestea cuvântului - înălţare şi cădere 
cădere şi înălţare
într-un vârf de gând de cărbune 
ascuţit până la rostire
laborator alchimic în centrul inimii se întrezare
se vede tot mai clar
orbului nu-i lua jocul
surdului nu-i smulge bila amară de sunete
mutului lasă-i vederea 
până când 
într-un bob de bâlbâială
va rosti clar 
Numele Domnului
sus jos opuse daruri înlănţuite
mângâie verbele într-o cruce vie
mojarul aşteaptă umbrele 
primăvara lui acum a trecut

mai vine mai vine...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu