joi, 28 ianuarie 2016

Blindatele morţii (27)

Sven Hassel


MICUŢUL ESTE IERTAT DE PĂCATE


― Douăzeci şi unu! strigă Porta.
Aruncă cărţile pe lada de muniţii care ne folosea drept masă. Neâncrezători, am controlat cărţile soioase şi Mi­cuţul merse până acolo încât numără punctele pe degete. Dar nu încăpea nici urmă de îndoială; totalul era în­tr‑adevăr douăzeci şi unu.
Porta, încântat, strânse repede câştigul, îl aruncă în­tr‑o cască de oţel şi îşi ridică jobenul.
 ― Continuăm, băieţi?
Porta câştiga pentru a 37‑a oară. Micuţul, care pier­duse tot, mârâi, cu toate că Porta, mare domn, se oferi să‑l împrumute cu dobândă 100%.
 ― Ar trebui să fii ţicnit, spuse Stege. Mai degrabă te duci să‑l cauţi pe „beneficiu 60%" şi‑i ceri 100 de mărci împrumut. Dar oricum o să pierzi.
Micuţul se gândi o clipă, apoi se apropie confidenţial de Porta:
 ― Nu trişezi, Porta, nu‑i aşa?
Porta îşi încreţi o pleoapă cu gene incolore, îşi şterse monoclul şi‑l înşurubă hotărât în micuţul său ochi porcin.
 ― Nu, Josef Porta nu trişează, Micuţule.
 ― Aşa da! Nici n‑aş fi crezut, răspunse uriaşul respirând uşurat.
O îndoială groaznică fusese înlăturată. Bătrânul intră în adăpost în aceeaşi clipă:
 ― Copii, de data asta s‑a terminat! Plutonul 2 tre­buie să acopere desprinderea regimentului 104, atunci când o să spele putina. A început deja. Nici unul dintre noi nu va scăpa cu viaţă.
Porta începu să râdă şi‑l împunse cu degetul în piept:
 ― Greşeală! Tăticu' o să scape fără nici un fir de păr lipsă!
 ― De unde ştii? întrebă interesat Micuţul.
 ― Mi‑a spus o prezicătoare. Mi‑a citit în palmă prima‑ntâi şi‑apoi la fel, în cafea.
Micuţul se apropie legănându‑se.
 ― Ce ţi‑a mai spus?
 ― Franţuzoaica? Că o să scap teafăr din război, că o să mă însor cu o femeie plină de biştari şi că o să tră­iesc ani mulţi şi fericiţi, îndestulat, cu o grămadă de mă­lai care‑o să‑mi vină de la o mulţime de bordeluri.
 ― I‑auzi! făcu Micuţul. Şi nu crezi că şi‑a bătut joc de tine?
 ― Sigur că nu.
Micuţul îşi privi cu atenţie palma.
 ― Ce‑i linia asta de‑aici? întrebă el.
 ―  Linia vieţii. E al naibii de scurtă, bietul de tine!
Legionarul se apropie şi ridică un deget:
 ― Să faci bine să‑ţi întorci botul spre Mecca. A so­sit clipa să te gândeşti la Allah.
Micuţul înghiţi în sec de două‑trei ori şi, apucând pis‑tolul‑mitralieră, urlă:
 ― Îi ştiu pe unii cărora le‑a venit cheful să mă li­chideze!
 ― Da, zise Porta, Ivan.
Stege intră, aducând veşti neplăcute. Era vorba de cei noi care fuseseră repar - tizaţi la plutonul 2, între alţii un fost Unterscharführer S.S. care petrecuse un an la Tor­gau. Von Barring îl avertizase deja pe Bătrânul în legă­tură cu el:
 ― Păzeşte‑te de individul ăsta! N‑am nici un pic de încredere în el.
Stege tocmai aflase că S.S.‑istul se înţelese cu sub­ofiţerul Heide şi cu alţi câţiva să lichideze grupa întâi, adică a noastră, imediat ce vor avea ocazia.


Soldatul Peters ― unul dintre cei nou‑veniţi ― se aşeză lângă noi şi spuse pe neaşteptate, pe tonul ursuz ca­re‑i era obişnuit:
 ― Da, sunt douăzeci şi cinci de tipi care‑au hotărât să vă tragă un glonţ în cap.
Micuţul tresări, dar un semn din ochi al lui Porta îl făcu să tacă. L‑am auzit totuşi mormăind ceva în legă­tură cu liniile vieţii, scurte şi lungi.
 ― De unde ştii? întrebă Legionarul, cu ţigara lipită în colţul gurii.
 ―  Ştiu, zise Peters pe tonul lui tărăgănat. Se ridică: Acum sunteţi avertizaţi.
 ― De ce vor să ne lichideze? întrebă Bătrânul.
Peters ridică din umeri şi arătă poziţiile ruşilor:
 ― Kraus, S.S.‑istul, spune că Ivan e în spatele nos­tru şi plutonul e complet izolat. După ce‑o să vă termine pe voi nouă, o s‑o şteargă.
 ― Şi de ce n‑ai şterge‑o şi tu cu ei? Te‑ai săturat de viaţă?
Peters se uită la el cu ochii mijiţi, ca şi cum şi‑ar fi stăpânit furia ce‑l cuprindea.
 ― Dacă vrei să ştii, puţin îmi pasă de viaţă, dar nu suport asasinatele, asta‑i tot.
 ― Atunci ar fi trebuit să fii la mânăstire, nu aici, rânji Porta. Pe frontul de est nu faci altceva decât să asasinezi! Cam aşa..., strigă el şi pistolul său mitralieră scuipă o rafală care trecu razant pe lângă dâţiva dintre cei nou‑veniţi în pluton, aflaţi în celălalt capăt al încăperii. Aceş­tia săriră în picioare înjurând şi S.S.‑istul apucă revolverul, dar îi dădu drumul imediat, de parcă s‑ar fi ars: patru pistoale‑mitralieră îşi îndreptau spre el gurile negre.
 ― Ha, ha, albăstreilor le e frică! rânji Porta.
Aruncă o geantă de grenade în capul S.S.‑istului, care se prăbuşi cu un mârâit.
 ― Aduceţi‑l pe câinele ăsta aici, ordonă el.
Rânjind mereu, smulse o bucată de postav alb de la un sac de pâine şi ordonă celorlalţi s‑o coasă pe spatele omului leşinat. Când S.S.‑istul îşi reveni, destul de ame­ţit, îi aruncă o privire înveninată lui Porta, care‑i spuse surâzător:
 ― Ai pe spate o cârpă albă pe care‑am pus să ţi‑o coasă ca să‑mi folosească drept ţintă. Te avertizez că dacă te îndepărtezi prea mult de mine, scula asta nu dă greş. Bătea darabana pe revolver. Şi dacă ţi s‑ar întâmpla să pierzi bucata de cârpă, ai fi iarăşi un om mort.
 ― Caraghios, nu? spuse Legionarul.
În vremea aceasta, Micuţul îşi privise gânditor în palmă linia despre care i se spusese că ar fi linia vieţii. Ieşi brusc din meditaţia lui, tresări, îl apucă de gât pe un soldat pe nume Krosnika şi‑l lipi cu spatele de un stâlp:
 ― Şi tu vrei să mă vezi rece! Din cauza ta linia vie­ţii mi‑e scurtă...
Cu mârâieli de urs rănit, îşi căută cuţitul:
 ― Viaţa mea! Viaţa mea!
Krosnika dădea din picioare ca să scape, dar devenise încetul cu încetul vânăt şi dacă Bătrânul n‑ar fi intervenit, strânsoarea îngrozitoare a Micuţului l‑ar fi sugrumat pur şi simplu. Micuţul înjură, dădu drumul prăzii care căzu, pe jumătat sugrumată, între Heide şi un fost feldwebel venit de la Torgau. Porta se puse din nou pe râs:
 ― Un simplu avertisment, băieţi! Pentru cei intere­saţi. Făcu o mişcare expresivă cu automatul: Aţi vrea aşa ceva? Dacă nu, să nu faceţi pe şmecherii.
Peters rămăsese aşezat, sprijinit de perete, bătând ca din întâmplare cu palma pe un automat rusesc şi fumând nepăsător. Venise vremea schimbării santine - lelor. Începu o ceartă însufleţită între S.S.‑ist şi Krosnika, ce refuza să facă de pază cu el. Bătrânul dădu drumul cărţilor de joc, se ridică liniştit şi‑l arătă pe S.S.‑ist cu coada pipei:
 ― Tu şi Krosnika sunteţi scutiţi de gardă. Heide şi Frank preiau schimbul vostru.
O licărire de triumf se aprinse în ochii S.S.‑istului, dar se stinse la fel de repede.
 ― Tu şi Krosnika, continuă Bătrânul pe acelaşi ton, mergeţi să patrulaţi înspre poziţiile ruseşti şi aduceţi in­formaţii precise despre ce se întâmplă.
Izbucniră proteste violente. Bătrânul se aşezase la loc şi continua să joace. Puse jos atuul, îşi făcu levata şi‑i privi chiorâş pe pro­testatari.
 ― Mi‑aţi auzit ordinul?
 ― Asta‑i persecuţie! strigă S.S.‑istul. Nu putem să mergem spre liniile duşmanului fără foc de acoperire. Re­fuzăm să executăm ordinul. Bătrânul se sprijini de perete, jucându‑se cu pistolul său P38.
 ― Te sfătuiesc să te gândeşti înainte să refuzi, tu, care eşti voluntar şi membru de Partid. Ce‑ar spune Füh­rer‑ul tău?
S.S.‑istul se aplecă ameninţător:
 ― Führer‑ul meu? Presupun că e şi al tău.
 ― Tu l‑ai ales pe Führer de bunăvoie, camarade, deci îi aparţii. Mie mi‑a fost impus, e altceva. Dar ca să schim­băm subiectul, ştii ce‑i Curtea marţială?
 ― Crezi că mă bagi în sperieţi? rânji S.S.‑istul. Ţi‑ar trebui drept martor cel puţin comandantul de. companie.
 ― Întradevăr? spuse Bătrânul. Nu ştii că suntem un comando izolat de bază şi că în cazul ăsta, comandantul are dreptul să convoace Curtea marţială când consideră că un refuz de executare a ordinului pune grupa în pri­mejdie? Deci pot să convoc Curtea marţială împotriva ta când şi unde vreau. Lovi cu pumnul în lada cu muni­ţii. Aşa că şterge‑o sau Porta şi Micuţul o să aibă grijă de voi afară!
Fără o vorbă, îşi aruncară armele pe umeri şi ieşiră din adăpost. Micuţul propuse un alt rând de vodcă şi, când sticla ajunse la Porta, îl întrebă cu speranţă neprefăcută:
 ― Nu cumva linia asta a vieţii e uneori înşelătoare?
 ― Niciodată, spuse Porta cu un aer de părere de rău, ridicând un ochi spre faţa îngrijorată a Micuţului.
Nefericitul se cufundă din nou în contemplarea palmei. Ceru să le vadă pe ale noastre şi bucuria lui a fost ne­bunească când a constatat că linia vieţii Legionarului era încă şi mai scurtă decât a sa.
Legionarul îl privi cu coada ochiului.
 ― Căile lui Allah sunt de nepătruns dar drepte, mur­mură el. Eu o să mă duc în grădina lui Allah, dar tu, care nu crezi în nimic, o să te prăjeşti în iad în cele mai îngro­zitoare chinuri. Mângâie părinteşte părul uriaşului. Dar ne vom ruga pentru tine, biet păcătos, în ziua când, din or­dinul lui Allah, Ivan o să‑ţi înfigă un cuţit în spate!
Micuţul opri brusc sticla la jumătatea drumului spre gură şi se uită la Legionar, pe faţa căruia plutea un zâm­bet viclean.
 ― Ţine‑ţi gura cu glumele tale! Tu crezi în rai şi în iad?
 ― Bineînţeles, spuse Legionarul foarte serios. Allah va ştii să aleagă ţapii de berbeci.
Micuţul avea privirea înspăimântată şi se aplecă spre el, scobindu‑se nervos în nas:
 ― Tu care eşti un bun camarad, spune‑mi cum aş putea să mă strecor în grădina lui Allah.
Legionarul zâmbi cu o înfăţişare întristată.
 ― Foarte, foarte greu. Trebuie să faci atâtea lucruri înainte... Allah e aşa mare!
 ― Nu‑mi pasă, o să fac ce trebuie. Şi voi ăştia, voi sunteţi credincioşi?
Toată lumea răspunse afirmativ cu cea mai mare se­riozitate.
Lăcrimând, Micuţul se întoarse spre Legionar:
 ― Atunci o să mă prăjesc singur în iadul ăla neno­rocit? Nu‑i drept. Ajută‑mă, camarade, să ajung şi eu la Allah.
 ― Trebuie mai întâi să‑ţi ierţi duşmanii, spuse Le­gionarul.
 ― Da, da! strigă Micuţul sărindu‑i de gât, chiar că‑ţi iert toate porcăriile pe care mi le‑ai făcut.
 ― Eu? se bâlbâi surprins Legionarul, desprinzându‑se.
 ― Da, tu! reluă Micuţul radios. Scotoci în buzunar şi‑i dădu Legiona­ru­lui un pachet ce conţinea un praf alb. E şoricioaică. Vroiam să ţi‑o torn în bere, după victorie, fiindcă m‑ai lovit cu piciorul şi mi‑ai spart nasul.
 ― Dumnezeul, strigă zăpăcit Legionarul.
 ― Da, ai fi avut timp doar cât să‑i vezi pe englezoi defilând pe sub poarta Brandemburg.
 ― Englezii? spuse Stege uluit.
 ― Normal! Cine altcineva ar putea câştiga războiul, tâmpitule? Dar acum, prietene, îi spuse Legionarului, nu mai ai de ce să te temi. Micuţul te‑a iertat.
Legionarul dădu din cap cu bunăvoinţă:
 ― Bine, te iert. De‑altfel ţi‑a mai rămas atât de puţin de trăit! Dar o să trebuiască să te pocăieşti. Poţi să în­cepi deci prin a‑mi pasa tutunul şi băutura ta, ca să‑l faci pe Allah să înţeleagă că îţi pare rău de răutăţile pe care mi le‑ai făcut.
Micuţul avea de gând să protesteze, dar teama de iad i‑a închis gura.
 ― Apoi, continuă Legionarul, o să trebuiască să măr­turiseşti în public toate lucrurile urâte pe care le‑ai făcut.
 ― Dar n‑am făcut nimic! spuse Micuţul.
 ― Te‑ai gândit că într‑o jumătate de oră ai putea sta pe genunchii diavolului?
Micuţul îşi plecă capul şi zise pe un ton rugător:
 ― Ce vrei să ştii de fapt?
 ― Eu? Nimic. Allah vrea, spuse Legionarul.
Nenorocitul era lac de sudoare:
 ― Bine, bine. Ce greu e! Ei bine, odată am omorât un tâmpit cu o lovitură de picior, dar asta a fost de mult!
 ― Ia te uită! Cu piciorul! Tu, atât de liniştit şi de chibzuit...
Micuţul îşi şterse fruntea cu o cârpă folosită pentru curăţarea mitralierelor, care‑i mânji faţa cu ulei murdar.
 ― Franz ăla era un tâlhar! Ar fi sfârşit spânzurat. Fura până şi banii târfelor! Amintirea aceasta îl umplu de bucurie: Da, chiar, de‑asta l‑am omorât! Nu se cade să furi o femeie harnică! Era de datoria mea să intervin.
Micuţul privi mulţumit în jur.
 ― Minţi, spuse aspru Legionarul. O să mori de sete în iad şi o să faci instrucţie cu puşca‑mitralieră, cât e ziua de lungă.
Micuţul îşi umezi buzele uscate:
 ― Ascultă, a fost totuşi din vina lui! Îmi promisese nişte bere şi pe urmă, când să o plătească, m‑a pocnit aici, după ureche. Asta nu‑i legitimă apărare? Dar eu nu sunt ranchiunos, am uitat.
 ― De fapt, a refuzat să ajungă sclavul tău, conchise brutal Legiona­rul.
 ― Hei, ia stai, măi berbec castrat!
Legionarul ridică mâna:
 ― Cum, mă insulţi pe mine, prietenul tău? Drept is­păşire ― o sticlă de vodcă. Sau mai degrabă o să‑mi dai două sticle. Continuă!
Uriaşul se trase de guler, ceea ce făcu să‑i sară nastu­rii şi înghiţi cu greu.
 ― Îţi spun că dacă n‑ar fi murit, ar fi fost spânzurat. Totuşi nu‑i vina mea dacă a aterizat pe un stâlp ascuţit când l‑am aruncat pe fereastră.
Legionarul dădu din cap:
 ― Foarte păcătoasă mărturisirea asta!
Micuţul îl privi, nervos:
 ― Îţi dau cuvântul meu de onoare...
Porta râse tare.
 ― Tâmpitule! Ce‑i de râs? Cuvântul Micuţului e sfânt şi‑ţi spun că Franz nu era decât un derbedeu pe care Allah l‑ar fi dat pe uşă afară!
Legionarul îndreaptă un deget acuzator spre pocăitul său, care dădu înapoi, înspăimântat:
 ― O să fii iertat, dar o să te coste nouă litri de vodcă. Ai grijă să stai în banca ta şi nu uita că linia vieţii talie e scurtă.
 ― Bine, o să‑i ai, zise Micuţul, zgâindu‑se la oamenii din pluton care jucau cărţi, aşezaţi la masă. Vă avertizez, gaşcă de căcăcioşi, că o să contribuiţi şi voi! Să fiţi siguri!
Intrarea bruscă a S.S.‑istului şi a lui Krosnika, gâfâind, întrerupse spovedania.
 ― Nu mai e nimeni la Ivan! Am auzit pe drum scrâşnet de T34. Gata, suntem izolaţi!
Bătrânul îl privi liniştit:
 ― Poate te‑aşteptai să‑ţi ceară voie?
 ― Nu sunt tâmpit, şuieră S.S.‑istul, dar acum trebuie s‑o ştergem în viteză, altfel suntem prinşi în capcană.
 ― Ea doua oară când ne zici s‑o ştergem, spuse Bă­trânul cu dispreţ. Voi ăştia sunteţi eroi doar când e vorba să strigaţi Heil Hitler, dar eu, care comand aici, sunt la ordinul şefului tău idiot, care e chiar acela de a lupta.
 ― Am luat notă că l‑ai făcut pe Führer idiot, urlă S.S.‑istul.
 ― Am primit ordinul să luptăm până la ultimul car­tuş, da sau nu? zise Bătrânul batjocoritor. Tăcerea ta e o încuviinţare. Deci vei avea grijă de bazooka împreună cu Pluto, în vreme ce Krosnika şi Heide vor lua muni­ţiile. Vă ordon să atacaţi tancurile T 34 şi să distrugeţi tot ce puteţi înainte să fiţi striviţi voi înşivă.
 ―  Dar asta‑i nebunie! exclamă S.S.‑istul.
 ― Un S.S.‑ist a spus aşa ceva? Deci eşti de părerea noastră, că Adolf e nebun dacă mai continuă un război ca ăsta? În cazul ăsta cădem de acord să ne salvăm pie­lea? Se întoarse spre Pluto şi spre mine: Duceţi‑vă cu Heide până la drum şi vedeţi dacă putem să‑l trecem. E singura noastră şansă de scăpare. Ne arătă cu degetul pe hartă o pată mare, verde, care trebuie că marca o întin­dere de păduri şi mlaştini.

va urma

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu