vineri, 4 martie 2016

Dialoguri (29)

Corneliu Coposu cu Vartan ArachelianVartan Arachelian: 
Dacă la proxima ocazie, deci la alegerile viitoare, opoziţia democrată ar veni la putere, cu ce ar trebui să înceapă guvernarea?

Corneliu Coposu: 
Intîi cu abrogarea tuturor legilor reacţionare aduse de puterea politică vreme de 45 de ani şi cu amendarea serioasă, radicală a legilor care s-au adus pe timpul CPUN-ului şi al actualului parlament, pe care noi îl socotim ilicit şi nereprezentativ, După aceea primele legi ar trebui să se ocupe de privatizarea agriculturii, de scoaterea din proprietatea statului a terenurilor păstrate fără nici o justificare sub autoritatea şi administraţia sa, cu o lege autentică, valabilă, care să prezinte o schemă reală de privatizare şi de depăşirea sărăciei generale în care se găseşte ţara. Bineînţeles că 
liberalizarea preţurilor trebuie făcută. Este mai greu acum de 
suplinit golurile şi racilele lăsate de guvern în ierarhizarea,
 măsurilor care trebuiau să determine începutul de privatizare.

Bineînţeles că trebuie desfiinţate monopolurile de stat şi aplicată treptat privatizarea în toate domeniile. Statul nu mai are ce să caute ca proprietar, nici în agricultură, nici în domeniul proprietăţii urbane, nici în comerţ şi nici în industrie. Există anumite compartimente care, obligatoriu trebuie să fie girate de stat, dar în afară de aceste domenii totul trebuie privatizat. Bineînţeles că pentru a fi eficientă această privatizare se presupune schimbarea dotei industriale de care dispune statul, zestre care suferă nu numai de uzură morală ci şi de uzură fizică, de aici rezultă necesităţi de 
investiţii mari, care sînt indispensabile pentru restructurarea noastra
economică. Trebuie deschise larg porţile investiţiilor străine şi protejate aceste investiţii, lucru pe care nu-l poate face decît un guvern care se bucură de credibilitate şi stabilitate. Odată cu aceste investiţii se va putea restructura economia, prin rentabilizarea industriei falimentare şi prin lichidarea acelor departamente din industria naţională care şi-au dovedit ineficienta. Legea fondului funciar trebuie revizuită, trebuie restaurată situaţia din 1946. Restituirea proprietăţilor confiscate de regimul comunist trebuie făcută integral şi fără nici un fel de restricţii. Trebuie să înceapă privatizarea bunurilor rurale, a fondurilor de comerţ. Trebuie încurajate meseriile şi trebuie create condiţii adevărate pentru apariţia unei concurenţe particulare în epoca de tranziţie, fără prezenţa monopolistă a statului, în toate domeniile productive. Legea cererii şi a ofertei va reglementa în scurtă vreme preţurile şi va împiedica o exagerare a devalorizării şi a creşterii preţurilor care sînt intangibile acum la nivelul actualelor salarii. Odată cu reglementarea pieţii libere, se va ajunge şi la stoparea inflaţiei şi eventual la convertibilitatea leului, o condiţie pentru integrarea noastră în economia mondială.

Vartan Arachelian: 
Guvernul Roman a anunţat că în toamnă, leul va fi convertibil. Cred că va fi din nou o lovitură foarte serioasă dată economiei româneşti.

Corneliu Coposu: 
Convertibilitatea leului este o condiţie absolut obligatorie, însă şi ea trebuie făcută în anumite condiţii. Nu poate fi făcută la nivelul actualei evoluţii economice a ţării.


Vartan Arachelian: 
Involuţie de fapt.

Corneliu Coposu: 
Da. Productivitatea în toate întreprinderile a scăzut la mai mult de jumătate. Lumea nu lucrează pentru că nu vede nici o perspectivă apropiată de ieşire din impas, în condiţiile aceste economia stă pe loc, industria se degradează şi se poate ajunge la un faliment total, faliment din care nu poate fi scoasă ţara nici măcar de investiţiile străine în momentul în care vor fi orientate spre ţara noastră.

Vartan Arachelian: 
Şi pentru că aţi vorbit de investiţiile străine aş vrea să vă spun un lucru. Puterea actuală face foarte mult caz de patriotismul ei, dar sînt cel puţin două fapte care dovedesc contrariul, în primul rînd este chestiunea Basarabiei, în care n-a făcut nimic, şi, în al doilea rînd, este vorba de cramponarea de putere, deşi puterea actuală ştie că dacă se va încăpăţîna să rămînă la conducere, investiţiile străine vor întîrzia să vină, pentru că principala piedică, principalul obstacol pentru ca ele să fie orientate spre România, este chiar ea, actuala putere.


Corneliu Coposu: 
Da. Adică lipsa ei de credibilitate.


Vartan Arachelian: 
Puterea este conştientă de lipsa ei de credibilitate şi totuşi continuă să se cramponeze, punînd interesul egoist deasupra celui naţional.

Corneliu Coposu: 
Ea caută nişte investiţii minore, care să-i prelungească agonia şi se mulţumeşte ca în mod provizoriu să încerce cu împrumuturi, cerşite în toată lumea, caută să suplinească nevoile acute ale populaţiei, fără să se gîndească la perspectivele economice viitoare.
Din păcate, noi avem obligaţia de a schimba aproape integral, nu numai tehnologia noastră dar şi zestrea noastră industrială, pentru că cele mai multe maşini şi unelte cu care se lucrează în economia românească sînt de mult depăşite. Noi trebuie să afirmăm cu hotărîre şi cu convingere, că avem muncitori buni, avem ingineri deosebit de înzestraţi, avem oameni cu iniţiativă, inventatori, oameni cu nivel superior în domeniile lor profesionale, dar care, în lipsă de aparatură, nu pot să facă faţă concurenţei unui Occident cu tehnologie modernă, care lucrează cu mijloace absolut superioare, 
electronice, în timp ce noi am rămas la nivelul ciocanului şi al nicovalei. Sînt convins că dacă tehnicienii români, începînd cu muncitorii, pînă la specialiştii de înaltă ţinută ar avea la îndemînă posibilităţile occidentale de producţie ar intra în concurenţă şi am fi competitivi în toate domeniile productive, în condiţiile actuale nu se poate pretinde de la nişte oameni pe care nu-i încurajează nici măcar perspectivele, să facă faţă unei concurenţe pe care Occidentul civilizat o face slujindu-se de tehnologie şi aparatură ultrasofisticate.


Vartan Arachelian: 
Parcă ne aflăm la un raliu automobilistic la care Occidentul pilotează maşini de formula 1 iar românii aleargă cu trotinete. Cam aceasta-i diferenţa la ora actuală. Cred că felul în care se aplică această falsă reformă economică prelungeşte foarte mult perioada de tranziţie, care, într-adevăr, o ştim cu toţii, este foarte dureroasă. Din păcate noi avem impresia că timpul nu lucrează deloc în favoarea noastră, nu ne apropie deloc de limanul spre care năzuim cu toţii şi tocmai din cauza actualei puteri care se consideră emanată de o revoluţie şi se pretinde reprezentativă pentru opţiunea politică a majorităţii.


Corneliu Coposu: 
Se vădeşte, fără nici un fel de putere de contestarea realităţii, că nu există o tendinţă obiectivă şi sinceră, de privatizare şi democratizare. Tot ceea ce se face, se face la suprafaţă, pentru a demonstra oarecum Occidentului că noi ne-am angajat pe drumul contractat prin angajamentele noastre; în realitate totul se face de circumstanţă, toate măsurile sînt de aparenţă, în fond batem pasul pe loc şi nu încercăm nici măcar tendinţele de democratizare care ar putea fi foarte uşor făcute, pentru a demonstra buna credinţă a puterii politice.


Vartan Arachelian: 
Ce are de făcut opoziţia pentru a scoate ţara din această înfundătură?

Corneliu Coposu: 
Din păcate opoziţia parlamentară s-a dovedit a fi ineficientă şi ineficace.


Vartan Arachelian: 
Ca şi opoziţia extraparlamentară, pentru că puterea este atît de arogantă, încît nu este atentă deloc la vrerea ei.


Corneliu Coposu: 
Este adevărat, dar vin anumite momente, în care totuşi voinţa străzii se poate impune. De exemplu, dacă guvernul ar fi confruntat cu o grevă generală care ar paraliza industria ţării în mod inevitabil guvernul va trebui să tragă consecinţele.


Vartan Arachelian: 
Deci acest rău ar fi spre binele ţării.


Corneliu Coposu: 
N-ar fi de dorit. Ar fi de dorit ca guvernul, care a sesizat perfect care este atmosfera în opinia publică, care este contestaţia masivă care se manifestă împotriva actualei conduceri, să tragă consecinţele înainte de a se aştepta la confruntări care la un moment dat nu mai pot fi controlate şi care ne-ar împinge într-un nou haos.

Bucureşti, 6 martie - 25 iulie 1991


FINAL
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu