duminică, 6 martie 2016

Picnic la marginea drumului (1)

Arkadi şi Boris Strugaţki 

Motto:
"Trebuie să faci binele din rău, pentru că nu ai altceva din care
să-l faci".
R. P. WARRENINTERVIUL


DIN INTERVIUL LUAT DOCTORULUI  VALENTIN PILMANN DE CĂTRE CORESPONDENTUL 
SPECIAL AL POSTULUI DE RADIO MARMONT CU  PRILEJUL DECERNĂRII ULTIMULUI 
PREMIU NOBEL PENTRU FIZICĂ PE ANUL 19...

― PROBABIL, prima dumneavoastră descoperire mai importantă, doctor Pilmann, trebuie considerată a fi "ra­diantul Pilmann" ...
― Cred că nu. "Radiantul Pilmann'' nu este nici pri­ma, nici cea mai serioasă, şi, în fond, nici nu-i o desco­perire. Şi nu chiar a mea.
― Probabil că glumiţi, doctore. "Radiantul Pilmann'' este o noţiune cunoscută de către fiecare şcolar.
― Nu mă surprinde. De altfel, "radiantul Pilmann" a fost descoperit pentru prima dată de către un şcolar. Spre marele meu regret, nu mai ţin minte cum îl cheamă. Ui­taţi-vă în "Istoria vizitelor" de Stetson, unde toate acestea sunt prezentate mai bine: descoperirea radiantului de către un şcolar, publicarea pentru prima oară a coordo­natelor lui de către un student şi denumirea radiantului, cine ştie de ce, cu numele meu.
― Da. Cu unele descoperiri se întâmplă câteodată lu­cruri surprinzătoare. N-aţi putea să explicaţi ascultători­lor noştri, doctore Pilmann ...
― Ascultă, concetăţene, "Radiantul Pilmann" este o chestie extrem de simplă. Închipuiţi-vă că rotiţi un glob uriaş şi începeţi să trageţi în el cu un revolver. Urmele  de  pe  glob  merg  într-o direcţie oarecare, uşor curbată. Esenţa a ceea ce dumneavoastră numiţi prima mea des­coperire este un lucru foarte simplu. Toate cele şase Zone de Vizitare sunt astfel dispuse pe suprafaţa planetei noas­tre de parcă s-ar fi tras în Pământ şase focuri dintr-un revolver situat undeva pe linia Pământ-Deneb. Deneb este steaua "Alfa" din Constelaţia "Lebăda", iar punctul de pe bolta cerească de  unde,  ca  să  zicem  aşa,  s-a tras, se numeşte "radiantul Pilmann".
― Vă mulţumesc, doctore. Dragi ascultători, în sfârşit, ni s-a explicat clar ce este "radiantul Pilmann". Apropo, alaltăieri s-au împlinit exact treisprezece ani de la ziua Vizitei. Doctore Pilmann, puteţi să ne spuneţi câteva cu­vinte în legătură cu aceasta?
― Ce anume vă interesează? Având în vedere că n-am fost atunci în Marmont ...
― Cu atât mai mult este interesant de ştiut ce aţi crezut când oraşul dumneavoastră natal v-a arătat obiec­tele incursiunii supercivilizaţiei extraterestre.
― Vorbind cinstit, mai întâi de toate am crezut că e o gogomănie. Era greu de imaginat că în micul nostru Marmont s-ar fi putut întâmpla cine ştie ce. Gobi, New Foundland ― asta mai treacă-meargă ― dar Marmont!
― În cele din urmă, totuşi, aţi crezut.
― În cele din urmă, da!
― Şi apoi?
― Mi-a venit deodată ideea că Marmont, cu cele cinci Zone de Vizitare rămase  ...  de  altfel,  scuzaţi-mă, atunci erau într-adevăr numai patru, pentru că toate zonele stă­teau pe aceeaşi curbă. Am socotit coordonatele şi le-am trimis la "Nature".
― Şi nu v-a emoţionat câtuşi de puţin soarta oraşului natal?
― Vedeţi, în acea vreme credeam deja în Vizite, dar nu puteam fi convins în nici un fel să iau în considerare corespondenţele pline de panică despre cartierele arse, cu monştri ce mâncau îndeosebi bătrâni şi copii, despre lup­tele sângeroase dintre invulnerabilii vizitatori şi, în cel mai înalt grad, vulnerabilele, dar invariabil eroicele, unităţi regale de tancuri.
― Aţi avut dreptate. Deci vă mai amintiţi că, atunci , confratele nostru, corespondentul, le-a cam umflat ... To­tuşi, să ne întoarcem la ştiinţă. Descoperirea "radiantului Pilmann" a fost prima, dar probabil nu şi ultima dintre contribuţiile dumneavoastră la   cunoştinţele   despre Vizită ...
― Prima şi ultima.
― Dar, fără îndoială, în tot acest timp aţi urmărit cu atenţie funcţionarea cercetărilor internaţionale în Zona Vizitei ...
― Mda ... Din când în când am răsfoit "Expunerea".
― Aveţi în vedere "Expunerea Institutului Internaţio­nal de Cultură Extraterestră"?
― Da.
― Şi care este, după părerea dumneavoastră, cea mai importantă descoperire din toţi aceşti treisprezece ani?
― Însăşi Vizita.
― Scuzaţi-mă, n-am ...
― Însăşi Vizita reprezintă cea mai importantă desco­perire, nu numai din toţi aceşti treisprezece ani, dar şi din întreaga existenţă umană. Nu este chiar aşa de im­portant cine sunt vizitatorii. Nu contează de unde şi de ce au venit, din ce cauză au stat aşa de puţin şi unde au plecat după aceea. Important este faptul că acum oa­menii ştiu cu certitudine un lucru: nu suntem singuri în Univers. Mă tem însă că Institutul de Cultură Extrate­restră nu va reuşi niciodată să facă o descoperire mai de­osebită.
― Este extrem de interesant, doctore Pilmann, dar eu m-am referit în fond la descoperirile de ordin tehno­logic. Descoperiri care să poată folosi ştiinţei şi tehnicii pământene. De fapt, o serie de savanţi celebri consideră că ceea ce s-a găsit în Zona Vizitei poate contribui la schimbarea întregului curs al istoriei noastre.
― Poate, dar eu nu sunt socotit printre adepţii acestui punct de vedere. Nu sunt un specialist în ceea ce pri­veşte descoperirile concrete.
― Totuşi, sunteţi de doi ani consultantul Comisiei ONU pentru problema Vizitei ...
― Da. Numai că nu am nici o legătură cu studiul culturii extraterestre. La COPROVI, împreună cu colegii mei, reprezint opinia ştiinţifică internaţională atunci când e vorba despre controlul îndeplinirii Hotărârii ONU în ceea ce priveşte internaţionalizarea Zonei de Vizitare. În concluzie, urmărim ca ciudăţeniile extraterestre luate din Zonă să fie puse numai la dispoziţia Institutului In­ternaţional.
― Poate şi altcineva să intre în posesia acestor ciu­dăţenii?
― Da.
― Vă referiţi, probabil, la stalkeri?
― Nu ştiu ce sunt aceştia.
― Aşa se numesc la noi, în Marmont, tinerii teme­rari care îşi asumă riscul pătrunderii în Zonă pe cont propriu şi fură de acolo tot ce reuşesc să găsească.
― Înţeleg. Nu, asta nu e de competenţa noastră.
― Ce-ar mai fi! De asta se ocupă poliţia. Dar era interesant de ştiut cu ce vă ocupaţi în mod direct, docto­re Pilmann.
― Sunt pierderi continue de materiale din Zonă, care ajung în mâinile unor persoane lipsite de responsabilitate şi spirit de organizare. Ne ocupăm de rezultatele acestor pierderi.
― Mulţumesc. Dar pe dumneavoastră, ca savant, nu vă atrage studierea minunilor extraterestre?
― Cum să vă spun ... Se prea poate.
― Deci putem spera că marmontienii îl vor vedea, într-o minunată zi, pe faimosul lor concetăţean pe stră­zile oraşului natal.
― Nu este exclus.


va urmaNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu