sâmbătă, 11 aprilie 2015

Mai întîi


Andrei ZANCAnici mielul nu poate arăta păstorului cîtă iarbă a păscut, decît
mistuind-o şi preschimbînd-o în lapte şi lînă/ epictet


imaginea, apoi întîrziatul gînd
în vis înfiripîndu-se povestea, mitul
înspre marginile îngheţate ale dogmelor


şi doar adîncind mereu mîntuirea
fiului risipitor, desculţ în inimă
se poate prefigura reverberarea trezirii
în fiul cuminte


scîrţîind din încălţări, jinduind
o recunoaştere precum cain cumsecade
pătruns de truda lui, însă


cum poţi vorbi despre dumnezeu
în clipă, fără a nu fi deîndată
lovit de-o blîndă amnezie?


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu