sâmbătă, 4 iulie 2015

Mantia Inselaciunii (20)


James Luceno
Holograma arăta un crucişător diplomatic încercând să treacă printr#un câmp de mine spaţiale asemănătoare cu asteroizii, atingând una, apoi alta şi alta, pierzând bucăţi din el la fiecare confruntare şi, în final, pierind într#o scurtă furtună de foc tot mai puternic.
— Ăsta a fost Eclipticul, le explică Valorum senatorilor Bail Antilles, Horox Ryyder şi Palpatine, în biroul său din Clădirea Puterii Executive a Republicii. Imaginile au fost trimise de Famulus, una dintre navele Casei Vandron care a condus misiunea noastră în sectorul Senex. Toţi cei douăzeci de judiciari de la bordul Eclipticului sunt consideraţi morţi.
Valorum opri holoproiectorul şi se lăsă în scaunul său moale.
— S#a mai auzit vreo vorbă de la Proeminenţa? întrebă Antilles.
Valorum clătină din cap.
— Ştim doar că toţi cei aflaţi la bord – şapte Jedi şi cinci judiciari – au supravieţuit prăbuşirii. S#ar putea să fie deja în captivitate.
— Există vreo dovadă care să arate implicarea Casei Vandron în asta? întrebă senatorul Ryyder.
Era extrem de înalt, chiar şi pentru un anx, cu un cap lung, acoperit de barbă, care se înălţa ca un vârf de munte din gâtul curbat. Pielea lui era dungată în galben şi verde, iar degetele erau alungite. Prefera robele roşu#aprins, cu gulere rotunde înalte.
— Nici o dovadă, zise Valorum. Lordul Crueya susţine că persoanelor de la comanda navelor lor li s#a ordonat dinainte să evite orice luptă, indiferent ce s#ar fi întâmplat.
— Nu cred asta nici o clipă, spuse Antilles.
Valorum suspină.
— Nici eu nu sunt sigur că o cred. Maestrul Yoda a avut dreptate în legătură cu conducătorii sectorului Senex. Nu sunt mai buni decât teroriştii Frontului Nebula.
— Frontul a făcut vreo cerere? întrebă Palpatine cu blândeţe.
— Nu încă. Dar bănuiesc că putem să prevedem ce va urma: cereri ca Federaţia Comercială să fie destrămată sau ca Republica să garanteze tarife reduse pentru sistemele îndepărtate. Nu voi fi de acord cu acestea, dar, măcar atât, ar trebui să amânăm summitul comercial până când este rezolvată această criză.
— Cu respect, nu sunt de acord, spuse Palpatine. Sunt sigur că exact asta vrea Frontul Nebula să facem.
Valorum se încruntă.
— I#ar putea ţine ostatici pe supravieţuitori, domnule senator. Şi eu sunt responsabil pentru că i#am trimis în pericol.
— Un motiv în plus de a rămâne fermi. Palpatine se uită prin cameră. Domnule Cancelar Suprem, dacă îmi permiteţi, este momentul potrivit să demonstrăm autoritatea întinsă a Republicii şi, astfel, să ne asigurăm de aprobarea taxării rutelor comerciale de către Senat. Mai mult, cu Frontul Nebula eliminat, Federaţia Comercială va fi mai înclinată să accepte taxarea.
Valorum se încruntă la el.
— Trebuie să vă amintesc faptul că sectorul Senex nu este spaţiul Republicii? A trimite trupe adiţionale la Asmeru ar constitui o violare a suveranităţii lui Senex. Senatul nu va aproba niciodată o astfel de acţiune.
Palpatine rămase calm.
— Din nou, cer permisiunea să nu fiu de acord. Senatul va fi de acord pentru că interesele Republicii sunt în joc. Din nou se uită la Antilles şi la Ryyder. Presupunând, deocamdată, că Jedi au dat greş în misiunea lor diplomatică, Frontul Nebula este liber să întrerupă întâlnirea la nivel înalt de pe Eriadu şi, astfel, să mărească actualul conflict pentru a include nu doar Federaţia Comercială, ci şi Breasla Comercială şi Alianţa Corporaţiilor. Domnule Cancelar Suprem, chiar dumneavoastră aţi spus că summitul nu ar trebui, în nici un caz, pus în pericol. Acesta a fost motivul cel mai important pentru care i#aţi trimis pe Jedi pe Asmeru.
— Da, cedă Valorum, aveţi dreptate.
— Şi cum rămâne cu Casele Senex? îl întrebă Ryyder pe Palpatine.
— Vor sprijini orice mod de acţiune vom aborda, chiar şi pentru posibilitatea că vom retrage restricţiile care i#au împiedicat să aibă posibilitatea de a face comerţ direct cu Republica.
Valorum se gândi la observaţiile lui Palpatine, apoi clătină din cap.
— Chiar dacă obţinem aprobarea Senatului de a acţiona aşa cum aţi sugerat, o demonstraţie de forţă la Asmeru ar putea provoca Frontul Nebula să omoare ostaticii.
Palpatine zâmbi tolerant.
— Domnule Cancelar Suprem, ostaticii sunt Cavaleri Jedi.
— Atunci, poate că ar trebui să lăsăm Consiliul Suprem Jedi să decidă o direcţie de acţiune.
Valorum îşi întinse pielea căzută de sub ochi.
— Sunt de acord. Mă voi ocupa personal de problemă.
Aerul slab al platoului şuiera de raze de laser, răsunând cu zumzetul săbiilor de lumină, energizate de explozii de lumină artificiale.
Qui#Gon, Obi#Wan şi Ki#Adi#Mundi stăteau spate în spate, respingând o ploaie de raze de laser pe care teroriştii o revărsau în piaţă. Lamele săbiilor lor – verde, albastră şi violetă – se mişcau mai repede decât putea percepe ochiul, arzând strălucitor ca nişte nove atunci când făceau razele să se lovească de zidurile de piatră străvechi şi să ricoşeze din feţele abrupte ale piramidelor.
În altă parte, stând dreaptă pe picioarele întinse, Vergere conducea o trupă de asalt pe scara unei structuri din apropiere, cu lama ei strălucitoare ca smaraldul, ridicată deasupra capului acoperit cu puf. Doi dintre judiciari o urmau în pasul ei rapid, trăgând în timp ce fugeau.
Nu departe, Saesee Tiin conducea altă pereche de judiciari într#un atac împotriva a şase terorişti baricadaţi pe o alee îngustă dintre două piramide, lama lui fiind o pată de culoarea cobaltului în timp ce para razele şi făcea pistoalele să zboare din mâinile întinse.
Yaddle şi Depa rămaseră alături de căpitanul rănit al crucişătorului lângă intrarea în piramida nordică. Ţinute pe loc de un torent de foc din vârful turelei turnului ionic, îşi roteau şi îşi învârteau săbiile de lumină, respingând razele ca într#o întrecere sportivă nebună.
Cei mai mulţi dintre sclavi se împrăştiaseră la primele focuri trase după execuţia brutală a celor trei care îi ajutaseră pe Jedi. Însă câţiva dintre bipezii născuţi prin inginerie genetică erau folosiţi ca scuturi vii.
Qui#Gon, Obi#Wan şi Ki#Adi#Mundi începură să#şi croiască drum tot mai adânc în piaţă, cu scopul de a ajunge la vânătorii stelari aflaţi la sol, sau poate chiar la nava de susţinere, înaintea teroriştilor.
Qui#Gon înainta cu hotărâre, abia conştient de zumzetul lamei sale sau de rafalele de raze de laser. Mintea i se întorcea după fiecare acţiune a adversarilor săi, rotindu#se la dreapta, la stânga sau unde era nevoie. Nu lăsa vreo urmă din el în vreo direcţie ori în vreun loc anume, concentrându#se doar pe ceea ce era în faţă, trecutul netezindu#se în urma lui ca siajul unei bărci care se opreşte.
Rămânea subtil şi imperceptibil, invizibil în detaşarea lui, niciodată zăbovind să privească sau agăţându#se de gânduri legate de ce s#ar fi putut face.
Răniţi de razele respinse, teroriştii îi cădeau în cale, deşi încă nu se întâlnise cu vreunul faţă în faţă şi, după cum stăteau lucrurile, nici nu avea să se întâlnească. Deja se retrăgeau repede spre vânătorii stelari.
— Dacă decolează, chiar o să avem de lucru, îi spuse el lui Obi#Wan într#un moment de linişte.
Apoi un nou sunet se adăugă în aerul rece. Pe lângă marginea ascuţită a piramidei sudice veniră două dintre navele cu repulsoare pe care Jedi le văzuseră ultima dată pe lac.
Raze de laser din armele cu repetiţie ale navelor ţâşniră în piaţă, carbonizând pietrele acolo unde loveau. În acelaşi timp, Qui#Gon şi Obi#Wan săriră la adăpost, în timp ce Ki#Adi#Mundi pară un şuvoi de foc care aproape îl făcu să se învârtă pe loc.
Navele se întoarseră pentru o nouă cursă, trăgând sălbatic.
Copleşiţi pe moment, cei trei Jedi erau forţaţi să se retragă. Qui#Gon văzu că echipele lui Vergere şi ale lui Tiin erau şi ele împinse înapoi pe trepte şi în piaţă. Ajungând prima la sol, Vergere le făcu semn judiciarilor să fugă la adăpostul piramidei nordice, însă doar unul dintre ei ajunse. Celălalt fu doborât de focurile trase dintr#un turnn apropiat.
Cei doi judiciari care luptaseră alături de Tiin erau răniţi. Iktotchiul îl ducea pe unul dintre ei sub braţul stâng, în timp ce continua să respingă razele de laser cu sabia de lumină strânsă în mâna dreaptă. Celălalt judiciar fugea cu spatele, acoperindu#le retragerea în mijlocul unei furtuni de foc de la bărcile de susţinere.
Într#o pată de mişcare, Qui#Gon şi Obi#Wan se grăbiră în ajutorul lui Tiin, rotindu#se şi sărind în faţa atacului.
Navele de susţinere îşi încheiaseră trecerea şi descriau un arc pentru încă o rafală. La un semn din cap al lui Qui#Gon, el şi Obi#Wan săriră zece metri în aer cu săbiile ridicate, retezând motorul elevatorului repulsor al navei conducătoare.
Scânteile se revărsară asupra lor în timp ce aterizau şi se rostogoleau la adăpost. Deasupra, barca de susţinere se legănă scăpată de sub control şi se izbi de etajul superior al palatului, explodând în fragmente încinse la alb şi prăvălind o avalanşă de pietre în piaţă.
Tiin şi judiciarii ajunseră în siguranţa intrării în piramidă tocmai înaintea alunecării de piatră. Qui#Gon şi Obi#Wan îi urmară înăuntru, în timp ce razele de laser ale armei cu repetiţie de pe cea de#a doua navă cădeau asupra coloanelor gravate şi asupra grinzii monolitice a deschizăturii.
Yaddle şi ceilalţi erau strânşi în spatele coridorului.
Lipit de perete, Qui#Gon trase cu ochiul în piaţă.
— Trebuie să ajungem la vânătorii stelari.
— Dacă trebuie, vom ajunge, zise Tiin.
Obi#Wan dădu din cap spre Qui#Gon şi îşi reactivă lama.
Cu săbiile de lumină ridicate se năpustiră înapoi în piaţă.
Camera înaltului Consiliu părea goală fără cei trei maeştri care îi însoţiseră pe Vergere, Qui#Gon şi Padawanul său pe Asmeru. Acum Yoda era cel care stătea în centrul podelei încrustate cu mozaic, păşind în timp ce Mace Windu şi ceilalţi discutau ce trebuia făcut.
— Chiar şi fără vreun semn de la Proeminenţa nu putem presupune că nava a fost distrusă ori că o persoană de la bord a fost ucisă, zise Windu. Tot ce simt despre această situaţie îmi spune că Yaddle şi ceilalţi sunt în viaţă.
— În viaţă este ea, zise Yoda. Şi ceilalţi. Dar în mare pericol sunt.
— Asta confirmă afirmaţia Frontului Nebula că deţin doisprezece ostatici, spuse Adi Gallia. Cer ca summitul de pe Eriadu să fie anulat.
— Valorum nu trebuie să le cedeze, avertiză Oppo Rancisis.
— Nu le va respecta cererile, îi asigură Windu pe toţi. Ştie că făcând acest lucru nu va reuşi decât să scadă şansele de ratificare a propunerii de taxare.
— Frontul Nebula nu este cel mai important acum, spuse Yarael Poof. Federaţia Comercială contează.
Yoda se întoarse spre maestrul cu gât lung.
— Se crede că Frontul Nebula mai puţin important este. Dar, făcând asta, sunt. Făcând toate astea. Păşi în cerc, apoi se opri. Ne mută ca pe o masă de holojoc.
— Atunci trebuie să terminăm jocul, zise Even Pieli.
Windu dădu din cap.
— L#am asigurat pe Cancelarul Suprem Valorum că nu este nevoie să le ofere scuze în persoană. Am fost de acord să intervenim astfel. Prin urmare, suntem şi noi la fel de responsabili ca el.
— La asta prea puţin ne#am gândit, spuse Yoda meditativ. Forţe ascunse lucrează. Se uită la Windu. Înceţoşat este. Acoperit de motive dificil de înţeles.
Windu îşi împleti degetele şi îşi odihni coatele pe genunchi.
— Senatul i#a promis Cancelarului Suprem orice autoritate are nevoie pentru a rezolva criza. Dar nu putem lăsa decizia în seama lui.
Yoda dădu din cap.
— Concentrat asupra întâlnirii comerciale este.
— Departamentul Judiciar a primit, de asemenea, autoritate extinsă, continuă Windu. Ei susţin trimiterea de forţe adiţionale de pe Eriadu, care este doar la un salt de poziţia lui Asmeru în sectorul Senex.
— Judiciarii sunt pe Eriadu pentru a#i păzi pe Cancelarul Suprem Valorum şi pe delegaţi, zise Gallia.
— Departamentul Judiciar se simte sigur că au destul personal acolo pentru a se ocupa de ambele situaţii.
— Avem vreo asigurare că Familiile Senex nu se vor băga? întrebă Poof.
— Le#am putea oferi o înţelegere, spuse Pieli. De mult vor comerţ cu Republica, dar au fost refuzaţi din cauza violărilor continue ale Drepturilor Raţiunii. Dacă ne oferim să mediem un acord între ei şi Republică, sunt sigur că ar fi de acord să omită orice încălcări teritoriale care apar din situaţia de pe Asmeru.
Yoda se uită la podea şi dădu din cap înainte şi înapoi.
— Mai adânc, mai întunecat şi mai mocirlos devine. Se uită la Windu. Câţi Jedi sunt pe Eriadu?
— Douăzeci.
— Trimite zece pe Asmeru împreună cu judiciarii ca să îi ajute pe maestrul Tiin şi pe ceilalţi, zise Yoda cu un glas tulburat. Când le va veni vremea datoriile le vom plăti.
Windu dădu sumbru din cap.
— Forţa fie cu ei, spuse Gallia în numele tuturor.va urmaNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu