miercuri, 15 iulie 2015

Misiune dificila. Jurnal (22)


C.V.R. Schuyler
Vineri, 10 august 1945


Reacţia lui Titel Petrescu, lider al Partidului Social Democrat, la declaraţia preşedintelui Truman conform căreia nici o ţară nu trebuie să-şi exercite dominaţia asupra naţiunilor balcanice

Ieri l-am invitat la prânz pe dl Titel Petrescu. Au mai fost prezenţi dl Romniceanu, bancher şi membru important al Partidului Liberal şi dl Durma, ministrul de Finanţe în actualul guvern, precum şi comandorul Brannen, de la biroul meu. Fiecărui oaspete i-am dăruit o copie a discursului preşedintelui Truman, primit prin telegraf azi-dimineaţă şi pe care dl Shea a avut amabilitatea să-l reproducă la şapirograf. Dl Petrescu a fost cât se poate de entuziast la citirea acelei părţi a discursului în care se afirma clar că naţiunile balcanice, inclusiv Bulgaria, România şi Ungaria, nu pot fi considerate în sfera de influenţă a nici unei puteri. Când a aliat aceasta, Petrescu s-a plesnit peste coapsă şi a spus: „Acum chiar trebuie să schimbăm guvernul." Am insistat asupra chestiunii, iar el a sugerat mai târziu că încă nu consideră că momentul este foarte potrivit pentru acţiuni deschise. A afirmat că este de părere că ar trebui să primim mai multe precizări referitoare la atitudinea Americii în eventualitatea apariţiei unei rupturi între opoziţie şi actualul guvern. A recomandat îndeosebi să aşteptăm întoarcerea dlui Berry, pentru că este convins că acesta va veni cu instrucţiuni specifice.


Petrescu ne informează că numirea lui Ghelmegeanu a fost respinsă de Moscova

Dl Petrescu ne-a informat că guvernul român tocmai a fost anunţat de Moscova că nu este foarte de dorit ca dl Ghelmegeanu să fie schimbat din actuala sa funcţie de şef al Comisiei Române pentru Aplicarea Armistiţiului, pentru a fi numit ambasador al României la Moscova. Guvernul sovietic a cerut să fie propusă o altă persoană. Este, desigur, un mod politicos de a respinge candidatura lui Ghelmegeanu pentru acest post. Cred că acesta va fi foarte supărat din cauza acestui refuz.


Declaraţia făcută de Petrescu într-un discurs la Bran conform căreia Partidul Social Democrat nu mai poate rămâne alături de comunişti

Acum câteva zile, într-un discurs public ţinut la Bran, Petrescu a afirmat că partidul său nu mai găseşte că este posibilă cooperarea cu comuniştii. A spus că actualul guvern va trebui dizolvat în curând şi că Partidul Social Democrat, fiind acum cel mai important partid din România, ar trebui — după părerea sa — să preia responsabilitatea formării unui nou guvern. Totuşi, partidul nu-şi poate asuma o astfel de răspundere decât după retragerea completă a trupelor ruseşti din România. El a criticat actualul guvern pentru restricţiile impuse libertăţii presei, pentru arestări şi celelalte măsuri de intoleranţă. I-am arătat lui Petrescu un rezumat al discursului său pe care îl obţinusem de la un prieten, iar el ne-a spus că este o reproducere corectă a esenţei afirmaţiilor sale. Era un atac atât de făţiş împotriva guvernului şi a forţelor comuniste, încât 1 -am transmis telegrafic, cuvânt cu cuvânt, la Washington. Acum nu mai există nici o îndoială că atât comuniştii, cât şi ruşii, cunosc exact poziţia lui Petrescu şi a partidului său. Bineînţeles că, din acest discurs, în ziare nu au apărut decât fragmente ciuntite ce nu conţineau nici un fel de remarci împotriva guvernului.


Duminică, 12 august 1945

Primirea din partea domnului Brătianu a unui memoriu ce conţine reproşurile aduse de Partidul Naţional Liberal actualului regim

Sâmbătă am primit de la dl Brătianu un memoriu adresat mie în care sunt expuse în detaliu diversele reproşuri pe care Partidul Naţional Liberal le aduce actualului guvern şi prin care se cere sprijinul Comisiei Aliate de Control pentru „reabilitarea internă a ţării, act indispensabil restabilirii poziţiei sale externe în lumina recentelor decizii ale conducătorilor Naţiunilor Unite". Brătianu afirmă că actualul guvern trebuie să facă loc unuia cu adevărat democratic, dar cererea de sprijin este formulată în termeni atât de generali, încât întregul document lasă impresia a fi înaintat doar „pentru a fi adus la cunoştinţă". Sper să aflu astăzi dacă un document similar a fost prezentat părţilor rusă şi britanică din Comisia Aliată de Control. Nu îmi propun nici o altă reacţie, în afara faptului că voi raporta la Washington că am primit acest document. Aşa cum se întâmplă atât de des în România, situaţia politică, ce părea că se apropie de punctul critic în urmă cu câteva zile,pare să se calmeze. în această privinţă nu am auzit aproape nimic nou de mai multe zile şi mă îndoiesc că se va mai produce vreo schimbare a situaţiei, cel puţin până după sosirea dlui Berry. El — că tot veni vorba — este aşteptat să se întoarcă la sfârşitul acestei săptămâni.


Aterizare forţată a avionului misiunii Statelor Unite în apropiere de Scutari

Vinerea trecută mi-am trimis avionul în Italia într-o călătorie de rutină, cu scopuri administrative, avându-i la bord pe ofiţerul meu cu probleme de administraţie, colonelul Farnsworth şi mai mulţi alţi ofiţeri, toţi având foarte multe probleme administrative de rezolvat în Italia. La câteva ore după plecare, am primit o radiogramă anunţând că au fost obligaţi să aterizeze lângă Scutari. Un raport ulterior a precizat că a fost vorba de o pană de benzină, că, deşi au aterizat pe o păşune pentru vaci, avionul nu a suferit defecţiuni şi nimeni nu a fost rănit. Benzina necesară le-a fost adusă din Italia, cu avionul şi înţeleg că-şi vor continua călătoria spre Caserta cândva în cursul zilei de azi.


Luni, 13 august 1945

Primirea unei telegrame politice de Ia Departamentul de Stat referitoare la atitudinea guvernului Statelor Unite faţă de actualul regim din Românian

Azi-noapte, dl Melbourne a primit de la Washington telegrama politică pe care o aşteptăm de atât de mult timp. Se pare că guvernul Statelor Unite intenţionează clar să adopte o linie fermă în privinţa României. Telegrama afirmă că ne-am făcut cunoscută atitudinea faţă de guvernul Groza, când acesta a venit la putere, şi că nimic din ceea ce a făcut guvernul din acel moment nu îndreptăţeşte o schimbare de atitudine. Se subînţelegea că nu putem considera, în nici un caz, acest guvern cu adevărat reprezentativ şi că, prin urmare, nu putem iniţia relaţii diplomatice cu el. Se mai afirma că, fără a lăsa să se întrevadă posibilitatea unui sprijin din partea noastră faţă de orice plan de schimbare a guvernului propus de liderii opoziţiei, nu trebuie sub nici un motiv să îi descurajăm pe aceşti lideri în încercările lor de a face o astfel de schimbare şi se spunea că aşteptăm cu nerăbdare momentul în care România va avea un guvern democratic, cu adevărat reprezentativ, cu care Statele Unite vor putea stabili relaţii diplomatice.


Acţiunile propuse ca urmare a primirii telegramei politice

Dl Melbourne propune ca, în primul rând, să-l informăm pe Rege în privinţa atitudinii noastre în ansamblu şi după aceea să o facem cunoscută, la momentul oportun, diverşilor lideri care ne cer sprijinul şi sfatul. în aceste condiţii, este foarte posibil, ca în următoarele câteva zile să fie invocată o criză guvernamentală, probabil prin gestul Regelui de a retrage mandatul lui Groza. Acest gest ar fi mult mai cuminte dacă în prealabil Petrescu ar putea fi convins să-şi retragă Partidul Social Democrat din Frontul Naţional Democrat. Există, însă, motive să ne îndoim că va face acest pas. în orice caz, următoarele câteva zile vor fi critice, iar noi vom urmări îndeaproape evenimentele.


Planurile generalului Rădescu de formare a unui nou Partid Naţional Patriotic

La solicitarea urgentă a generalului Rădescu, l-am primit la mine acasă, la ceai, ieri după-amiază. El a expus situaţia tristă, existentă astăzi în România, ca urmare a actelor teroriste şi dictatoriale ale actualului guvern şi mi-a spus că era deplin pregătit să susţină un nou guvern, cu Ştirbei în funcţia de prim-ministru şi cu alţi miniştri, aleşi îndeosebi pentru capacitatea lor şi nu datorită apartenenţei lor politice. El a explicat că este necesar un guvern format în acest mod, guvern ce ar putea fi similar cu primul guvern Sănătescu, numit imediat după 23 august anul trecut.

Rădescu a mai afirmat că, de îndată se va putea instaura un guvern cu adevărat reprezentativ, el personal îşi propune să înfiinţeze un nou partid. Un astfel de partid va fi constituit în jurul unor români bine cunoscuţi, pe care se poate conta pentru patriotismul şi concepţia lor naţională. Consideră că actualele partide istorice sunt atât de absorbite de propria lor organizare de partid, încât chiar dacă ar veni la putere, ar fi obligate să facă multe numiri pe plan local, ca răsplată pentru vechi servicii aduse şi nu plecând de la adevăratele competenţe. El crede că un Partid Naţional Patriotic, ai cărui lideri nu ar fi deloc îngrădiţi de obligaţii, ar fi partidul care ar putea salva naţiunea. Mi-a dat numele mai multor români, avocaţi şi oameni de afaceri de marcă şi câţiva politicieni despre care el spune că i-au îmbrăţişat cu căldură ideea şi pe al căror sprijin solid poate conta. A pus, desigur, obişnuitele întrebări legate de ce vor face Statele Unite în această situaţie, dar nu i-am putut spune mai mult decât ceea ce ştia. I-am spus, totuşi, că ţara noastră păstrează un viu interes României, că suntem pe deplin conştienţi de obligaţiile ce ne revin şi că în nici un caz nu avem de gând să fugim de răspunderea noastră faţă de această ţară. I-am oferit o copie după discursul ţinut de preşedintele Truman în faţa naţiunii noastre şi i-am atras atenţia asupra acelor pasaje care se referă la actuala stare de lucruri din România. A plecat foarte îmbărbătat şi mi-a declarat că era de părere că în următoarele zile vom asista la o considerabilă schimbare de situaţie în viaţa politică a României.


Miercuri, 15 august 1945

Dl Melbourne transmite Regelui Mihai şi liderilor opoziţiei linia politică adoptată de Statele Unite faţă de actualul regim

După primirea telegramei politice de la Departamentul de Stat de duminica trecută, dl Melbourne a fost ocupat cu discuţii, cu diverşi lideri locali, cu privire la situaţia politică. Aşa cum am plănuit, Melbourne s-a deplasat imediat la Sinaia pentru a discuta problema cu Regele. Reacţia Regelui a fost, desigur, foarte favorabilă, iar Regele i-a cerut lui Melbourne să explice noua noastră linie politică diverşilor lideri ai opoziţiei, în speranţa că ei vor găsi de cuviinţă să ceară audienţă Regelui şi să-i ofere recomandări privitoare la o linie de acţiune anume. In conformitate cu această cerere, Melbourne s-a întâlnit cu Maniu, Vişoianu, Pătrăşcanu şi Ştirbei. Mâine dimineaţă se va întâlni cu Brătianu. Până acum, toate reacţiile au fost cât se poate de favorabile şi majoritatea liderilor s-au repezit să înceapă consultări şi discuţii pentru a trece în curând la acţiune în vederea unei schimbări de guvern. Vom urmări îndeaproape evoluţiile din următoarele zile.


Acord încheiat între guvernele român şi sovietic cu privire la formarea unei noi societăţi aviatice ruso-române

Am aflat acum că s-a ajuns la un acord deplin între guvernul român şi ruşi în privinţa unei noi societăţi aviatice mixte ruso-române, aşa cum era prevăzut în recentul acord de colaborare pe cinci ani. S-a convenit asupra organizării în amănunt a societăţilor mixte în domeniile petrolier, bancar, de navigaţie şi de aviaţie. Toate aceste acorduri urmează, în general, acelaşi tipic. în măsura în care a fost posibil, noile societăţi sunt suficient de bine organizate încât să deţină monopolul total sau parţial în domeniile respective. Acest lucru este adevărat îndeosebi în cazul companiilor de navigaţie şi aviaţie, unde nu va mai rămâne nici o concurenţă particulară demnă de luat în seamă. Atât în domeniul petrolier, cât şi în cel bancar, anumite societăţi cu capital privat vor continua să funcţioneze, în special societăţile petroliere, asupra cărora, fiind proprietate străină nu se pote interveni deocamdată. Totuşi, perspectiva este destul de sumbră, deoarece noilor societăţi mixte li se fac concesii deosebite, de toate tipurile. In cazul Societăţii aviatice, acordul prevede stabilirea de rute locale către mai multe oraşe importante din România, precum şi rute către Kiev şi Moscova, Odessa şi Simferopol, Lvov şi Varşovia, Budapesta, Viena şi Praga, Belgrad şi Sofia. Este demn de remarcat, în special, că nu sunt prevăzute rute spre localităţi care nu se află sub control rusesc ferm. Actuala Societate aviatică română, LARES, va fi lichidată pe 22 august. Acest lucru este uşor de realizat, întrucât 99 la sută din acţiuni sunt deja deţinute de guvernul român. înainte de război, LARES opera pe mai multe linii externe, printre care una către Cairo şi alta către Istanbul. Nici una dintre aceste rute nu se mai numără printre cele ale noii societăţi mixte. Deoarece noua societate va folosi practic toate aeroporturile şi echipamentele de hangar moderne existente acum în România, ea deţine virtual monopolul pe întreg cuprinsul ţării şi este greu de crezut că vreo societate străină va reuşi să includă Bucureştii sau orice alt oraş românesc în graficele sale de zbor.va urma

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu