marți, 28 iulie 2015

MUIEREA


Mihail Zoscenko
Judecătorul se uită ţintă la acuzaţi. Sînt doi — soţ şi soţie. Au fost prinşi făcînd basamac.
— Ei bine — întreabă judecătorul — va să zică dumneata, acuzat, te consideri nevinovat?

— Nevinovat — răspunde acuzatul. Toată vina o poartă ea. Ea să răspundă. Eu nu ştiu nimic...

— Cum vine asta? întreabă mirat judecătorul. 
Dumneata stai cu soţia în aceeaşi casă şi nu ştii nimic? Nu ştii nici măcar cu ce se îndeletniceşte soţia dumitale?...

— Nu ştiu, cetăţene judecător... Numai ea singură...

— Ciudat! zise judecătorul. Acuzată, dumneata ce ai de spus?

— Aşa e, cetăţene judecător, aşa e... Numai eu sînt vinovată... Pe mine să mă pedepsiţi... El n-are nici un amestec...

— Cetăţeană — îi zice judecătorul — dacă vrei să-ţi scoţi basma curată bărbatul, e-n zadar. Tribunalul tot o să se lămurească... Aşa nu faci decît să-ntîrzii procesul... Gîndeşte-te şi dumneata: nu pot să te cred că soţul, care stă în aceeaşi casă, nu ştie nimic... Ce, nu trăieşti cu el?
Acuzata nu răspunde. Soţul dă bucuros din cap.

— Nu trăiesc cu ea — zice el. Asta e, că nu trăiesc eu ea. 
Unii îşi închipuie că trăiesc, dar nu-i adevărat... Ea e singura vinovată...

— Adevărat? o întreabă judecătorul pe acuzată.
— Adevărat... 
Pedepsiţi-mă numai pe mine, că el n-are nici o vină.

— Care va să zică, nu trăiţi împreună? zice judecătorul. 
Ce, nu v-aţi potrivit la caracter?

Acuzatul încuviinţează cu un semn din cap.

— Nu ne-am potrivit la caracter, cetăţene judecător. Şi apoi... 
Dînsa e şi mai bătrînă ca mine, şi...

— Adică cum mai bătrînă? întreabă acuzata. 
Sîntem de aceeaşi vîrstă, cetăţene judecător... Eu îs mai mare numai cu o lună, atît.

— Adevărat — zice acuzatul — numai cu o lună... 
Spune adevărul, cetăţene judecător... Dar la o femeie, o lună e ca un an... La patruzeci de ani...

— Nici n-am încă patruzeci. 
Minte, cetăţene judecător!

— N-ai, e drept, dar la o femeie şi treizeci şi nouă de ani e o vîrstă... 
Aproape de patruzeci, mai încărunţeşte şi părul, şi afară de asta...

— Ce, afară de asta? sare indignată acuzata. 
Hai, spune! Ia să nu mă faci de rîs în faţa oamenilor! Ce, afară de asta?

Judecătorul zîmbeşte.

— Lasă, Marusecika... Zic şi eu aşa. 
Ziceam că, afară de asta... nu mai e nici pielea cum a fost, la patruzeci de ani ies zbîrcituri... 
Nu trăiesc cu ea, cetăţene judecător...

— A, aşa? ţipă acuzata. Nu ţi-o fi plăcînd pielea? 
Nu-ţi plac zbîrciturile, javră ce eşti? Vrei să mă faci de rîs în faţa oamenilor... 
Minte, cetăţene judecători! Trăieşte cu mine, nemernicul! Trăieşte! Alambicul el l-a cumpărat... 
Eu îmi fac sînge rău pentru dînsul, ticălosul, vreau să-l scot basma curată, şi dumnealui! Mă face de rîs... Să ne pedepsească pe amîndoi...

Acuzata plînge, suflîndu-şi cu zgomot nasul în batistă. 
Acuzatul se uită buimac la nevastă-sa. Pe urmă, dă a deznădejde din mînă:
— Muierea tot muiere... A dracului... Fie, ce­tă-ţene judecător... Sînt vinovat şi eu... Fie... U-u, ticăloasa!

Judecătorul se consultă cu asesorii...va urma

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu