sâmbătă, 7 martie 2015

Un poem fericit


Ion DUMBRAVĂ
zăpadă de martie ca mielul de sacrificiu.
o înjunghie soarele
o devoră ţărîna.să scrii sub influenţa unor zile umplînd
oglinzile lumii. un pui zburdalnic de vînt
un umăr de femeie ieşit la soare
sînt tot atîtea motive
de a face un poem fericit.zăpadă de martie ca rochia albă
sfîşiat de noaptea fierbinte a nunţii.undeva explodează-o fereastră.
undeva sare-n aer un zid.
pămîntul se clatină.
amiaza rămîne grea.vreme a posibilelor
imposibilităţi. In orice moment
sîngele îşi poate lua foc.
în orice moment
poate să îţi bată-n fereastră
degetul unui înger blond
aducător de dulci elixiruri
specialist în miracole.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu