luni, 8 iunie 2015

Grupaj de poezii (50)
Nostalgii paterne
Neculce Dorina


fata asta a mea
le spunea mama
parcă ar fi făcută
din baionete parcă ar fi un soldat
cu săgeata înfiptă în frunte
salutându-şi continuu regimentul şi
nu-ndrăzneam a mă clinti luam
forma asfaltului crăpat mă întunecam
mă întunecam greierii îmi decupau
degetele în formă de fluture
nu strigam: auuu! nesimţitor
părăseam satul de sub umăr
şi începeam
a mă întări
fata asta continua mama
fără să îi pese
că eu deja mă diluam
printre firişoarele de nisip
a uitat de mine şi inima mea
li se tot văicărea dânsa a făcut odată:
Pooc! şi s-a oprit
eu încercam
să îmi luminez uitarea
ascultând-o inima ei
începea a bubui în mine
asurzitor
stranie ca un liliac
fără de aripi încerca
să îmi pătrundă cu ghearele prin craniu
amintind de momentul acela destul de ciudat
când mama a împachetat
în faţa de pernă decolorată
toate pisicile cu lapte
toate toate şi fără să mă mai privească
printre gratii
a fugit

Mi s-a-mbrăcat Ardealul...
Sandu Cătinean


Mi s-a-mbrăcat Ardealul cu primeniri haine
De parcă-ar fi prin vaduri, doar suflete de câine
Se-aud stridente cânturi, dar fără vreun fior
Ce vremuri bune duse-s, şi cum mă prinde-un dor !...De hore tulburate, de cânturi calzi, de fluier
De focuri peste dealuri şi strigătul cu şuier
De fetele sfioase, ce le strigam pe seară
Când le purtam iubirea, pe strune de vioară...Ah, cântecele sacre, cum s-au pierdut prin lume!
Pe unde mi-e iubirea, de nu mai are nume ?...
S-au scufundat cu toate, în obiceiuri crude
Prin văi răsună-un muget, dar nime nu-l aude!Pe Someş curg, stridente, cântări năucitoare
Ce mă rănesc prin suflet, şi tare rău mă doare!
Vai, cum striviţi cu surle, ce ieri era măreţ
Dar jur că tare-ţi plânge, de nu ştiţi ce-are preţ!...

.............................................................................

Cum râuri curg pe vale şi se topesc în mare
Aşa şi demnitatea, de-acum în chinuri moare…
Când numai voci viclene, se-aud peste păduri
În ţara asta sfântă, palate-şi fac doar furi !...Ardealul mi-l despoaie de coamele-nverzite
Tâlhari tot mai nemernici, ce vin pe nevăzute
Se-mbogăţesc nebunii şi fii de hoţi cu stare!
De ce-or avea românii, atâta nepăsare?...

............................................................................


Ah, tristul meu Ardeal, ce negre cânturi sună
Cum mă rănesc prin suflet, în nopţile cu lună!…
Acum privesc cu teamă, şi cu iubirea frântă
Dar pentru mine-Ardealul, e trup din Ţara Sfântă!...

Si va veni o vreme
Cristina Ciurlan


Si va veni o vreme cand vom tipa in soaptà

Tàind felii de lunà, le-om licita la targ

Vom sàtura copiii, cu iz de paine coaptà

Iar pernà-o sà ne fie o creastà de amurg

Si va veni o vreme cand razele de soare

Le vom culege-n spice, buchete de mireasà

Cu pasul vom stràbate Pàmantul àsta mare

Si gandul va stràpunge si pacla cea mai deasà

Si va veni o vreme cand ridul de pe frunte

Ne va ascunde plansul si dorul de pàrinti

Intemnitand durerea in stanca unui munte

Ne vom intoarce fata, smeriti, la cele sfinti

Si va veni o vreme cand ura si trufia

S-or dezbràca de straie, intr-un botez divin

Bogatul si sàracul si geniul si prostia

Gusta-vor impreunà din paine si din vin

Si va veni o vreme cand va-nflori feriga

Pe panze de pàianjen ne-om legàna copiii

Cand moartea si cu viata vor intàri veriga

Si-om stàpani vàzduhuri, pàrintii si cu fiii.

La crucea înaltă
Mihăiţă Macoveanu


unul, la capul meu plânge,
altul, la pieptu-i mă strânge,
aripi, deasupra-mi, de îngeri,
mi-acoperă patul, de plângeri.o pleoapă zvâcneşte murită,
o coastă trosneşte-ngrozită.ciorile hâde şi negre,
scârbele paseri funebre,
se ceartă, la crucea înaltă,
pe ochii aceia, de piatră.frigu-mi înghite mormântul,
foamea-mi cuprinde pământul,
oase odioase, de fiară,
cu vocile oaselor zbiară.o pleoapă zvâcneşte murită,
o coastă trosneşte-ngrozită,
inimă de scândură,
bătută în cuie şi moartă.

GÂND DE ÎNALTURI
Valentina Graur Lăzărencu


Apuc înaltul care fuge-ntruna
Şi îl stopez, căci vreau să îl ajung,
Să-l cuceresc, dar el o ţine una,─
Pe visul meu ar vrea să îl alung.Şi, el tot urcă, urcă-n căi astrale,
Acolo sus, renaşte-n piscuri noi,─
Sunt în pericol, de-a cădea la vale,
Pe vechiul drum, de-a datul înapoi.Oricât ar vrea, mi-e inima de piatră,
Nestrămutată sunt în al meu vis,
Mă odihnesc, un pic, pe-un colţ de astră
Şi îmi continui drumu-n Paradis.

ZBOR
Cristian Ţîrlea


Îmi întristasem zâmbetul la plecarea-ţi.
Rochiţa ta, în vânt, zburda "pecurânduri."
Am lăcrimat aşa, un pic, de forma plânsului.La lăsatul serii,
mi-am ascultat ştirile inimii...
Se spunea, acolo, că dor mi-e, deja.Am adormit în speranţe, în vise...
În vise în ale căror învolburări
tu nu aveai voie să intri.
La adulmecatul zorilor mirosea în mine-a tine.A-nceput, apoi, un timp tâmpit...
Tâmpla timpanului meu bătea
"tic-tac-ul" inimii tale.
Obsedant, obsecvios, obraznic de frumos.
Am pus tâmplă lângâ tâmplă,
miros lângă miros şi
"tic-tac-ul" a devenit netimp.În fine!Realizam că nu exişti decât în vise...
Vise-premise, vise-promise-nepermise.M-am trezit.
Mirosea a cafea.
Mi-am pus în nări nesaţul:
Trebuie că e iubita mea!- Cum te cheamă? te-a întrebat mulţumescu-mi.
- "Zbor de zeamă" fu răspunsul ochilor tăi sărut.Da. Ştiam.
O zeamă de iubire,
vremelnică-nevremuită-neasemuită.- De ce plângi?

- "Pentru că nu exist decât în visele-ţi."

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu