marți, 9 iunie 2015

OPERAŢIA


Mihail Zoscenko
Să vedeţi ce i s-a întâmplat tovarăşului Petiuşka Iaşcikov. O mică şi tristă întîmplare. De fapt, mică e un fel de a spune! Era să-l facă harcea-parcea. La operaţie.
La drept vorbind, nu era chiar să-l bucăţească. Nici vorbă. Şi apoi, nu e el, Petea, omul care să se lase ciopîrţit cu una cu două. Aş! Totuşi, ceea ce i s-a întîmplat e trist.
Deşi, fie vorba între noi, la urma urmei nu s-a întîmplat nimic întristător. Atîta că omul n-a so­cotit bine. Nu s-a gîndit. Afară de asta, vezi că s-a dus la operaţie întîiaşi dată, aşa că n-avea experienţă.
Uite cum a fost cazul. Lui Petiuşka i s-a făcut un chist la ochi. Pleoapa de sus de la ochiul drept a început să i se umfle. În trei ani, umflătura s-a făcut cît o călimară.
Pînă la urmă, Petea Iaşcikov s-a dus la poli­cli-nică. S-a nimerit să-l consulte o doctoriţă tine­rică, drăguţă.
Doctoriţa zice:
— Cum vrei. Dacă vrei, o tai. Dacă vrei, rămîi aşa. Nu e o boală mortală. Unii bărbaţi, care nu ţin seama de aspectul exterior, se obişnuiesc foar-te bine să vadă şi cu umflătura asta.
De dragul frumuseţii, Petiuşka s-a hotărît to­tuşi să se opereze.
Doctoriţa i-a spus să vină a doua zi.
În ziua următoare, Petiuşka Iaşcikov a vrut să meargă la operaţie direct de la lucru. Dar pe urmă şi-a zis:
„Cu toate că e o chestie de ochi şi externă, şi operaţia nu e, ca să zic aşa, internă, mi-e să nu mă pună, mai ştii? să mă dezbrac. Te pui cu medici-na? Ce-ar fi să mă reped acasă şi să-mi schimb cămaşa?”
Şi Petiuşka a dat o fugă pînă acasă.
Se gîndea, mai ales, că doctoriţa era una tine­ri-că, şi Petiuşka ţinea s-o facă pe grozavul. O fi el costumaşul nu cine ştie ce, dar cămăşuţa, pof­tim — madipolon curat.
Pe scurt, Petia nu voia să fie luat prin surprin­dere.
S-a dus acasă, şi-a pus o cămaşă curată, s-a frecat pe gît cu benzină, şi-a clătit mîinile sub ro-binet, şi-a răsucit în sus mustăcioara şi hai la poli-clinică!
Doctoriţa îi zice:
— Asta e masa de operaţie. Asta-i lanţeta. Asta-i boala dumitale. Imediat te aranjez. Scoate-ţi cizmele şi culcă-te pe masă.
Petiuşka a rămas tablou.
„Nici nu mi-aş fi închipuit — îşi zice — că o să trebuiască să-mi scot cizmele. Auzi dum­neata! Aoleo, şi am nişte ciorapi ca vai de lume! Ba şi mai rău!”
A dat totuşi să-şi scoată haina, ca să echili­breze, dacă se poate spune aşa, celelalte lipsuri din regiunile inferioare.
Doctoriţa zice:
— Nu scoate haina, că nu eşti la hotel. Scoate-ţi numai cizmele.
Petea pune mîna pe cizmele lui elegante, pe urmă spune:
— Tovarăşă doctor, nu ştiam că o să trebu­iască să mă culc cu tot cu picioarele. E o boală de ochi, în partea superioară, aşa că nu mi-am în­chipuit... Cămaşa mi-am schimbat-o, tovarăşă doctor, de rest, pardon, nu m-am atins. Aşa că vă rog să nu le luaţi în seamă în timpul ope­raţiei.
Doctoriţa, obosită de atîta doxă, îi zice:
— Hai, urcă odată, că n-avem timp de pier­dut!
Şi abia îşi stăpîneşte rîsul.
Aşa l-a tăiat la ochi. Taie şi se tăvăleşte de rîs. Se tot uita la picior şi rîde de nu mai poate. De-atîta rîs, îi tremură şi mîna.
Vezi bine, cum îi tremura mînuşiţa, putea să-l facă harcea-parcea.
Păi e admisibil să pui în felul ăsta în primej­die viaţa unui om?
Altminteri, operaţia s-a sfîrşit cu bine. Acum Petiuşka nu mai e umflat la ochi.
S-ar putea ca şi ciorapii să şi-i schimbe mai des. Pentru care îi adresăm felicitările noastre, dac-o fi adevărat.va urma

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu