sâmbătă, 3 octombrie 2015

Mantia Inselaciunii (31)


James Luceno
Coridoarele publice ale Senatului Galactic erau pline de corespondenţi ai HoloNet, simpatizanţi şi cetăţeni cu spirit civic ai Coruscantului.
Flancat de Gărzi Senatoriale, un Valorum întinerit înainta încet pe coridorul principal, schimbând plecăciuni demne cu senatorii şi ignorând întrebările aruncate de reporteri.
— Domnule Cancelar Suprem, v-aţi îndoit vreo clipă că propunerea de taxare va fi ratificată? întrebă un corespondent twi'lek.
Sei Taria îi răspunse:
— Subiectul a fost controversat încă de la început. Însă toţi cei implicaţi au rămas încrezători că propunerea va trece, odată ce toate taberele ar fi avut oportunitatea de a fi ascultate.
O femeie atractivă îşi croi drum în faţa mulţimii.
— Având în vedere ce s-a întâmplat la summitul comercial, mai consideraţi că au fost ascultate toate taberele?
Din nou, Sei Taria interveni:
— Deşi tragedia ne-a obligat să scurtăm întâlnirea, multe s-au obţinut pe Eriadu. Celor cărora li se refuza oportunitatea de a vorbi li s-a oferit destul timp pentru a-şi face cunoscute opiniile aici, când s-au reluat discuţiile.
— Discuţiile sau dezbaterile, domnule Cancelar Suprem?
Valorum flutură din mână în semn de concediere.
— Consideraţi că taxarea dă o lovitură drepturilor sistemelor îndepărtate?
— Cu siguranţă, sistemele îndepărtate vor avea de câştigat, răspunse Taria. Dar toate lumile vor avea un beneficiu ca rezultat al acestei acţiuni istorice. Contrar afirmaţiilor multor aşa-zişi analişti politici, trecerea acestei legi demonstrează în mod clar că Senatul nu a devenit prea greoi sau prea apatic pentru a acţiona spre binele comun.
Un alt corespondent uman se împinse în faţă.
— Consideraţi că acesta este punctul de glorie al administraţiei dumneavoastră?
Taria ridică mâinile.
— În cursul acestei zile, biroul Cancelarului Suprem va emite un comunicat. Până atunci, nu mai răspundem la întrebări.
Corespondenţii mormăiră, dar, în cele din urmă, tăcură şi păşiră în lături, în timp ce grupul de gărzi şi de consilieri ai lui Valorum îl îndreptă pe acesta spre turboliftul care ducea în apartamentele sale private. Odată ajuns acolo, el îşi scoase mantia, se lăsă greoi în scaunul său şi expiră prelung.
— Mulţumesc pentru că ai intervenit, îi spuse el Tariei când rămaseră singuri în birou.
Ea zâmbi şi se aşeză pe scaunul din faţa lui.
— Ar trebui să emitem un comunicat cât mai repede posibil. Vreţi să compun ceva acum?
Valorum se încruntă, apoi se ridică în picioare şi păşi, cu mâinile la spate, în centrul camerei. Taria activă funcţia de înregistrare a comunicatorului pe care îl purta la încheietura mâinii.
— De prea mult timp Senatul a fost blocat în politici şi proceduri, începu Valorum după o clipă. Însă astăzi am reuşit să ieşim din această mlaştină birocratică. Am reuşit să ne depăşim inerţia, lăsând deoparte certurile noastre jalnice şi interesul propriu şi unindu-ne pentru a da o lovitură în numele Republicii. Prin aceasta ne-am reconfirmat mandatul şi ne-am reafirmat calea.
— Deşi suntem onoraţi să fi introdus această propunere istorică, victoria nu ar fi fost posibilă fără eforturile neobosite ale câtorva delegaţi buni şi corecţi. Ne vom abţine să discutăm cum a decurs procedura de vot. Dar vrem să spunem că suntem profund îndatoraţi delegaţilor ca...
Valorum îşi întrerupse observaţiile când se auzi un sunet de la uşa biroului. Sei Taria o deschise şi două Gărzi Senatoriale îl conduseră în cameră pe senatorul alderaanian Bail Antilles. În mâna dreaptă, preşedintele Comisiei de Activităţi Interne ţinea o coală de durhârtie cu aspect oficial.
— Domnule Cancelar Suprem, regret că trebuie să fiu purtătorul veştilor rele într-o zi care ar trebui să fie dedicată sărbătorii, zise
Antilles întinzându-i durhârtia lui Valorum. Dar acest document reprezintă notificarea oficială prin care vi se cere să apăreţi în faţa Curţii Supreme pentru a răspunde acuzaţiilor de corupţie şi de îmbogăţire ilegală.
Valorum clipi stupefiat. Nu putea înţelege ceea ce tocmai auzise. Trebuia să fie o greşeală sau o glumă dintre cele mai proaste. Inima îi bubuia în piept şi i se tăie răsuflarea. Se holbă la durhârtia pe care o luase, apoi se uită urât la Antilles.
— Vreau să ştiu ce înseamnă asta.
Antilles strânse din buze.
— Din nou, îmi cer iertare, domnule Cancelar Suprem. Dar, deocamdată, nu pot să mai spun nimic despre acest subiect.


Valorum nu era înconjurat de Gărzile Senatoriale, ci de avocaţi atunci când, în cele din urmă, apăru în faţa Curţii Supreme după aproape două săptămâni. În acest timp, echipa lui juridică reuşise să descopere că la baza acuzaţiilor se afla o investiţie făcută în Transporturi Valorum, de pe Eriadu.
Dincolo de aceasta, Valorum era în ceaţă.
Curtea Supremă se întrunise în sesiune secretă în Clădirea Curţilor de Justiţie Galactice, un edificiu enorm cu arcade ascuţite, înalte turnuri decorative şi statui complicate, aflat pe aşa numitele Câmpii ale Coruscantului, nu departe de Templul Jedi.
Valorum şi avocaţii săi şedeau la o masă lungă în faţa a douăsprezece personaje în robe, care formau consiliul judiciar. Bail Antilles şi membrii Comisiei de Activităţi Interne stăteau perpendicular faţă de prezidiu.
Judecătorul suprem vorbi, adresându-se lui Valorum.
— Domnule Cancelar Suprem, apreciem că aţi ales să vă prezentaţi în faţa noastră, fără a fi obligat printr-un ordin.
— Am fost lăsaţi să înţelegem că aceasta este o investigaţie informală, spuse unul dintre avocaţi în locul lui Valorum.
— Presupunerea dumneavoastră este corectă.
Judecătorul se uită la Antilles, care se ridică din locul său, de la masa comisiei.
— Onorată instanţă, domnule Cancelar Suprem Valorum, începu el. Cu două săptămâni în urmă Senatul s-a întrunit într-o sesiune specială pentru a vota o propunere introdusă de domnul Cancelar Suprem Valorum, cerând ca o taxă să fie aplicată tuturor transporturilor şi altor activităţi comerciale în ceea ce era cunoscut până atunci ca zone libere din sistemele îndepărtate.
— Un amendament la propunerea originală a cerut ca un procent din toate veniturile obţinute de Republică să fie redistribuite între sistemele îndepărtate, în scopul bunăstării sociale şi a dezvoltării tehnologice. Multe concerne de afaceri aflate în aceste sisteme au început deja să culeagă roadele acestui amendament, sub forma capitalului de afaceri oferit de investitori, aici în Nucleu. Unul dintre aceste concerne este Transporturi şi Nave Valorum, de pe Eriadu, care a primit o sumă enormă pentru o companie care a avut doar profituri minore în ultimii câţiva ani-standard.
Avocatul lui Valorum îl întrerupse.
— Cu tot respectul, domnule senator Antilles, domnul Cancelar Suprem Valorum nu a ştiut despre această investiţie în Transporturi Valorum până săptămâna trecută. Chiar şi aşa, deşi este adevărat că această companie poartă numele Valorum şi că domnul Cancelar Suprem este membru în comitetul director, domnia sa nu participă la operaţiunile companiei şi nici nu se implică în fiecare banală tranzacţie de afaceri.
— Mai important, onorată instanţă, de când faptul că o companie are profit, bazându-se doar pe merit, încalcă legile Republicii? În cazul Transporturi Valorum, mi se pare că a atrage investitori către concerne deţinute de figuri publice proeminente ţine de un bun simţ de afaceri. Nu este ca şi cum domnul cancelar suprem ar fi solicitat activ investiţii. Mai mult, domnul Cancelar Suprem, după cum cere legea, şi-a declarat în întregime toate afacerile, iar dosarul său, în ceea ce priveşte câştigurile şi taxele, este fără pată.
Cei doisprezece judecători se uitară la Antilles, care încă se mai încrunta când avocatul termină de vorbit.
— Dacă îmi permiteţi să continui. Comisia de Activităţi Interne nu contrazice afirmaţiile reprezentantului legal al domnului Cancelar Suprem. De fapt, atunci când această problemă ne-a fost supusă atenţiei, am pornit de la presupunerea că nu a avut loc nici o încălcare a legii. Totuşi...
Antilles lăsă fraza în suspensie pentru o vreme înainte de a continua.
— Investigaţia ce a urmat a demonstrat că această contribuţie pentru Transporturi Valorum nu a fost făcută de un consorţiu sau de un grup de investiţii. Venitul a fost extras dintr-un cont ascuns şi mutat pe Eriadu printr#o bancă de pe Coruscant cu reputaţie incertă. Folosesc intenţionat termenul mutat, onorată instanţă, deoarece investiţia a fost făcută în bunuri fizice.
Avocaţii lui Valorum se priviră nedumeriţi.
— De ce fel? îl întrebă purtătorul de cuvânt pe Antilles.
— Pepite de aurodium.
Valorum păli şi în sală se stârni o agitaţie. Valorum şi avocaţii săi discutară o clipă, înainte ca vorbitorul să răspundă.
— Onorată instanţă, recunoaştem că investiţia începe să pară, să spunem, mai puţin cinstită. Cu toate acestea, domnul senator Antilles tot trebuie să demonstreze exact ce legătură are această problemă cu domnul Cancelar Suprem.
Expresia lui Antilles arătă clar că abia aşteptase acest moment. Se uită la Valorum în timp ce dădea lovitura finală.
— Ceea ce Comisia de Activităţi Interne găseşte cel mai interesant şi îndoielnic este că valoarea aurodiumului – şi chiar cantitatea acestuia – corespunde exact transportului de pepite declarat pierdut de către Federaţia Comercială în urma unui atac asupra uneia dintre navele lor, Profitul, în sistemul Dorvalla, cu câteva luni în urmă.
Conversaţii şoptite izbucniră prin încăpere, în timp ce Antilles ieşi de după masă şi se apropie de prezidiu.
— Onorată instanţă, aceasta nu este o acuzaţie. Comisia nu doreşte decât să fie reasigurată că domnul Cancelar Suprem Valorum nu a avut o agendă secretă atunci când a sprijinit taxarea, ca parte a unui plan de a#şi îmbogăţi propriile firme din sistemele îndepărtate. De asemenea, comisia doreşte să fie reasigurată că aurodiumul în discuţie a dispărut, într#adevăr, de la bordul Profitului şi că nu a fost doar transferat către Transporturi Valorum, pentru a încheia un parteneriat clandestin între domnul Cancelar Suprem şi Federaţia Comercială.


Senatorul Palpatine era unul dintre cei o sută sau mai mult de senatori care fuseseră invitaţi în apartamentul luxos de la mansardă al lui Om Free Taa pentru o seară cu mâncăruri excepţionale şi băuturi extravagante. Totuşi, ceea ce fusese prezentat ca o petrecere avea toate caracteristicile ascunse ale unei întâlniri secrete; şi dacă cei dinafară presupuneau că scopul acesteia era de a sărbători aparenta victorie în Senat a lui Valorum; era, în schimb, ţinută pentru a celebra recenta anchetare a averii cancelarului.
Pe cea mai mare dintre multele terase ale mansardei, gazda twi'lek cu piele albastră vorbea pe larg unei audienţe formate din senatori, care îi sorbeau fiecare cuvânt.
— Fireşte că am ştiut despre toate nepotrivirile. Dar a fost necesar să se amâne pomenirea scandalului pentru a ne asigura că propunerea de taxare avea să fie ratificată, ceea ce nu s-ar fi întâmplat dacă Valorum ar fi fost slăbit prea devreme.
Taa îşi scutură capul şi lekku.
— Nu, aşteptând să dezvăluim acuzaţiile şi sprijinindu-l pe Valorum, am reuşit să transformăm ceea ce ar fi putut fi privit ca un caz de corupţie obişnuită în ceea ce indică un complot extrem de mârşav care ameninţă însăşi stabilitatea Republicii.
— Dar chiar sunt bazate acuzaţiile? întrebă senatorul Tikkes de pe planeta Dac, tentaculele de pe faţă tremurându-i de nerăbdare.
Umerii enormi ai lui Taa se ridicară în semn de indiferenţă.
— E aurodiumul şi e aparenţa de înşelăciune. Ce mai contează altceva.
— Dacă este adevărat, atunci Valorum a devenit un pericol chiar pentru binele general, observă Mot Not Rab.
Tikkes confirmă acest lucru dând entuziasmat din cap.
— Eu zic să-l scuturăm, înainte să îndurăm zile mai grele.
Ceilalţi dădură şi ei din cap în semn de aprobare, mormăind între ei.
— Răbdare, răbdare, îi sfătui Taa cu o voce mieroasă. Fundamentate sau nu, acuzaţiile l-au afectat grav pe Valorum. Nu mai trebuie decât să scăpăm de acei senatori care în trecut l-au susţinut, permiţându-i să rămână pe linia de plutire în ciuda celor mai bune încercări ale noastre de a-l scufunda. În plus, s-ar putea să mai existe încă un avantaj pentru a-l ţine la suprafaţă.
— Ce avantaj? întrebă senatorul de pe Rodia.
— Influenţa fiindu-i şi mai mult erodată, iar Departamentul de Justiţie fiind lăsat fără o parte din fosta sa autoritate, vor trebui numiţi interimari care să ia deciziile şi hotărârile pe care le-ar fi luat el de obicei. Puterea instanţelor va creşte. Dar, invariabil, cazurile vor dura mai mult ca niciodată pentru a fi rezolvate. Şi tot Valorum va fi de vină.
— Dacă nu este numit un cancelar mai puternic, se gândi rodianul să arate.
— Nu trebuie să lăsăm să se întâmple aşa ceva, zise Taa cu fermitate. Avem nevoie de un birocrat obosit care să servească drept vicecancelar. Se aplecă spre cercul său de conspiratori. Senatorul Palpatine a sugerat că ar trebui să facem tot ce ne stă în puteri pentru a-l numi pe chargian – Mas Amedda.
— Dar se zvoneşte că Amedda este favorabil Federaţiei Comerciale, spuse Tikkes neîncrezător.
— Cu atât mai bine, cu atât mai bine. Taa jubila. Cu cât este mai fanatic faţă de proceduri, cu atât mai mult va reduce abilitatea lui Valorum de a acţiona.
— În ce scop? întrebă Mot Not Rab.
— Ei, în scopul finalului lui Valorum, zise Taa. Şi când va veni această vreme, vom alege un conducător cu flăcări în vene.
— Bail Antilles deja candidează, spuse rodianul.
— Ca şi Ainlee Teem de pe Malastare, adăugă Tikkes.
Taa îl observă pe Palpatine stând lângă uşile terasei, cufundat într-o conversaţie cu senatorii de pe Fondor şi Eriadu.
— Propun să ne gândim să-l nominalizăm pe Palpatine, zise el, făcând un semn discret.
Tikkes şi restul se uitară la senatorul înalt de pe Naboo.
— Palpatine nu ar accepta niciodată, spuse senatorul de pe Dac. Se consideră un jucător de sprijin.
Taa miji ochii.
— Atunci trebuie să-l convingem. Gândiţi-vă ce ar însemna pentru sistemele îndepărtate dacă o persoană de pe altă planetă decât una din Nucleu ar fi aleasă Cancelar Suprem. În cele din urmă, ar putea fi egalitate pentru toate speciile. El poate reinstaura ordinea, dacă poate cineva. Are combinaţia directă de altruism şi forţă liniştită. Şi nu vă lăsaţi păcăliţi: în acele mâneci largi este ascunsă o mână puternică, ţine mult la integritatea Republici şi va face orice va fi nevoie pentru a apăra legile.
Tikkes era bănuitor.
— Atunci, nu vom mai putea să îl controlăm aşa cum facem cu Valorum.
— Aici e frumuseţea, zise Taa. Nu va fi nevoie, pentru că el gândeşte ca unul dintre noi.va urma


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu