sâmbătă, 10 octombrie 2015

Mantia Inselaciunii (32)


James Luceno
În toţi anii de când îl cunoştea, Adi Gallia nu îl văzuse niciodată pe Valorum atât de deznădăjduit. Uneori, putea fi cu toane şi nedrept de dur cu sine însuşi, dar acuzaţiile de corupţie îl aruncaseră într-o zonă întunecată de unde nu mai putea ieşi. În luna ce trecuse de când îl văzuse ultima dată, părea să fi îmbătrânit cu un an.
— Aurodiumul a fost ultima lovitură pe care mi-a dat-o Frontul Nebula, îi spunea el. Teroriştii erau hotărâţi să mă doboare, împreună cu Directoratul Federaţiei Comerciale. Asta trebuie să fie explicaţia. Şi ştii de ce membrii familiei mele de pe Eriadu nu au zis nimic despre aurodium? Pentru că s-au simţit jigniţi că am ales să accept ospitalitatea guvernatorului-locotenent Tarkin, care, se pare, a fost un fel de nenorocire pentru ei. Am făcut acest lucru doar din politeţe pentru senatorul Palpatine, care acum simte că a avut o parte de vină în această afacere mizerabilă.
Adi tocmai voia să răspundă, dar Valorum nu o lăsă.
— Deşi mă întreb dacă anumiţi senatori nu au fost implicaţi. Cei care ar prefera să mă vadă căzut în dizgraţie, nu doar debarcat de la putere.
Adi venise în biroul său din Senat, care devenise un loc de şoapte cu subînţeles şi de insinuări. Întreaga atmosferă din Senat se schimbase – şi Valorum se simţea responsabil.
— Este o problemă de timp să fiţi exonerat, încercă Adi să îl încurajeze.
El clătină din cap.
— Puţini sunt cei interesaţi să mă vadă exonerat – presa, cel mai puţin. Şi cu teroristul Havac mort, nu mai există nimeni care să spună cu siguranţă că Federaţia Comercială nu încerca să îmi cumpere influenţa.
— Dacă s-ar fi întâmplat aşa, de ce aţi fi insistat atât de mult să taxaţi rutele comerciale? Taxa însăşi este dovada onestităţii dumneavoastră.
Zâmbetul slab al lui Valorum îi trădă sentimentul de neajutorare.
— Criticii mei au o explicaţie. Pentru a compensa taxa, Profitul care merge spre sistemele îndepărtate îşi va găsi, pur şi simplu, drumul înapoi în buzunarele adânci ale robelor neimoidienilor.
— Toate acestea sunt supoziţii, spuse Adi. Vor dispărea.
Valorum aproape că nu o auzi.
— Nu#mi pasă de ce zic despre mine personal. Dar acum, tot ce am realizat în Senat este pus la îndoială. Sunt obligat să răspund în faţa lui Mas Amedda, care iubeşte atât de mult procedura, încât nici o lege nu va mai trece. Ba şi mai multe comisii şi comitete vor prinde viaţă şi, odată cu ele, oportunităţi extinse de mituire şi de corupţie.
Valorum tăcu pentru o vreme, dând din cap înainte şi înapoi.
— Asasinările de pe Eriadu şi acum acest scandal vor avea consecinţe la toate nivelurile. Deja mi s-a spus clar că Jedi nu trebuie implicaţi în dispute comerciale fără consimţământul expres al Senatului.
— Dar cel mai rău dintre toate este deserviciul pe care l-am făcut Republicii. Societatea îşi primeşte semnalul de la capul statului – chiar şi când acesta a devenit doar ceva mai mult decât o marionetă ineficientă.
— Am căutat cauzele corupţiei şi m-am găsit pe mine vinovat. Chiar am uitat, convenabil, toate afacerile pe care le-am încheiat cu fiinţe răuvoitoare? Chiar am uitat, convenabil, că şi eu am fost corupt?
Îşi puse coatele pe masă şi îşi apăsă tâmplele între vârfurile degetelor, ţinându-şi privirea în jos.
— Am avut un vis îngrozitor azi-noapte, care părea atât o reflectare a situaţiei mele actuale, cât şi o viziune a viitorului. În el, mă simţeam asediat de forţe neclare, de fantome de un fel sau altul. Ceva se întindea după mine din beznă, pentru a mă zdrobi în strânsoarea sa.
— Îngrozitor, însă doar un vis, spuse Adi. Nu o viziune.
Valorum reuşi să obţină acelaşi zâmbet slab când se uită la ea.
— Măcar dacă aş avea mai mulţi susţinători ca tine şi senatorul Palpatine.
— Mai bine câţiva susţinători credincioşi decât o mulţime de prieteni falşi, zise Adi. Poate găsiţi o consolare în asta.
În turnul Consiliului Suprem al Templului Jedi, cei unsprezece maeştri ascultau povestirea lui Adi despre întâlnirea ei cu Valorum. Ca întotdeauna, Yoda era în mişcare, plimbându-se de colo-colo cu toiagul său din băţ de gimer şi, din cauza rolului pe care îl jucaseră în evenimente, Qui-Gon şi Obi-Wan erau de faţă.
— Cancelarul Suprem are dreptate într-o privinţă, spuse Mace Windu. Aurodiumul nu putea veni decât de la Havac. Cohl i-a dat pepitele, apoi Havac a deschis contul anonim şi s-a ocupat ca aurodiumul să fie investit în Transporturi Valorum.
— Dar de ce? întrebă Yarael Poof.
— Sugerând o înţelegere secretă, Havac a sperat să îl doboare atât pe Cancelarul Suprem, cât şi Federaţia Comercială.
— Pe Valorum, poate, zise Depa Billaba. Dar neimoidienii îi au pe mulţi din Senat în soldă. Federaţia Comercială nu a fost atinsă de scandal.
— Într-adevăr, n-a fost, aprobă Oppo Rancisis.
— Prea puţin la aceste evenimente ne#am gândit, spuse Yoda. Cu toţii.
Yaddle se întoarse cu faţa la Qui#Gon şi Obi#Wan, care stăteau în afara cercului maeştrilor.
— Voi doi: zburaţi aici, zburaţi acolo, alergaţi după indicii... Dacă v-aţi fi oprit pentru o clipă să ascultaţi Forţa unificatoare, să înţelegeţi ce urma s-ar fi putut.
— Am făcut ceea ce trebuia să fac, maeştrilor, zise Qui-Gon, fără să se scuze.
Yoda scăpă un oftat prelung.
— Pe tine nu te învinovăţim, Qui-Gon. Dar pe noi ne exasperezi.
Qui-Gon îşi înclină capul într-o plecăciune.
— Acest scandal nu a fost doar opera Frontului Nebula, spuse Adi. Cancelarul Suprem are alţi duşmani – inamici ascunşi, care uneltesc împotriva lui. Încearcă să îl aducă într-o poziţie din care el să greşească grav şi să fie demis prin vot sau să fie obligat să demisioneze.
— Pentru a fi înlocuit de cei ca Bail Antilles sau Ainlee Teem, mormăi Saesee Tiin.
Windu dădu din cap.
— A fost prea încrezător.
— Prea naiv, observă Even Pieli cu asprime.
Yoda păşi, apoi se opri.
— Să#l ajutăm trebuie – în secret, la nevoie.
— Trebuie să urmăm dorinţa Forţei în această problemă, spuse Windu. Trebuie să fim deschişi la modurile de a contracara vârtejul perfid în care a fost atrasă Republica. Poate că îl putem ajuta pe Valorum să grăbească evenimentele înainte ca inamicii lui să aibă oportunitatea de a întoarce aceste evenimente împotriva lui.
— Simt vremuri periculoase ce vor veni, zise Adi. Ca şi cum un fel de beznă a fost trezită, gata să se întindă în toată galaxia.
Yaddle sparse tăcerea lungă.
— Balanţa o înclină.
Yoda se uită la ea.
— O înclină, da. Dar din vremuri tulburi spre cele liniştite sau din vremuri rele spre şi mai rele?
Windu îşi uni palmele în faţa ochilor.
— Şi ce mână necunoscută o înclină?


Darth Sidious îi vizită pe Mutte Gunray şi pe consilierii săi prin intermediul hologramei, pe puntea cargobotului Federaţiei Comerciale Saak'ak, cunoscut, în bazică, drept Profitorul.

— Felicitări pentru promovare, vicerege, scrâşni Lordul întunericului, într-un fel care făcea bătaia de joc să sune ca un compliment.
— Mulţumesc, domnule, răspunse iute Gunray. Nu ne#am închipuit, când aţi spus că îi veţi convinge pe concurenţii noştri din directorat, că veţi...
— Că voi face ce, vicerege? Poate ţi-ai închipuit că voi acţiona cu mai multă subtilitate, asta este? Acum nu mai există nimeni care să îţi stea în cale şi să te împiedice să obţii o armată sau să dirijezi traseul viitor al Federaţiei Comerciale.
Hath Monchar, Rune Haako şi comandantul Daultay Dofine se uitară la Gunray total înspăimântaţi.
— Nu am vrut să jignesc, domnule, bâigui el.
Sidious tăcu puţin. Dacă i-ar fi putut vedea ochii, ar fi avut o idee despre ce se gândea.
— Curând voi începe să elimin şi alţii dintre concurenţii tăi, intonă el o clipă mai târziu. Dar asta nu te priveşte. În schimb, vreau să îţi dedici energiile pentru a te familiariza cu abilităţile noilor tale jucării – droizii tăi de luptă, vânătorii stelari şi navele de transport. Baktoid şi uzinele Haor Chall ţi-au onorat comenzile la timp?
— Da, domnule, spuse Gunray. Deşi la un preţ exorbitant.
— Nu-mi pune răbdarea la încercare cu discuţii despre credite, vicerege, îl avertiză Sidious. Sunt mai multe în joc decât bunăstarea conturilor tale.
Gunray aproape că începu să tremure.
— Ce doriţi să facem, domnule?
— Vom pune noua ta armată la încercare.
Gunray şi Hath Monchar schimbară priviri temătoare.
— O încercare? zise Monchar.
Sidious păru să se uite la el pentru o perioadă neplăcut de lungă.
— Bănuiesc că nu sunteţi încântaţi de ratificarea de către Senat a taxării rutelor comerciale, spuse el în cele din urmă.
Gunray dădu din cap.
— Senatul nu are nici un drept.
— Fireşte că nu. Şi ce mod mai bun de a vă arăta dezaprobarea există, decât să instituiţi o blocadă comercială.
— Asupra lui Eriadu, zise Gunray nerăbdător. Pentru ce s-a întâmplat...
— Eriadu ar răspunde prin forţă, vicerege. Nu vrem un război. Vrem un embargo.
— Ce planetă să fie? întrebă Monchar.
— Sugerez să lovim lumea natală a senatorului care a fost cel mai vinovat de susţinerea legii taxării: Naboo.
— Naboo ? întrebă Haako cu o uluire sinceră.
Sidious dădu din cap.
— Senatorul Palpatine este priceput la a-şi ascunde adevărata fire. Nici nu vă daţi seama cât de mult rău a făcut deja.
— Dar ar fi legală o astfel de blocadă? întrebă Gunray. Valorum nu va fi niciodată de acord.
— Am o surpriză pregătită pentru Valorum cel slab de înger, promise Sidious. Mai mult, scandalul care îl înconjoară pe Cancelarul Suprem i-a făcut pe mulţi senatori să reconsidere legislaţia de taxare. Puţini vor comenta împotriva unui embargo comercial instituit asupra unei lumi atât de îndepărtate de Nucleu.
Monchar făcu un pas înainte.
— Şi cum rămâne cu Jedi?
— Deja sunt împiedicaţi să intervină.
— Dar dacă o fac, domnule? întrebă Gunray.
— Nu vom fi subtili când ne vom ocupa de ei.
Gunray îşi înclină capul.
— Încă o dată, ne punem în mâinile voastre.
Sidious zâmbi uşor.
— Cum ţi-am mai spus, vicerege, vă serviţi cel mai bine atunci când mă serviţi pe mine.Universul Star Wars
Anexe


ÎNCEPUTURI…


La început s-a numit Vechea Republică. 
Nu a existat nici un document care să consemneze întemeierea Vechii Republici şi nici nu era necesar vreunul. Întemeietorii s#au estompat în pulberea istoriei. Ei au clădit singura comunitate galactică cunoscută vreodată care întotdeauna şi-a servit cetăţenii bine şi cu credinţă. Noi lumi i s-au alăturat odată cu trecerea secolelor pentru a împărtăşi conducerea sa benefică. Planete ce se aflau ele însele în primejdie datorită dezastrelor naturale sau izbucnirii unor revolte au putut să se îndrepte spre vecinii lor pentru a primi ajutor. Toate rasele, toate speciile inteligente, toate popoarele erau egale în faţa legii şi îşi trăiau viaţa cu drepturi care le garantau deopotrivă şansă şi libertate.
Vechea Republică s-a format pe temelia celor mai importante lumi ce existau la început, majoritatea fiind din centrul galaxiei... În vremea aceea au apărut şi primii Cavaleri Jedi. A fost o lungă perioadă de pace şi expansiune galactică determinată de inventarea şi progresul călătoriilor în hiperspaţiu.
Păzitorii acestei Republici au fost Cavalerii Jedi, un Ordin viteaz şi neînfricat, numărând sute şi mii de membri ce a slujit la apărarea şi protecţia popoarelor Republicii. Înţelepciunea, bravura şi puterea lor au devenit legendă. Trăgându-şi tăria comună de la Forţă, Cavalerii Jedi au menţinut pacea pe tot cuprinsul Galaxiei generaţii după generaţii şi au transmis mai departe crezul lor celor ce s-au dovedit deopotrivă capabili şi demni de cavalerism. 
Prin strânsa ei coeziune Vechea Republică a devenit invulnerabilă faţă de orice atac dinafară. Nici o altă putere galactică cunoscută nu a îndrăznit o asemenea mişcare pentru că ea ar fi însemnat un eşec sigur. Cetăţenii Vechii Republici au putut dormi liniştiţi în paturile lor, aflaţi în siguranţă înăuntrul zidurilor lor politice. 
Atacul a venit, totuşi. Dar, la fel ca în multe societăţi democratice, el nu a venit din partea unei forţe din afară, ci din interior. 
Decăderea a început pe măsură ce tot mai multe lumi s-au alăturat Vechii Republici. Oficialii locali au devenit susceptibili la influenţă şi mită, plecându-se cel mai adesea în faţa dorinţelor celor implicaţi în afaceri de comerţ interstelar. Senatul, slăbit de atâtea secole de pace şi mulţumire de sine, a devenit periculos de neglijent. Răsturnarea politică era inimaginabilă, dar inevitabilă.


SITH…


Un mare contigent dintre Cavalerii Jedi care fuseseră ademeniţi de partea întunecată a Forţei au fost expulzaţi din Vechea Republică. După ce au pribegit o vreme, ei au dat peste fiinţele umanoide cunoscute sub numele de Sith şi au adus această specie în stare de sclavie. Cei din partea întunecată au ajuns să fie cunoscuţi sub denumirea de Stăpâni ai Sith-ilor. Pentru următoarele câteva mii de ani imperiul lor avea să prospere şi să crească. În acest timp cavalerii Jedi decăzuţi începură de asemeni să facă experimente asupra supuşilor lor, convertind mulţi Sith în fanaticii războinici Massassi. 
Naga Sadow a condus Imperiul Sith. El a văzut ocazia de a extinde Imperiul Sith şi a invadat Vechea Republică, însă armatele sale au fost înfrânte de forţele combinate ale flotei Vechii Republici şi ale Cavalerilor Jedi. Sadow cu o armată compusă din războinici Massassi a fugit spre marginile îndepărtate ale universului, oprindu-se în cele din urmă pe cea de-a patra lună a planetei Yavin. Aici dictatorul militar a început să facă experimente asupra celor ce l-au urmat, transformându-i în fiare monstruoase. Aceasta a avut drept consecinţă Războiul Fiarelor de pe Sistemul Onderon. 
Maestrul Jedi Arca, Străjerul recent descoperitului Sistem Onderon trimite ucenicii săi Jedi pentru a pune capăt violentului Război al Fiarelor. Sub conducerea lui Ulic Qel-Droma, aceşti Jedi încearcă să aducă pacea pe Onderon, dar ei sunt permanent împiedicaţi de puterile răului ale Reginei Amanoa, o urmaşă a lui Naga Sadow. În cele din urmă conflictul vechi de secole se încheie odată cu sosirea Maestrului Arca, moartea Reginei Amanoa şi căsătoria Stăpânului Fiarelor Oron Kira cu Prinţesa Galia. Întretimp, Cavalerul Jedi Exar Kun ce fusese instruit de Maestrul Jedi Vodo-Siosk Baas găseşte învăţătura interzisă a vechilor Sith. El imită căile demult decăzuţilor Sith şi le foloseşte pentru a crea o proprie filosofie a Codului Jedi. Cu aceste cunoştinţe Kun pune la cale o vastă şi puternică frăţie şi îşi arogă titlul de prim Stăpân Întunecat al Sith. Kun şi alţi Stăpâni Sith preiau controlul asupra Galaxiei şi reînvie vechiul Imperiu Sith. Lor li se opun în mod violent sute de Cavaleri Jedi. Războiul Sith care urmează este un conflict teribil în care multe personaje istorice importante sunt ucise, inclusiv Maestrul Jedi Arca. Toţi Cavalerii Jedi se adună laolaltă pe luna-junglă într-un front unit contra cetăţii fortificate Sith construite de Exar Kun. Cavalerii Jedi aliaţi printr-o masivă lovitură nimicitoare distrug pe supravieţuitorii Massassi. La scurtă vreme după aceea Exar Kun este şi el ucis de Cavalerii Jedi. Spiritul său este surghiunit pe un tărâm al întunericului veşnic pe Yavin 4. 
Stăpânii Sith sunt înfrânţi şi nu se mai aude nimic despre ei până peste câteva secole, pe timpul războiului comerţului, pe Planeta Naboo.


IMPERIUL…


Un senator ambiţios şi lipsit de scrupule numit Palpatine s-a ridicat extrem de repede la putere, ajutat de către unii membri obscuri ai Senatului care începuseră să râvnească la mai multă influenţă şi autoritate. Promiţând că va face curăţenie în Galaxie şi va readuce Republica la strălucirea ei de odinioară, Palpatine a fost ales Preşedinte al Republicii şi s-a înconjurat cu acei oficiali lacomi şi avizi de putere care l-au sprijinit în ascensiunea sa.
Ceea ce ei nu ştiau era că Palpatine îşi trăgea puterea şi carisma de la partea întunecată a Forţei. El avea însă ambiţii mult mai mari decât i-ar fi îngăduit funcţia de Preşedinte, iar aceia care i-au netezit drumul spre înaltele sfere ale puterii politice se vor trezi curând înlăturaţi, întemniţaţi ori striviţi de mâna grea a lui Palpatine, în timp ce acesta îşi urmărea fără cruţare ţelul final. Din ordinul lui Palpatine, noul imperiu a început o cursă a înarmării cum nu a mai existat alta în istoria galactică. Imense nave cu o incredibilă putere de foc au sărit de pe planşeta de proiectare în existenţa reală parcă peste noapte. Progresul tehnologic ce a rezultat a determinat apariţia unei noi ştiinţe a războiului. 
Sistemele din centrul galaxiei au fost primele care au căzut, guvernele lor planetare fiind înlăturate prin forţă, în timp ce legea marţială se extindea de la o lume la alta. 
Sigur pe poziţia sa, înconjurat de un nucleu militar ce-i ştia de frică, Palpatine s-a autodeclarat Împărat. Pentru prima oară în nenumărate secole, lumile Vechii Republici s-au trezit conduse de un singur om. Toate drepturile personale au ajuns la cheremul capriciilor Împăratului, iar cele dintâi revolte împotriva lui Palpatine au fost înăbuşite aproape înainte de a izbucni. Cavalerii Jedi au fost vânaţi în mod sistematic şi executaţi sumar. Ei s-au văzut abandonaţi, trădaţi sau ucişi chiar de către aceia pe care îi apăraseră vreme îndelungată. Senatul marionetă ce fusese păstrat în funcţiune era permanent dezbinat, iar conducerea directă a fost încredinţată guvernatorilor regionali numiţi de Palpatine. Crearea unei arme teribile, una capabilă să distrugă o planetă întreagă cu un singură lovitură, a ţinut liderii îngroziţi ai fiecărei lumi sub ameninţarea anihilării. Steaua Morţii a fost ultimul cuvânt al lui Palpatine - asigurarea finală a puterii sale asupra miliardelor de fiinte pe care le conducea.


ALIANŢA REBELĂ…


Când imperiul lui Palpatine a ajuns la putere, un grup de cetăţeni de pe întreg cuprinsul galaxiei au început să se organizeze încet şi discret într-o Forţă Rebelă. Rebelii aveau un singur scop: distrugerea Imperiului şi întoarcerea la sistemul democratic din trecut. 
La început fără să ştie, acest grup curajos a avut aliaţi în Senat. Acei senatori planetari au înţeles pericolul extrem reprezentat de ascensiunea rapidă la putere a lui Palpatine şi au pus la cale în secret răsturnarea lui printr-o mişcare de preemţiune care ar fi concentrat valul rezistenţei într-o forţă care să asigure libertatea tuturor locuitorilor Vechii Republici. 
Senatorul Bail Organa din Alderaan şi senatoarea Mon Mohtma din Chandrila au pus la cale în secret un plan care, se spera, va împiedica drumul său spre Preşedinţia Senatului. Tentativa lor a eşuat deoarece ridicarea la putere deplină a lui Palpatine s-a produs literalmente peste noapte odată ce baza sa de politicieni corupţi a fost instalată. 
La o întâlnire în reşedinţa lui Organa în Casa Cantham din Oraşul Imperial, Mohtma a îndemnat la revoltă generală împotriva lui Palpatine şi a forţelor sale crescânde. Organa s-a opus, temându-se că o asemenea mişcare ar fi putut distruge nu numai pe Palpatine, dar şi întregul sistem de guvernare pe care ei luptau să-l salveze. Organa dedicase întreaga sa viaţă democraţiei Vechii Republici şi sistemului senatorial şi socotea că odată pusă în mişcare pentru a-l opri pe Palpatine anarhia nu va mai putea fi controlată. 
Apoi o mică planetă din Sectorul Sern, lângă Lumile Centrale, a fost prima care a simţit urgia militară a lui Palpatine. Masacrul de la Ghorman a avut loc atunci când guvernatorul planetar Ghormanez a refuzat să se încline în faţa lui Palpatine. Cetăţenii acestei lumi, sfidând o sporire Imperială a impozitelor au organizat un protest paşnic pe principalul port spaţial al planetei, blocând pistele de aterizare folosite de navele lui Palpatine. Zeci de persoane au fost ucise şi alte sute grav rănite când o navă militară condusă de Căpitanul (ulterior Marele Moff) Tarkin a aterizat intenţionat peste protestatari când venise să adune noile taxe. Acest eveniment a marcat moartea Vechii Republici şi în acel moment multe alte lumi au înţeles că sistemul democratic pe care îl cunoşteau s-a prăbuşit complet. 
Bail Organa, îngrozit de o asemenea monstruozitate, a început să o ajute pe senatoarea Mohtma să deturneze fonduri şi arme în mâinile sufletelor curajoase care s-au unit în curând, formând celule de rezistenţă organizată. Încă şi mai important, poate, Organa şi mica sa grupare de simpatizanţi ai rebelilor din Senat au pus la dispoziţia liderilor rebeli informaţii strict secrete, permiţându-le să plănuiască lovituri prin surprindere împotriva navelor şi trupelor Imperiale. 
Multele grupuri izolate de rezistenţă împrăştiate în toată galaxia i#au pricinuit puţine griji lui Palpatine. Conducătorii lor erau săraci, iar forţele lor dezorganizate. Ei aveau puţin e arme şi desigur nimic din ceea ce ar fi putut face faţă forţelor Imperiale însărcinate cu eliminarea lor. Multe unităţi de rezistenţă au fost dispersate sau chiar nimicite, iar planeta lor a fost pusă sub legea marţială. 
Implicarea senatoarei Mothma în Rebeliune a fost descoperită de poliţia secretă Imperială, dar înainte ca ea să fie prinsă, o informaţie dintr-o sursă amicală la urechea lui Organa i-a permis să părăsească capitala Imperială. Astfel ea a evitat capturarea şi dedicându-se cu totul distrugerii Imperiului a devenit Şeful Statului Major al Alianţei Rebele. 
Lucrând la organizarea unei Alianţe a Planetelor Rebele, primul său succes a venit la o conferinţă secretă ţinută în sistemul Corellian. Întrucât Mohtma a arătat numeroşilor lideri ai grupurilor de rezistenţă dispersate cum o conducere centrală ar duce la îmbunătăţirea comunicaţiilor, la un acces mai mare la fonduri, aprovizionare şi armament cele trei grupuri principale de rezistenţă au căzut de acord să se unească într-un grup coerent. Acest Tratat Corellian a pus bazele Alianţei care în scurtă vreme şi-a sporit puterea graţie nou-formatei unităţi. 
Declaraţia Rebeliunii, ratificată la aceeaşi conferinţă, l-a sfidat în mod făţiş pe Palpatine şi chiar i s-a adresat personal. Ea prevedea, între altele: 

„Ai dezorganizat Senatul, vocea Poporului; 
Ai instituit o politică flagrantă de rasism şi genocid împotriva popoarelor non-umane din galaxie. 
Ai înlăturat conducătorii aleşi ai planetelor, înlocuindu-i cu Moff-i şi Guvernatori după bunul tău plac; 
Ai mărit impozitele fără consimţământul celor impozitaţi; 
Ai ucis şi întemniţat milioane de persoane fără a beneficia de un proces; 
Ai extins armata dincolo de limitele necesare şi prudente, doar pentru unicul scop de a-i oprima pe supuşi; 
Noi, Alianţa Rebelă, în numele şi cu autoritatea fiinţelor libere din galaxie declarăm în mod public şi solemn intenţiile noastre: 
Să luptăm şi să ne opunem ţie şi forţelor tale prin orice mijloace care ne vor sta la îndemână; 
Să refuzăm orice lege Imperială contrară drepturilor fiinţelor libere; 
Să provocăm distrugerea ta şi distrugerea Imperiului Galactic; 
Să eliberăm pentru totdeauna toate fiinţele din galaxie; 
Pentru îndeplinirea acestor ţeluri noi punem chezăşie proprietăţile, onoarea şi vieţile noastre” 

Lumile de pe întinderea galaxiei s-au unit în lupta contra tiraniei lui Palpatine şi a Imperiului său. Divergenţele care existaseră cândva între rase şi specii au fost aruncate peste bord, deoarece dorinţa comună de libertate a devenit centrul de greutate al vieţilor lor. 
Piloţi spaţiali au străbătut distanţe interstelare, adeseori în mici nave de luptă, cu riscul de a fi detectaţi şi întemniţaţi de Imperiali, în scopul de a se alătura Rebeliunii.final


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu