miercuri, 7 octombrie 2015

Misiune dificila. Jurnal (32)


C.V.R. Schuyler
Duminică, 11 noiembrie 1945


Guvernul dă vina pe partizanii lui Maniu şi Brătianu


După demonstraţiile de joia trecută, următoarele trei zile au trecut în relativă linişte. Aşa cum era de aşteptat, presa controlată de guvern a publicat relatări distorsionate flagrant, aruncând toată vina pe partizanii lui Maniu şi Brătianu. Ministrul de Interne, Teohari Georgescu, a dat publicităţii o declaraţie oficială a guvernului, în care se afirma că întregul program al tulburărilor a fost atent pus la cale de către liderii naţional-ţărănişti şi liberali. A anunţat că guvernul va lua măsuri represive drastice şi că în momentul de faţă se fac cercetări amănunţite.


Şedinţa comună a Comisiei Aliate de Control pentru discuţii asupra tulburărilor


Ca răspuns la cele două scrisori urgente, generalul Susaikov a convocat, în fine, o şedinţă comună a Comisiei Aliate de Control pentru ieri după-amiază. Când a fost întrebat despre concluziile sale cu privire la tulburări, a răspuns că nu este încă în măsură să facă o declaraţie. în schimb, ne-a cerut vicemareşalului Stevenson şi mie, rapoartele noastre asupra evenimentelor şi concluziile noastre. Stevenson i-a citit un scurt rezumat al rapoartelor pe care le primise, iar eu am citit întregii adunări, cuvânt cu cuvânt, radiograma către Washington pe care o expediasem joi seara. Am solicitat numirea unei comisii formată din ofiţeri britanici, ruşi şi americani, care să cerceteze atent toate chestiunile legate de aceste tulburări. Am arătat că numai prin intermediul unei astfel de comisii de investigaţie am putea fi siguri că toate cele trei delegaţii sunt pe deplin informate în privinţa aceloraşi fapte şi că doar atunci vom fi în situaţia de a trage concluziile cuvenite. Am afirmat că ochii întregii lumi sunt îndreptaţi acum spre România şi că va depinde de noi să dovedim că putem cel puţin să colaborăm unii cu ceilalţi într-o situaţie critică, precum aceasta. Vicemareşalul Stevenson m-a susţinut cu tărie. Susaikov a eludat problema afirmând că o va lua în considerare, va studia rapoartele noastre deja înaintate şi va convoca o nouă şedinţă, luni sau marţi. Ne-a spus că, personal, nu a întocmit nici un raport în afară de un scurt mesaj telefonic către Moscova, în care anunţa că avuseseră loc tulburări, că muncitorii fuseseră atacaţi şi se apăraseră, că au fost omorâţi şi răniţi oameni şi că trupele guvernului au fost chemate să restabilească ordinea, ceea ce au putut face, fără nici un fel de ajutor din partea ruşilor. Acest raport, aşa scurt cum este, îmi demostrează clar că Susaikov nu este dispus să accepte adevărul, chiar dacă îl cunoaşte.


Comuniştii organizează manifestaţii de stradă în cinstea tovarăşilor lor morţi în tulburările din 8 noiembrie


Astăzi am observat în ziarele comuniste apeluri către mase să se strângă luni într-o demonstraţie publică, cu ocazia înhumării muncitorilor şi partizanilor guvernului decedaţi în urma tulburărilor de joi. Apelul arată foarte clar că se pregăteşte o amplă demonstraţie în favoarea guvernului şi împotriva lui Maniu şi a lui Brătianu. I-am scris lui Susaikov o scrisoare prin care îi atrăgeam atenţia asupra acestor proiecte, amintindu-i de hotărârea noastră de a nu permite nici o demonstraţie în această perioadă critică şi cerându-i să interzică ducerea la îndeplinire a acestor proiecte. Nu mă voi mira dacă nu voi primi nici un răspuns de la el.


Guvernul face arestări în masă, torturează deţinuţii pentru a semna „mărturisiri"


Din mai multe surse am fost informat că cele cinci sau şase sute de persoane care au fost arestate în timpul tulburărilor sunt ţinute în Ministerul de Interne şi în cazărmile Diviziei „Tudor Vladimirescu“ , unde sunt torturaţi, bătuţi şi ameninţaţi, pentru a semna aşa-zise „mărturisiri", prin care să fie implicaţi Maniu, Brătianu şi alţi lideri ai opoziţiei,într-un complot pus la cale demult pentru răsturnarea guvernului şi instigare la dezordini. I-am trimis generalului Susaikov o scrisoare în care-1 informam în legătură cu aceste rapoarte şi îi ceream să autorizeze o comisie mixtă britano-americano-rusă să viziteze aceste locuri de îndată, pentru a stabili dacă ştirile sunt corecte şi în ce condiţii sunt ţinuţi deţinuţii. Probabil că, nici de data aceasta, nu voi primi vreun răspuns satisfăcător.


Luni, 12 noiembrie 1945


Susaikov nu face nici un demers, manifestaţiile de stradă se desfăşoară conform planificării


Astăzi ar fi trebuit să fie zi liberă pentru noi (Ziua Armistiţiului), dar de dimineaţă, aflând că planurile pentru manifestaţiile de după-amiază se desfăşoară neabătut şi că manifestaţiile propriu-zise ar putea fi urmate de noi tulburări, am hotărât să-i convocăm pe toţi, puţin după orele douăsprezece. Se pare că Susaikov nu a făcut nimic cu privire la cererea mea ca acestea să fie anulate, de vreme ce mulţimi imense cu steaguri, pancarde şi celelalte ornamente  uzuale s-au strâns imediat după orele douăsprezece, o parte în Piaţa Naţiunii şi cealaltă în Piaţa Victoriei. Soldaţi şi jandarmi sunt postaţi de-a lungul tuturor străzilor principale, iar cele mai importante clădiri guvernamentale sunt păzite cu străşnicie.

Toată dimineaţa am primit rapoarte care ne anunţau că situaţia devine din ce în ce mai gravă. In conformitate cu aceste rapoarte, comuniştii cei mai fanatici au preluat acum controlul total, primind de la Moscova semnalul „Executarea!", începând cu manifestaţiile de astăzi, ei intenţionează să aplice măsuri din ce în ce mai represive, probabil urmate chiar de o baie de sânge şi cu siguranţă de arestări în masă, pentru a elimina o dată pentru totdeauna partidele de opoziţie. Mai mulţi ofiţeri gradaţi şi soldaţi de-ai noştri au urmărit manifestaţiile şi au putut strânge date foarte complete despre ceea ce s-a întâmplat. De asemenea, am luat măsuri de precauţie şi ne-am înarmat oamenii din clădire, pentru că, dacă tulburările izbucnesc cu adevărat, s-ar putea ca unele persoane să ceară azil. Situaţia pare astăzi mai gravă decât oricând de la sosirea noastră în România.


Acum, manifesaţiile s-au desfăşurat în linişte. Toate fabricile, magazinele şi atelierele de orice tip au fost închise după orele 12,00 prin ordin al guvernului. Toţi muncitorii au fost obligaţi, sub ameninţarea unor pedepse grele — de la pierderea locului de muncă la pierderea ajutoarelor pe perioada iernii — să participe la festivităţi. Toate restaurantele din Bucureşti au fost închise şi a fost imposibil să poţi lua prânzul chiar şi la hotelul Athenee Palace. în ciuda tuturor eforturilor însă, numărul oamenilor care au participat la manifestaţie a fost, prin comparaţie, mic. Comuniştii pretind că numărul total al participanţilor s-a ridicat la cifra ameţitoare de 750 000. în realitate însă, la cele două manifestaţii, cea din Piaţa Naţiunii şi cea din Piaţa Victoriei, au participat probabil, în total, nu mai mult de 60 000 persoane. Majoritatea acestora erau complet apatici, nu arătau nici un pic de interes pentru discursuri sau parăzi şi păreau dornici doar să se întoarcă acasă cât mai curând posibil. Cei şapte „eroi“ care şi-au pierdut vieţile pentru cauza guvernului, în tulburările din 8 noiembrie, au fost plimbaţi prin oraş cu fanfare şi trâmbiţe şi în cele din urmă au fost lăsaţi să-şi doarmă somnul de veci într-un loc special pregătit în Parcul Naţional, la marginea zonei rezidenţiale, nu departe de casa lui Groza. în coloană puteau fi văzute mai multe pancarde pe care scria că victimele fuseseră ucise de către fasciştii şi bandiţii de Maniu şi Brătianu, iar cei care iubesc cu adevărat libertatea nu vor uita niciodată acest lucru. Mi s-a spus, pe baza unor dovezi clare, că, în realitate, trei dintre victime erau militari, care au deschis cei dintâi foc asupra mulţimii şi care i-au înfuriat pe demonstranţii în favoarea Regelui atât de tare, încât atunci când au fost prinşi de mulţime, au fost literalmente sfâşiaţi în bucăţi. Celelalte patru victime se pare că au fost ucise de gloanţe rătăcite sau în încăierarea generală care a urmat. întregul spectacol de astăzi a fost o greţoasă paradă propagandistică. Nu există nici o persoană în Bucureşti care să poată pune sincer la îndoială faptul că acei care au provocat tulburările au fost comuniştii înşişi, mai întâi trecând cu camioanele prin mulţime şi apoi deschizând practic focul asupra unor oameni nevinovaţi. în ciuda acestora, comuniştii au obligat guvernul să organizeze această amplă manifestaţie la care tocmai am fost martori şi au cerut chiar miniştrilor guvernului să însoţească pe străzi coşciugele, mergând pe jos, cu capetele descoperite şi cu feţele aparent pătrunse de regret şi durere. Pe de altă parte, susţinătorii naţional-ţărăniştilor şi liberalilor, care au fost omorâţi pentru simplul motiv că au avut curajul să strige şi să-l aclame pe Rege, vor trebui să fie îngropaţi pe ascuns, noaptea şi, chiar atunci, cei ce vor participa la funeralii ar putea fi ulterior arestaţi şi pedepsiţi.


Arestările după tulburări se apropie de 3000


Numărul arestărilor după tulburările de joia trecută se spune că a ajuns aproape de 3 000. Mulţi dintre aceşti oameni au fost bătuţi brutal şi nici unul nu a fost încă adus în faţa tribunalului. A existat un fel de judecător militar de instrucţie, în faţa căruia au fost aduşi anumiţi lideri naţional-ţărănişti şi liberali şi cărora li s-au pus câteva întrebări cu caracter general referitoare la participarea lor la manifestaţie. Se pare însă că această anchetă este mai mult sau mai puţin praf în ochi, situaţia reală fiind aceea că toţi activiştii de frunte ai partidelor istorice sunt arestaţi şi vor fi deţinuţi în lagăre de concentrare o perioadă considerabilă de timp.


Sâmbătă, 17 noiembrie 1945


Şedinţa Comisiei Aliate de Control din 15 noiembrie 1945


Generalul Susaikov nu a convocat luni sau marţi o şedinţă specială a Comisiei Aliate de Control şi noi nu am mai primit de la el nici un fel de alte informaţii referitoare la tulburările din 8 noiembrie, până la şedinţa noastră obişnuită programată pentru ziua de joi. La această şedinţă, ne-a informat, în sfârşit, că a respins cererea mea ca o comisie comună să ancheteze tulburările. Ca motiv, ne-a oferit faptul că o asemenea investigaţie ar reprezenta un amestec în treburile interne ale României şi că, mai mult, întrucât responsabilitatea menţinerii ordinii în zona de concentrare a trupelor ruseşti revine înaltului Comandament Sovietic, numai acel Comandament ar putea face investigaţia. A afirmat că o astfel de anchetă este în curs de desfăşurare, fiind condusă de către autorităţile militare sovietice, iar o alta este întreprinsă de către guvern. Ne-a spus că ne va comunica rezultatele la momentul potrivit. Bineînţeles că am ridicat obiecţii, arătând că fără o anchetă comună, faptele raportate guvernelor noastre ar fi foarte diferite şi actualele evenimente ar fi o nouă ocazie de a accentua deosebirile de opinie deja existente în privinţa situaţiei din România.


Susaikov a refuzat de asemenea să ia vreo măsură privitoare la cererea mea ca un comitet comun să cerceteze presupusele bătăi care au loc în interiorul Ministerului de Interne. A spus că va studia situaţia şi ne va anunţa rezultatul.


Vicemareşalul a prezentat oficial punctul de vedere al guvernului britanic cu privire la regimul Groza, subliniind raţiunile pentru care guvernul Majestăţii Sale consideră că guvernul Groza este cu totul necorespunzător. Aceste puncte de vedere au fost în general cele pe care i le prezentase personal lui Susaikov, la recenta noastră întâlnire neoficială. A mai adăugat însă că în concepţia guvernului Majestăţii Sale, eşecul guvernului Groza de a menţine ordinea la data de 8 noiembrie, chiar şi prin folosirea unor metode teroriste, era un indiciu categoric că acest guvern este cu totul inacceptabil. Am declarat că, deşi nu am primit ordine clare în această privinţă, recomandarea de înlocuire a guvernului Groza corespundea exact atitudinii exprimate în mod public de către Statele Unite şi am spus că sunt sigur că orice acţiune ce ar duce la instaurarea unui guvern cu adevărat democratic în România va fi primită pozitiv de către guvernul meu. Susaikov a spus că va lua notă de atitudinea noastră, dar că nu va face nimic în acest sens.


Este foarte limpede acum că Rusia intenţionează să susţină guvernul Groza până la capăt. Refuzul lui Susaikov de a împiedica manifestaţiile de luni, respingerea cererii mele urgente de a se face o anchetă de către Comisia Aliată de Control şi faptul că el susţine în continuare că guvernul acţionează încă într-un mod democratic şi constituţional, toate acestea sunt indicii care lămuresc atitudinea Rusiei. Arestările liderilor naţional-ţărănişti şi liberali continuă, iar noi primim un număr din ce în ce mai mare de rapoarte referitoare la bătăi şi alte brutalităţi la care sunt supuşi deţinuţii. Se pare că guvernul român şi-a dat deoparte masca democraţiei şi, cu extremiştii la conducere, trece acum la acţiuni agresive pentru a elimina opoziţia. Maniu şi Brătianu sunt încă liberi, dar probabil că vor fi arestaţi în curând. Am primit informaţii sigure conform cărora comuniştii se străduiesc să fabrice dovezi care să-i implice pe americani în tulburările şi dezordinile din 8 noiembrie şi este foarte posibil că vor obţine mărturii false de la diverşi oameni, încercând să demonstreze aceasta. Rusia pare să fie plină de înţelegere pentru acţiunile comuniştilor, ba chiar s-ar putea ca aceste acţiuni să fie ordonate chiar de la Moscova de către Vîşinski sau agenţii săi. In ansamblu, situaţia pare mai sumbră ca oricând. Dacă vom permite ca toate acestea să se întâmple fără să facem ceva pentru a restabili justiţia, omenia şi democraţia în aceste momente, am putea să recunoaştem o dată pentru totdeauna că nu ne putem menţine poziţia în România şi să ne retragem. Nu văd cum am putea continua să împrumutăm numele unei Comisii Aliate de Control, care nu numai că tolerează, dar chiar sprijină în realitate aceste activităţi cu caracter terorist. Am expediat Washingtonului acum câteva zile o telegramă în acest sens.


Mark Etheridge urmează să sosească în curând de la Moscova


Azi după-amiază, dl Berry a primit o radiogramă de la ambasada noastră din Moscova, în care se arăta că Etheridge soseşte, în sfârşit, în România. El intenţionează să sosească aici duminică sau luni cu un avion rusesc. L-am rugat pe generalul Vinogradov să ne aducă la cunoştinţă orice nouă informaţie referitoare la ora sosirii. Probabil că nu vom primi nici o informaţie exactă referitoare la acest moment. Presupun că, pe plan local, comuniştii vor pune în scenă încă una din faimoasele lor demonstraţii menite să-l impresioneze de îndată ce coboară din avion.va urma
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu