sâmbătă, 2 mai 2015

Mantia Inselaciunii (11)


James Luceno
Mii de specii inteligente îşi aveau casa pe Coruscant, chiar dacă aceasta ar fi putut să fie doar un bloc înalt de un kilometru format din locuinţe obişnuite. Şi aproape toate aceste specii aveau o voce aici, chiar dacă aceasta ar fi putut fi a unui reprezentant de mult corupt de multele plăceri pe care le oferea Coruscantul.
Aceste multe voci se făceau auzite în Senatul Galactic, care se ridica precum o ciupercă pitică din inima districtului guvernamental de pe Coruscant. Înconjurat de domuri mai mici şi de clădiri cu contraforturi ale căror vârfuri dispăreau în înaltul cerului aglomerat, senatul avea în faţă o largă piaţetă pentru pietoni. Aceasta domnea peste o întindere de zgârie#nori şi era decorată cu statui impresionante de câte treizeci de metri înălţime, dedicate fondatorilor Lumii Nucleului. Ascuţite şi cu forme umanoide, sculpturile asexuate şi cu membre lungi stăteau pe piedestale înalte din durbeton şi ţineau în mâini toiage de ceremonie subţiri.
Motivul iconic continua în interiorul Senatului, unde multe dintre coridoarele publice care încercuiau rotonda aveau statui la fel de alungite.
Înaintând sprinten pe unul dintre aceste coridoare, senatorul Palpatine se minuna că Senatul încă nu comandase şi nu expusese sculpturi reprezentând neumanoizi. Dacă unii dintre delegaţi doreau să trateze lipsa reprezentării non#umane ca pe o simplă scăpare din vedere, alţii o priveau drept o dovadă făţişă de dispreţ. Mai erau unii pentru care decorul nu conta, oricum. Dar speciile non#umane fiind dominante în Inelele Mijlociu şi Exterior şi delegaţiile lor copleşind rapid Senatul – spre dezamăgirea secretă a multor delegaţi umani ai Planetelor Nucleului – schimbările aveau să fie făcute, cu siguranţă, în curând.
Cu pasarelele ei pe mai multe niveluri, coridoarele şi turbolifturile verticale şi orizontale, clădirea în formă de emisferă era un labirint, aşa cum erau şi mecanismele interne ale senatului însuşi. Mulţumită anunţului făcut de Cancelarul Suprem Valorum despre o întrunire extraordinară, coridoarele erau şi mai aglomerate decât de obicei, însă Palpatine era încurajat de faptul că delegaţii încă mai puteau fi motivaţi să îşi lase deoparte afacerile personale pentru probleme de interes mai larg.
Flancat de cei doi aghiotanţi ai săi, Doriana şi Pestage, zâmbea plăcut în timp ce îşi croia drum spre rotondă, strecurându#se pe lângă Garda Senatorială aflată la intrare şi coborând pe platforma rezervată reprezentantului Naboo din marele amfiteatru. Una dintre cele 1024 de loji identice care se întindeau pe peretele interior al domului, platforma era circulară şi destul de spaţioasă pentru şase sau mai mulţi oameni. Fiecare lojă era, de fapt, capătul câte unei bucăţi triunghiulare a clădirii – întinzându#se de la rotondă până la inelul exterior al emisferei – în care diferitele delegaţii erau găzduite şi unde se desfăşura majoritatea problemelor lumeşti şi a afacerilor ilegale.
Aşezându#şi faldurile mantiei complicate, Palpatine păşi pe consola ca un podium aflată în partea din faţă a platformei. Din cauza poziţiei înalte în rotondă a lui Naboo, priveliştea era ameţitoare.
Amfiteatrul era izolat intenţionat de lumina naturală, ca şi de atmosfera nesigură a Coruscantului, pentru a reduce efectele apusului asupra delegaţilor; adică, pentru a încuraja pe toată lumea să rămână concentrată asupra problemelor în discuţie, în ciuda posibilităţii ca sesiunile să se prelungească până târziu în noapte. Însă tot mai mulţi cetăţeni ajunseseră să creadă că aceste condiţii artificiale ale rotondei simbolizau izolarea Senatului – separarea lui de realitate. Se considera că Senatul exista separat, dezbătând subiecte de interes minor sau secret, în afara celor care priveau direct îmbogăţirea ilegală a membrilor acestuia.
Cu toate acestea, Palpatine simţea o încordare proaspătă în aerul reciclat. Zvonurile îi avertizaseră pe toţi despre subiectele pe care Valorum avea de gând să le discute, însă mulţi erau nerăbdători să audă cu urechile lor şi dornici să răspundă.
Într#un efort de a lua pulsul opiniei senatorilor privind taxarea rutelor comerciale din sistemele îndepărtate, Palpatine îşi petrecuse ultimele câteva zile întâlnindu#se cu cât mai mulţi reprezentanţi posibil. Cu delicateţe, încercase să îi convingă pe cei indecişi să îl sprijine pe Valorum, astfel încât cancelarul suprem să poată trece de această zi fără susţinerea oferită de Naboo şi de planetele învecinate lui. În acelaşi timp, Palpatine alcătuise planuri alternative, suficiente pentru a face faţă unei mulţimi de situaţii.
Propriul său sentiment de agitaţie îl surprinse; atât de molipsitor era zumzetul din rotondă. Însă, aşa cum făcuse şi la operă, Valorum întârzia. Când, în cele din urmă, Cancelarul Suprem apăru, atmosfera era aprinsă.
Locul lui Valorum era un podium înalt de treizeci de metri care se ridica din centrul podelei ca o tulpină de floare. Purtat până la bobocul florii de un turbolift, Valorum rămase singur, chestorul senatului, secretarul parlamentar, secretarul de şedinţă şi reporterul oficial şezând în spatele lui, într#o farfurie care îmbrăţişa bobocul. Reproducând motivul coloristic complicat al amfiteatrului, purta o robă din brocart violet#deschis, cu mâneci largi şi un brâu asortat.
În timp ce aplauda, Palpatine îşi dădu seama că poziţia înaltă a Cancelarului Suprem îl făcea pe acesta să fie atât centrul atenţiei, cât şi ţinta preferată.
Când aplauzele şi aclamările răzleţe duraseră destul, Valorum îşi ridică mâinile într#un semn care cerea linişte. Primele lui cuvinte aduseră un zâmbet slab pe buzele lui Palpatine.

— Delegaţi ai Senatului Galactic, ne aflăm asediaţi de un aflux de provocări serioase. Sfâşiată la hotarele ei îndepărtate de lupte de hărţuire sângeroase şi măcinată chiar în inima ei de corupţie, Republica este în mare pericol de a se destrăma. Evenimentele recente din Inelele Mijlociu şi Exterior ne cer să stăvilim valul de conflicte reinstaurând ordinea şi echilibrul. Atât de amarnică ne este situaţia, încât nici chiar măsurile extreme nu ar trebui refuzate pe negândite.
Valorum făcu o pauză scurtă, lăsând ca vorbele lui să se aşeze.
— Zonele libere au fost create iniţial pentru a ajuta la dezvoltarea comerţului între Planetele Nucleului şi sistemele îndepărtate din Inelele Mijlociu şi Exterior. Atunci, s#a crezut că schimbul liber şi deschis se va dovedi un beneficiu pentru toţi cei implicaţi. Însă aceste zone au devenit de atunci un rai nu doar pentru contrabandişti şi piraţi, ci şi pentru cartelurile comerciale şi de transport care au profitat de libertăţile pe care noi le#am garantat, ridicându#se ca entităţi cu putere politică şi militară.
Murmure de aprobare şi de dezaprobare cuprinseră atmosfera deja înfierbântată.
— Federaţia Comercială ni se prezintă cu o cerere de a face ceva pentru a păzi siguranţa comerţului în sectoarele îndepărtate. Este dreptul lor să ceară acest lucru, iar acordul nostru ne obligă să răspundem. Însă, într#un sens foarte real, practicile discutabile ale Federaţiei Comerciale au transformat#o pe aceasta într#o ţintă pentru hoţi şi terorişti.
Valorum îşi ridică vocea pentru a se face auzit peste sutele de conversaţii separate, în la fel de multe limbi.
— În acelaşi fel, trebuie să ne asumăm şi noi o parte de vină, căci acest grup a permis Federaţiei Comerciale o astfel de atitudine şi acest grup a ales să fie surd; iar şi iar la ceea ce iese la iveală din sistemele îndepărtate. Nu se poate permite ca această practică să continue. Federaţia Comercială a devenit o creatură îmbuibată, care înghite concernele mai mici şi refuză să facă afaceri cu lumile care încearcă să stabilească acorduri de transport cu puţinii ei concurenţi rămaşi. Nu ar fi o exagerare să spunem că aceste zone de schimb nu mai sunt libere.
— Şi totuşi, Federaţia Comercială ni se înfăţişează pentru a ne solicita ajutorul în oprirea dezordinii pe care ea a creat#o.
— Federaţia cere protecţie – ca şi cum acest corp ar putea trimite fără griji o forţă armată împotriva piraţilor şi teroriştilor care pradă cargoboturile Federaţiei. Ca şi cum acest corp ar putea să ofere vânători stelari şi cuirasate şi, făcând aceasta, să transforme zonele libere într#un spaţiu disputat – un câmp de luptă.
— Există, totuşi, o soluţie pentru toate acestea. Dacă Federaţia Comercială vrea ca noi să garantăm că sistemele îndepărtate vor fi sigure pentru comerţ – o sarcină care va cere acţiunea acestui grup, ca şi a multor sisteme ce se află în zonele libere – atunci aceste sisteme planetare trebuie aduse în Republică, drept planete membre. Aceste planete, pe care Federaţia Comercială le reprezintă acum în Senat, trebuie să renunţe la afilierea lor la Federaţie şi să îşi aducă reprezentanţii individuali în această sală, pentru a se face încă o dată auzite autonom.
Valorum lăsă mormăielile să continue pentru câteva clipe înainte de a cere iar linişte printr#un semn.
— Îndemnăm lumile din zonele libere să se mişte iute şi hotărât. Grupurile teroriste ca Frontul Nebula sunt doar vârful unei nemulţumiri mult mai adânci. Acţionând în conformitate, militarii voluntari şi trupele spaţiale ale sistemelor afectate pot înăbuşi insurecţiile înainte ca acestea să se transforme într#o revoluţie întinsă.
— Consecinţa directă a acestui lucru va fi abolirea zonelor libere. Rutele comerciale către acele sisteme îndepărtate care se vor alătura Republicii vor fi supuse de acum înainte aceloraşi taxe care se aplică şi rutelor din Nucleu, din Colonii şi din Inelul Interior. Vă îndemn să ţineţi cont de faptul că o astfel de acţiune trebuia începută de mult. Căci liberul schimb nu mai este astfel atunci când comerţul este controlat de un singur cartel.
Strigăte de aprobare şi huiduieli puternice răsunară, însă reacţia nu era atât de amestecată pe cât se temuse Palpatine că avea să fie. Totuşi, era dezamăgit. Valorum susţinuse taxarea fără a se referi la nici una dintre consecinţele pe care le#ar fi putut avea şi la nici unul dintre compromisurile care ar fi putut fi făcute.
Înainte ca o astfel de moţiune să poată fi adoptată ca lege, grupuri de interese speciale – în solda Federaţiei Comerciale sau a concernelor asemănătoare – aveau să îşi înregistreze protestele. Apoi moţiunea avea să înainteze în comisie, unde urma să fie slăbită şi mai mult. După aceea, avea să fie împovărată cu articole suplimentare, făcute să câştige bunăvoinţa grupurilor de interese speciale şi lobbyiştilor. În cele din urmă, avea să fie dezbătută la nesfârşit, în speranţa amânării continue.
Însă existau căi de a scurta drumul prin labirintul birocratic. Exasperat, Palpatine se uită prin amfiteatru, întrebându#se cine va face prima mişcare – atât la modul propriu, cât şi la cel figurat.
Cei care au acţionat au fost neimoidienii, desprinzându#şi loja de pe peretele interior şi îndreptând#o spre centrul rotondei. Desprinse, platformele semănau cu nişte variante mai elegante ale taxiurilor aeriene cu elevatoare repulsoare care umpleau cerul Coruscantului. Umbla vorba că unele platforme se mişcau mai repede decât altele – chiar şi când erau pe pilot automat – ceea ce era de importanţă crucială, căci delegaţii se întreceau adesea pentru a fi prezentaţi de Cancelarul Suprem.
— Îi oferim cuvântul domnului delegat Lott Dod, spuse Valorum, reprezentant al Federaţiei Comerciale.
Lott Dod purta robe bogate şi o mitră neagră, înaltă. O cameră video plutitoare în formă de farfurie, cu o singură antenă, se apropie iute pentru a transmite imaginea feţei lui plate pe ecranele încastrate în consolele din loje.
— Afirmăm că Senatul nu are dreptul sau autoritatea de a adopta taxarea zonelor de schimb îndepărtate. Acesta nu este decât un complot pentru a ne sparge consorţiul.
— Federaţia Comercială a fost cea care a deschis căile spaţiale către sistemele îndepărtate, ea a riscat vieţile căpitanilor ei călători pentru a aduce lumi, pe atunci primitive, în Republică şi noi resurse în Nucleu.
— Acum aflăm că se aşteaptă să ne apărăm singuri împotriva mercenarilor şi piraţilor deghizaţi în luptători pentru libertate, doar pentru a se îmbogăţi pe spezele noastre. Venim înaintea dumneavoastră pentru a cere ajutor şi, în schimb, devenim victimele unui atac indirect.
Dinspre delegaţiile reprezentând Breasla Comercială şi Uniunea Tehnică se auziră strigăte puternice de încurajare.
— Dacă Senatul nu doreşte să intervină în privinţa Frontului Nebula... sau dacă, într#adevăr, este incapabil să o facă, spuse Dod mai departe, atunci trebuie cel puţin să ne aprobe ceea ce avem nevoie pentru a ne apăra. Chiar şi aşa suntem complet vulnerabili în faţa unor luptători mult mai buni.
Câţiva aprobară, câţiva huiduiră, însă Valorum doar dădu din cap aprobator.
— Pot fi numite comisii care să analizeze dacă acum sunt necesare trupe defensive adiţionale, spuse el cu severitate.
O altă lojă coborî de pe peretele curbat.
— Îi oferim cuvântul domnului Ainlee Teem, delegat de pe Malastare, zise Valorum.
Un gran, Teem avea trei tije oculare groase şi apropiate una de alta.
— Cum Federaţia Comercială doreşte să se apere singură, pe propria cheltuială, nu există nici o justificare pentru taxarea rutelor comerciale.
Vocea lui Teem era profundă şi abrazivă.
— Avem precedentul în Alianţa Corporaţiilor. Altfel, se pare că Republica nu este interesată decât de a stoarce bani de la cei care s#au pus în primejdie pentru a trasa căile spaţiale folosite acum de toată lumea.
Jumătate de amfiteatru aplaudă. Dar, chiar în acel timp, o a treia platformă zbura spre centru.
— Îi oferim cuvântul domnului Bail Antilles de pe Alderaan.
— Domnule cancelar suprem, spuse omul cu mare emoţie, în nici un caz Senatul nu ar trebui să permită Federaţiei Comerciale să îşi mărească trupele defensive de droizi. Dacă Frontul Nebula a reuşit să facă periculoase unele sectoare, atunci Federaţia Comercială ar trebui să evite acele puncte dificile până când sectoarele implicate vor găsi o cale de a învinge terorismul. Aprobând măririle trupelor defensive ale Federaţiei Comerciale, punem în primejdie echilibrul puterii în întreg Inelul Exterior.
— Şi ce se întâmplă cu planetele din acele sectoare disputate? întrebă senatorul Orn Free Taa de pe Ryloh, cu cozile lui albastre lăsate să cadă pe pieptul unei robe extrem de scumpe. Cum facem comerţ cu Nucleul? Cu cine transportăm?
Susţinătorii zburară iute şi furios din toate părţile camerei – de la delegaţia wookiee, sullustani, bimmi şi bothani. Valorum încercă să invoce regulile, dar mulţi dintre senatori se săturaseră de reguli şi strigară până când îl făcură să se oprească.
— Federaţia Comercială va căuta să compenseze taxele crescând preţurile serviciilor, comentă delegatul bothan. La rândul lor, sistemele îndepărtate vor fi nevoite să preia povara taxării.
Palpatine înţelese ce avea să urmeze şi îl trimise iute pe Sate Pestage, îmbrăcat în robă neagră, să îi ducă chestorului un bilet scris de mână, pe care acesta i#l transmise Cancelarului Suprem. Valorum primi mesajul o clipă mai târziu după ce delegatul bothan ceru să ştie cum vor fi alocate creditele adunate din taxe.
Ridicându#şi ochii de pe bilet, Valorum se uită spre loja Naboo înainte de a răspunde.
— Propun ca un procent din veniturile obţinute prin taxare să fie alocat sprijinirii şi dezvoltării sistemelor îndepărtate.
Aclamaţiile izbucniră din majoritatea lojilor de pe rândul de sus şi mulţi dintre senatorii de pe platformele de acolo se ridicară în picioare pentru a aplauda. Mai aproape de podea, încurajările veniră de la senatorul wookiee Yarua, Tendau Bendon de pe Ithor şi Horox Ryyder, ce reprezenta mii de lumi din sectorul Raioballo.
Palpatine îi reţinu pe cei care nu erau de acord, fiind vorba despre ToonbuckToora, Po Nudo, Wat Tambor şi alţi delegaţi. Apoi desprinse platforma şi coborî spre centrul rotondei, cu două camere video plutitoare pe urme.
— Îi oferim cuvântul domnului senator din sistemul suveran Naboo, zise Valorum.
— Domnule cancelar suprem, rosti Palpatine, îmi permiteţi să sugerez că, deşi au fost făcute multe observaţii importante, aceste probleme sunt departe de a fi rezolvate şi poate ar trebui să fie cercetate în mai mare amănunt într#un alt forum, după ce toată lumea a avut ocazia să reflecteze la ceea ce s#a spus.
Pentru o clipă, Valorum păru dezorientat.
— Ce fel de forum, domnule senator Palpatine?
— Înainte ca moţiunea să intre în comisie, propun să aibă loc o întâlnire la nivel înalt în care delegaţi ai Federaţiei Comerciale şi membrii ei semnatari să se poată întâlni deschis şi să ofere soluţii pentru aceste... "provocări serioase", după cum spuneaţi dumneavoastră.
Aceiaşi senatori care îl ovaţionaseră pe Valorum acum îl aplaudau pe Palpatine.
Nesiguranţa şi, poate, vaga bănuială îl făcură pe Valorum să pălească.
— Vă gândiţi la vreun loc anume, domnule senator? întrebă el.
Palpatine căzu pe gânduri.
— Îmi permiteţi să propun... Eriadu?
O platformă se alătură celei a lui Palpatine în centrul rotondei. Membrii umani cu piele neagră ai delegaţiei purtau veşminte largi şi turbane din pânză.
— Domnule Cancelar Suprem, rosti purtătorul lor de cuvânt, Eriadu ar fi onorat să găzduiască o astfel de întâlnire la nivel înalt.
Senatoarea Toora susţinu moţiunea şi începu să impună un moratoriu privind propunerea de taxare.
Valorum nu avu de ales şi acceptă.
— Voi discuta cu toate părţile implicate şi voi stabili o dată pentru summit, spuse el când gălăgia se mai reduse. În privinţa taxării rutelor comerciale îndepărtate, va exista un moratoriu asupra procesului de votare până când întâlnirea la nivel înalt se va încheia şi toate punctele de vedere vor fi exprimate. Mai mult, ca semn al angajamentului Senatului de a apăra pacea şi stabilitatea, eu însumi voi participa la summit.
Mulţi dintre cei din rotondă se ridicară şi aplaudară.
Privirea lui Valorum îl găsi pe Palpatine şi zăbovi asupra lui o clipă. Palpatine zâmbi şi dădu din cap, conspirativ.va urma


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu